404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pornografia infantilă

SENTINŢA PENALĂ NR. 76/ 03.03.2011

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –DIICOT, nr. xxx/P/2010 înregistrat pe rolul acestei instanţe s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului X., pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă prevăzută de art. 51 al.1 din Legea nr. 161/2003.

În perioada martie – aprilie 2010, inculpatul X., folosind I.D.-ul „xxxxxxxxxx”, a postat pe hub-ul de internet xx.xxxxxx.ro mai multe materiale pornografice cu minori.

Din verificările efectuate în cauză, s-a constatat că imaginile video au fost postate de la I.P.-ul 8x.xx.xx.xx, aparţinând furnizorului de servicii Internet S.C. „X.” , alocat unui abonat, respectiv inculpatului X.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare la domiciliul inculpatului a fost ridicat laptopul seria xxxxxxxx şi mai multe medii de stocare a informaţiilor.

În baza autorizaţiei emise de către instanţa de judecată, s-a efectuat o percheziţie informatică asupra hard disk-ului şi mediilor de stocare de date informatice.

Din procesele-verbale de efectuare a percheziţiilor informatice rezultă că pe hard disk-ul seria XXXXXXXX, capacitate 250 GB, au fost identificate următoarele date şi care dovedesc activitatea infracţională a inculpatului:

– informaţii cu privire la adresa I.P. folosită pentru logarea în reţea;

– un număr de 4 căutări relevante pentru cauză, efectuate pe site-ul

www._______.com, după cuvintele cheie „minor”, „minore”, „web cam”, „live”

– 21 site-uri relevante accesate;

– structura arborescentă a fişierelor hard disk-ului şi informaţii cu privire la sistemul de operare, conturi de utilizatori, dispozitive hardware şi soft-uri instalate;

– fişiere de tip video în care sunt prezentate persoane având un comportament sexual explicit, dintre care 6 fişiere conţin materiale pornografice cu persoane posibil minore.

Situaţia de fapt astfel reţinută rezultă din procesul verbal de sesizare din oficiu din 20.03.2010, adresa nr. xxx/2010 S.C.” X.” , capturile de ecran realizate, pentru utilizatorul cu I.D. –ul „xxxxxxxx”, suportul optic conţinând o parte din materialele pornografice cu minori, postate de inculpat în reţeaua de Internet, procesele-verbale de percheziţie informatică şi DVD- ul conţinând rezultatul acesteia, coroborate cu declaraţia inculpatului prin care recunoaşte în parte săvârşirea faptelor.

În drept faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de pornografie infantilă prevăzută de art. 51 al.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art. 74 lit.”a” Cod penal raportat la art. 76 lit.”c” Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal.

Având în vedere conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea faptei, va reţine în favoarea sa circumstanţa atenuantă, prevăzută de art. 74 lit.”a” Cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor săvârşite, împrejurările comiterii acestora, urmările produse, precum şi elementele care caracterizează persoana şi conduita inculpatului, instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al pedepsei va putea fi atins faţă de inculpat prin aplicarea unei pedepse privative de libertate orientată sub minimul special ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 76 Cod penal.

Având în vedere că inculpatul nu a mai fost condamnat la o pedeapsă mai mare de 6 luni, pedeapsa ce urmează a fi aplicată de instanţă nu depăşeşte 3 ani, iar instanţa apreciază că scopul pedepsei, având în vedere persoana inculpatului poate fi atins şi fără executarea efectivă a pedepsei, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, potrivit art. 81 Cod penal.

Va stabili termen de încercare alcătuit din perioada de 2 ani la care se va adăuga durata pedepsei ce urmează a fi aplicată prin prezenta sentinţă penală, potrivit art. 82 Cod penal.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

Va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.”a” teza II şi lit.”b” Cod penal pe durata pedepsei aplicate.

În temeiul art. 71 al.5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de 24 de ore.

În temeiul art. 118 lit.”f” Cod penal va dispune confiscarea de la inculpat a hard-disk-ului seria XXXXXXXX.

Va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocatură onorariului pentru asistenţă juridică din oficiu pentru inculpat.

În baza art. 191 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate către stat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro