404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Decizie contencios administrativ

Prin sentinţa nr. 1151/28.01.2009 a Judecătoriei Iaşi a admis plângerea, formulată de petenta SC X SRL în contradictoriu cu intimata Y împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.011637, întocmit la data de 03.11.2008 şi a anulat procesul-verbal nr.011637/03.11.2008.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs organul constatator care a apreciat că sentinţa pronunţată este netemeinică şi nelegală.
Intimata nu a formulat întâmpinare.
În recurs nu au fost administrate probe noi.
Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate cât şi din oficiu conform dispoziţiilor art. 3041 Cod procedură civilă instanţa constată că recursul este neîntemeiat.
Societatea a fost sancţionată de organul constatator în temeiul art. 55 alin. 5 lit. a „amenda fiind aplicabilă transportatorilor pentru nerespectarea prevederilor art. 7 şi 8 din Legea 38/2003, organul constatator reţinând nerespectarea art. 7 din lege – „Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se poate executa numai de transportatori autorizaţi”.
Deoarece, la data constatării contravenţiei, autovehiculul menţionat nu era în detenţie/posesia societăţii, este cert ca activitatea de taxi era efectuată de către locatarul din contractul de închiriere în speţă S.C. W SRL acest fapt reieşind cu certitudine şi din planşele foto depuse de recurentă la dosarul cauzei (fila 39).
De asemenea, prin închirierea autovehiculelor către S.C. W SRL, S.C. X SRL nu efectua nici „transport în regim de închiriere” aşa cum este acesta definit la art. 1 pct. a b din Legea 38/2003 modificată, deoarece societatea nu punea în temeiul contractului la dispoziţia locatorului conducători auto pentru autovehiculele închiriate, tariful nu era stabilit pe ore sau pe zi, iar plata contractului nu se efectua anticipat – „Legea 38/2003 art. 1 pct. a b „transport în regim de închiriere – serviciu de transport public realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor pe baza de contract de închiriere tarifat pe oră/zi, cu plata anticipate a contractului”.
Tot în acest sens, societatea, prin închirierea autovehiculelor către S.C. W nu efectua nici „servicii de închiriere” conform art. 1 pct. a c din Legea 38/2003 (serviciu de închiriere – serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizaţi care pun la dispoziţia unor clienţi autoturisme fără conducător auto, pe bază de contract, cu plata anticipate a contractului de închiriere”, deoarece aşa cum rezultă din contractul de închiriere operaţională, S.C. W SRL nu a achitat anticipat chiria pe cele 10 autoturisme închiriate.
În ceea ce priveşte prevederile prevăzute la pct. 4.5 din contractul de închiriere, acestea nu pot justifica aplicarea unei sancţiuni societăţii în lipsa săvârşirii a unei fapte contravenţionale, efectele sale fiind exclusiv patrimoniale vizând doar eventualele sancţiuni aplicate utilizatorului din contractul de închiriere operaţională.
Aşa fiind, este cert că societatea care efectua activităţi de transport taxi este S.C. W SRL deoarece autoturismul specificat în procesul verbal era în posesia/detenţia acestei societăţi la data înscrisă în cuprinsul acesteia.
Faţă de cele mai sus arătate Tribunalul constatând că soluţia pronunţată de instanţa de fond este legală şi temeinică.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro