404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contravenţională

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2968 – plângere contravenţională .

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea adresata acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 7154/279/08, petentul C.I. a solicitat a se dispune anularea procesului verbal seria CC nr. 2341904 încheiat la data de 16.11.08 , in contradictoriu cu intimata I.P.J. NEAMT.

În motivare, petentul solicită anulare procesului verbal respectiv, motivat de faptul ca nu se face vinovat de savarsirea contravenţiei reţinute in sarcina sa alta fiind situaţia de fapt.

Prin întimpinare depusa la dosar, intimata a solicitat respingerea plângerii de fata.

Instanţa analizând actele şi probele dosarului constată că plângerea este neîntemeiată, urmând să fie respinsa, pentru următoarele considerente:

În fapt se reţine că la data de 16.11.08, petentul a fost surprins de organele de politie, pe raza loc. P.Neamt pe B-dul Traian, iar la intersecţia cu str. ORHEI a pătruns pe culoarea roşie a semaforului electric aflat in funcţiune in timp ce conducea autoturismul proprietatea sa personal, cu nr. de inmatriculare B 89 HDK, fapta pentru care a fost sancţionat cu amendă în sumă de 216 lei, în sarcina sa fiind încheiat şi procesul verbal în discuţie de către organul constatator I.P.J. NEAMT, fiindu-i totodată suspendat dreptul de a conduce autovehicule.

Din conţinutul procesului verbal respectiv, rezulta ca petentul la data încheierii lui la rubrica obiecţiuni, a consemnat ca recunoaşte ca nu a fost atent .

Verificând , din oficiu legalitatea şi veridicitatea actului sancţionator, instanţa apreciază că OG 2/2001 nu conţine dispoziţii exprese privind valoarea probanta a procesului verbal de contravenţie , in cazul căruia se aplica principiile generale din dreptul administrativ privind prezumţia de legalitate . perspectiva din care obligaţia probei i-ar incumba petentului .

Din perspectiva jurisprudenţei CEDO insa in materia prezumţiei de nevinovăţie sub aspectul sarcinii probei , art. 6 par. 2 interzice existenta prezumţiei de fapt sau de drept, insa prin reglementarea acestor statele trebuie sa respecte cerinţa proportionalitatii intre mijloacele folosite si scopul legal urmarit .

Aşadar trebuie analizat in fiecare caz in parte daca modul in care operează aceasta prezumţie de legalitate a procesului verbal nu aduce atingere principiului proportionalitatii intre scopul urmărit si mijloacele utilizate, mai ales din prisma dreptului la aparare al petentului.

In speta de fata, instanţa apreciază ca fata de recunoaşterea implicita a petentulu la data semnării actului sancţionator a faptei pe care acesta a comis-o, datorita neatenţiei lui, procesul verbal este valabil in privinţa faptei reţinuta in sarcina petentului .

In consecinţa si sancţiunea aplicata acestuia este corect si judicios stabilita, situaţie in care instanţa va respinge ca fiind neîntemeiata plângerea formulata, declaraţia soţiei sale, unica proba pe care petentul a solicitat-o in sprijinul sau, având un caracter evident subiectiv.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro