404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Infracţiunea prevăzută de art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002. Necitarea unei persoane care s-a constituit parte civilă în cauză în cursul urmăririi penale, cu o sumă reprezentând contravaloarea reparaţiilor autoturismului proprietate, încalcă dreptul la un

Prin decizia penala nr. 284/22.09.2008, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 428/19.11.2008 a Curtii de Apel Suceava, Tribunalul Suceava a admis apelul declarat de numitul C. V. împotriva sentintei penale nr. 153/29.05.2008 a Judecatoriei Vatra Dornei, a desfiintat în totalitate sentinta penala apelata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Pentru a decide astfel, Tribunalul a retinut ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Vatra Dornei a fost trimis în judecata inculpatul F.M.D., pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.87 alin 1 din OUG 195/2002 republicata si art.184 al.1, 3 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

S-a retinut prin actul de sesizare a instantei ca la data de 4 ianuarie 2008, inculpatul a condus autoturismul proprietatea sa pe un drum public, dupa ce în prealabil a consumat bauturi alcoolice, având în sânge o îmbibatie alcoolica de 2,00 grame la mie si a intrat în coliziune cu un alt autoturism, cauzând accidentarea numitei S.C.M., care a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 25-28 zile îngrijiri medicale.

În urma probatoriul administrat, Judecatoria Vatra Dornei a constatat ca este data vinovatia inculpatului în savârsirea infractiunilor pentru care a fost trimis în judecata, motiv pentru care prin sentinta penala nr. 153/29.05.2008 a procedat la condamnarea acestuia pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 87 alin. 1.din OUG 195/2002 republicata cu aplicarea prev. art. 74, 76 lit. d Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare si pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 184 alin. 1, 3 Cod penal, cu aplicarea prev. art. 74, 76 lit. e 1 Cod penal, la pedeapsa de 2 luni închisoare, urmând ca în baza art. 33 lit. a si art. 34 lit. b Cod penal, inculpatul urmând sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 luni închisoare.

S-a dispus ca în baza art. 71 Cod penal, pe durata executarii pedepsei inculpatul sa fie lipsit de drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal si art. 71 alin. 5 Cod penal, s-a suspendat conditionat executarea pedepsei aplicate inculpatului si a pedepselor accesorii, pe durata prev. de art. 82 Cod penal, de doi ani si 6 luni, atragându-i-se atentia asupra consecintelor ce decurg din prev. art. 83 Cod penal.

În baza art. 346 alin. 1 Cod procedura penala, art. 14 Cod procedura penala, art. 998, 999 Cod civil, s-au admis în parte pretentiile civile formulate de partea civila S.C.M. si inculpatul a fost obligat sa-i plateasca suma de 9.450 lei cu titlul de despagubiri civile si 2.500 lei daune morale.

În baza art. 14 , 346 alin, 1 Cod procedura penala raportat la art. 998 Cod civil, si OG 72/2006, inculpatul a fost obligat sa plateasca si cheltuielile de spitalizare.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel numitul C.V., criticând sentinta pentru nelegalitate si netemeinicie, motivat de faptul ca, desi s-a constituit parte civila în cauza la urmarirea penala, nu a fost citat în aceasta calitate pentru a-si putea recupera prejudiciul cauzat de inculpat.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, precum si cauza sub toate aspectele de fapt si de drept, conform disp. art.371, 378 Cod procedura penala, Tribunalul a constatat ca acesta este întemeiat, pentru urmatoarele considerente:

Judecarea cauzei în prima instanta a avut loc fara citarea numitului C.V. în calitate de parte civila, desi prin declaratia data în cursul urmaririi penale, acesta a aratat ca se constituie parte civila în procesul penal împotriva numitului F.D. cu o suma reprezentând contravaloarea reparatiilor autoturismului proprietate.

Potrivit disp. art. 362 al. 1 lit. f Cod procedura penala, poate declara apel orice persoana ale carei interese legitime au fost vatamate printr-o masura sau printr-un act al instantei, astfel încât apelul declarat de catre numitul C.V. nu poate fi considerat inadmisibil, astfel dupa cum s-a solicitat la termenul de judecata din data de 08.09.2008, atât timp cât acesta nu a fost citat de catre prima instanta, desi se constituise parte civila în cauza.

Prin urmare, prima instanta a procedat la solutionarea cauzei cu încalcarea dispozitiilor referitoare la citarea partilor la judecata, reglementate de art. 291 al. 1 Cod procedura penala, care prevede ca „judecata poate avea loc numai daca partile sunt legal citate si procedura este îndeplinita”.

Fata de aceasta încalcare a regulilor de procedura, Tribunalul a constatat ca, în conformitate cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, notiunea de proces echitabil presupune, printre altele, si principiul egalitatii armelor, potrivit caruia fiecare parte din proces trebuie sa beneficieze de o posibilitate rezonabila de a-si expune cauza în fata instantei în conditii care sa nu o dezavantajeze semnificativ vis-a-vis de celelalte parti.

În temeiul acestui principiu, trebuie acordat tuturor partilor un drept comparabil de acces la dosarul cauzei. De asemenea, potrivit principiului contradictorialitatii, sarcina judecatorului este de a veghea ca toate elementele susceptibile sa influenteze solutionarea pe fond a litigiului sa faca obiectul unei dezbateri în contradictoriu între parti.

Pentru aceste considerente, Tribunalul, în temeiul art. 379 pct. 2 lit. b Cod procedura penala, Tribunalul a admis apelul declarat de numitul C.V., a desfiintat în totalitate sentinta penala apelata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro