404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Lipsa calitatii procesuale pasive a consiliului local în actiunea în pretentii

Lipsa calitatii procesuale pasive a consiliului local în actiunea în pretentii

Sentinta civila nr. 483/COM din 05.05.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 558/103/2009, creditoarea SC R. SRL a chemat în judecata debitorul CL al Com. V. pentru ca, prin hotarârea judecatoreasca ce se va da în cauza, sa se emita somatia de plata împotriva debitorului pentru suma de 134.823,10 lei.

A aratat creditoarea ca a încheiat cu pârâtul un contract având ca obiect reabilitarea acoperisului, a tâmplariei si a împrejmuirii Scolii din satul M., comuna V., ca pârâtul nu si-a onorat obligatia de plata a contravalorii prestatiilor, ca se impune admiterea actiunii asa cum a fost formulata.

Pârâtul debitor, legal citat a formulat întâmpinare si a aratat ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de OG nr.5/2001, ca nu a acceptat la plata facturile emise de creditoare, ca creanta nu este certa, lichida si exigibila.

Analizând cererea creditoarei si actele dosarului instanta constata ca în cauza debitorul nu are calitate procesuala pasiva.

Astfel, în baza art.23 din Legea nr.215/2001, consiliul local este autoritate deliberativa a administratiei publice. Or, având aceasta calitate, în sarcina consiliului local nu pot fi stabilite obligatii de plata, eventualele pretentii banesti putând valorificate numai în contradictoriu cu unitatea administrativ teritoriala care este reprezentata de catre primar în baza art.62 din lege.

Mai mult, atributiile referitoare la bugetul local au fost stabilite prin Legea administratiei publice locale (art.63 alin. 1 lit.”c”) în sarcina primarului, acesta fiind autoritatea executiva a administratiei publice.

Desi Consiliul Local chemat în judecata de catre creditoare a fost parte în contractul în baza caruia creditoarea si-a întemeiat pretentiile, în sarcina acestei autoritati nu pot fi stabilite obligatii de plata.

Cum calitatea procesuala pasiva apartine celui fata de care se poate realiza interesul afirmat de creditoare si cum în cauza interesul afirmat de creditoare nu se poate realiza fata de debitorul chemat în judecata, instanta va respinge actiunea pentru lipsa calitatii procesuale pasive.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro