404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Sentinta penala

Dosar 603/239/2009 luare masura de siguranta

ROMANIA

JUDECATORIA HARLAU

INSTANTA PENTRU MINORI

PRESEDINTE: T A M

GREFIER: D D

Sedinta nepublică din 28 septembrie .2009

Sentinta penala nr 200

Ministerul Public -Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau reprezentat de Procuror AMI

Pe rol fiind solutionarea cauzei penale privind faptuitorul MI avand ca Luare masura de siguranta .

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta lipsa părtile făptuitorul reprezenta de av Anamaria Plăcintă

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, constând în procedura completă.

La dosar se află confirmarea raportului de expertiză.

Nemaifiind alte cerei si exceptii de ridicat instanta constata cercetarea judecătorească încheiată şi acordă cuvântul la dezbateri.

Reprezentantul Parchetului solicita admiterea cererii in conformitate cu dispozitiile raportului de experiză medicolegală confirmată de IML.

Avocat Plăintă pentru făptuitor solicită admiterea cererii Parchetului, oficiu neachitat.

Cauza rămâne in pronuntare

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei penale de fata

Prin rezolutia de scoatere de sub urmarire penale 1593/P/2008/02.04.2009 Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau a confirmat propunerea organelor de cercetare penală de a nu se incepe urmărirea penală fata de invinuitul MI pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat in formă continuată, pentru lipsa discernământului şi a inaintat o copie de pe rezolutie si raportul de expertiza medico legala Judecatoriei Harlau in vederea luarii unei masuri de siguranta corespunzătoare in temeiul art 162 cod proceura penala.

Aceasta cerere a fort inregistrata la Judecatoria Harlau sub nr. 603/16.04.2009

In fapt faptuitorul MI a pătruns in mai multe locuinte de unde a sustras bunuri .

Avand in vedere raportul de expertiza medico legala psihiatrica MI savarsit faptele fără a avea discernamant, prezentand deficiente mintale usoare, carente materiale şi educationale.

In temeiul art 171 cod procedura penala instanta a desemnat un aparator din oficiu pentru faptuitorul MIcare să îl asiste pe intreg parcursul procesului penal.

S- dispus efectuarea avizarea raportului de expertiza medico legala psihiatrica.

Prin adresa 119158/07.09.2009 Institutul de medicina legala a avizat raportul de expertiza psihiatrica 17155/29.01.2009 prin care invedereaza instantei ca ne se recomanda masuri de siguranta insa atitudinea fata de acest minor lipsit de discernamat si delincvent, că acest minor este considerat un copil aflat in dificultate, a carei situatie este hotărâtă de Directia de protectie a drepturilor copilului , fiind un caz social.

Tinând cont de raportul de expertiza medico legala psihiatrica avizat de catre Institutul de Medicina Legala nu recomanda institurea unei masuri de siguranta recomanda, sesizarea Directiei Protectei Copilului in vederea instituirii unei masuri de proptectie fata de acesta.

Instanta, retine astfel ca in cauza sunt incidente dispozitiile art . 80 din legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului care prevad ca ” (1) Pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal, la propunerea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului in a carei unitate administrativ-teritoriala se afla copilul, se va lua una dintre masurile prevazute la art. 55 lit. a) si c).” şi nu art 162 cum in mod greşît ne-a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău, insă mai retine inatsnta că greşita incadrare in drept a unei cereri nu duce de plano la respingerea sa, instanta apreciază in intersul superior al copilului la analizarea acesteia.

Art 55 prevede ca :” Masurile de protectie speciala a copilului sunt: a) plasamentul; b) plasamentul in regim de urgenta; c) supravegherea specializata.”

Aceste masuri se iau de catre comisia pentru protectia copilului, iar, in lipsa unui acord al parintilor, de catre instanta judecatoreasca.

Fata de toate aceste aspecte retinute de catre instanta, aceasta urmeaza a admite cererea Parchetului de pe langa Judecatoaria Harlau si dispune sesizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Pretectia Copilului cu sediul in Iasi str. Vasile Lupu nr. 57 A, in vederea inceperii procedurilor de instituire unei masuri de protectie raportata la nevoile acestuia, in temeiul art 55 coroborat cu art 80 din legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Vazand dispozitiile art 192 alin 3 coroborat cu 189 cod procedura penala va dispne in consecinta .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea Parchetului de pe langa Judecatoria Harlau şi in consecintă:

Dispune sesizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Pretectia Copilului cu sediul in Iasi str. Vasile Lupu nr. 57 A, in vederea inceperii procedurilor de instituire unei masuri de protectie raportata la nevoile acestuia, fata de minorul MI fiul lui I şi D născut la data de , domiciliat in comuna E sat B Judet Iasi, in temeiul legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului.

In temeiul art 198 cod procedura penala onorariu avocet oficiu 200 lei conform delegatiei 99/28.05.2009 avocat P A M vor fi suportate initial din fondurile speciale ale Ministerului de Justitie.

Cu drept de recurs in 10 zile de pronuntare fata de Parchetul de pe langa Judecatoria Harlau si de la comunicare pentru partile lipsa.

Pronuntata in sedinta publica astazi 28.09.2009.

Presedinte Grefier

T A M D D

Red/tehnored TAM

28.09.2009/2 ex

1/2

dosar 603/239/2009

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro