404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Sentinta civila

Dosar nr. 393/239/2009

Operator de date cu caracter personal:

Cod 3121

R O M A N I A

JUDECATORIA HARLAU, Judetul IASI

JUDECATORIE

Sedinta publica din 12 Mai 2009

PRESEDINTE – Luminita Varvara

Grefier Liliana Ivanuta

SNTINTA CIVILA Nr. 409

La ordine fiind judecarea cauzei Civil privind pe reclamant PRIMARUL COMUNEI S. IN CALITATE DE PRESEDINTE AL COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR si pe parat B. V., avand ca obiect fond funciar rectificare t.p..

La apelul nominal facut in sedinta publica: lipsa partile. ?????

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, constand in:

Procedura este completa.

Avand in vedere ca s-a solicitat judecata cauzei in lipsa, instanta ramane in pronuntare pe exceptia lipsei calitatii procesuale active.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata,constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 10.03.2009 sub nr.393/239/2009,reclamantul Primarul comunei S.,jud.I.,in calitate de presedinte al Comisiei Locale S. de fond funciar a chemat in judecata pe parata B. V. solicitand rectificarea titlului de proprietate nr.129208 din 19.09.1995 emis pe numele D.G.

In motivarea cererii,reclamantul a aratat ca parata este mostenitoarea sotului sau decedat,B. G.,iar titlul de proprietate eliberat acestuia este eronat in sensul ca a fost inscris gresit numele titularului,corect fiind B. si nu D,nume sub care era cunoscut in comunitatea locala.

A precizat reclamantul ca,dupa analizarea documentelor prezentate de parata,s-a constatat ca cererea acesteia este indreptatita.

Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile Legii 1/2000,Legii 18/1991,modificata si completata prin Legea 247/2005 si HG 890/2005.

In dovedirea cererii,scutita de plata taxei de timbru,conform art.42 din Legea 1/2000,modificata prin Legea 247/2005,reclamantul a depus inscrisuri:cerere,titlu de proprietate,certificat de deces.

Desi legal citata,parata nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a solicita incuviintarea si administrarea de probe.

La primul termen de judecata,instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale active,a dispus citarea partilor cu mentiunea de a raspunde la exceptie,dupa care a ramas in pronuntare.

Analizand actele dosarului,instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active invocate din oficiu,in temeiul art.137 Cod procedura civila.

Instanta retine ca actiunea are ca obiect rectificarea unui titlu de proprietate emis pe numele lui D.G. pe motiv ca a fost consemnat gresit numele titularului,corect fiind B.

Primarul are calitate procesuala activa recunoscuta prin art.III alin.2 din Legea 169/1997 numai in ceea ce priveste actiunile in constatarea nulitatii absolute a unor acte emise cu incalcarea legilor fondului funciar.

In cauza de fata,ne aflam in situatia unei nulitati relative a titlului de proprietate care poate fi invocata numai de persoana interesata si anume de mostenitorii titularului al carui nume a fost consemnat gresit.

Reclamantul,care este presedintele comisiei locale de fond funciar,nu justifica un interes legitim in promovarea acestei cereri,deoarece una dintre conditiile interesului este ca acesta sa fie personal si direct,adica folosul practic urmarit prin declansarea procedurii judiciare sa apartina celui care recurge la actiune.

Ori,in cauza de fata,este clar ca reclamantul apara interesele altei persoane,majore si perfect capabile din punct de vedere juridic,care poate actiona singura in justitie daca drepturile sale ar fi incalcate.

Deoarece interesul confera calitatea de parte in proces si justifica dreptul la actiune,instanta va admite exceptia si va respinge cererea pentru lipsa calitatii procesuale active.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata din oficiu.

Respinge cererea promovata de reclamantul Primarul Comunei S.,jud.I.,in calitate de presedinte al Comisiei Locale S. de fond funciar,in contradictoriu cu parata B. V. cu domiciliul in sat B,comuna S.jud.I.,ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi,12.05.2009.

Presedinte, Grefier,

VL/MS/5ex

06.06.2009

1

Dosar nr.393/239/2009

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro