404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Condiţiile în care operează perimarea (art. 248 C. pr. civ.). Dacă instanţa de fond greşit a constatat că perimarea, se va admite recursul declarat, va fi casată sentinţa recurată şi va fi trimisă cauza la aceeaşi instanţă pentru continuarea judecăţii

Neoperând condiţiile perimării, conduce la admiterea recursului şi trimiterea cauzei pentru continuarea judecăţii

Curtea de Apel Iaşi, prin decizia comercială nr. 906 din 3 septembrie 2007 a admis recursul formulat de D.A. contra sentinţei civile nr. 1084/E din 30 mai 2007 a Tribunalului Iaşi, pe care a casat-o, trimiţând cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
S-a reţinut că, în mod greşit, prima instanţă a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 248 şi urm. C.pr.civ., avându-se în vedere că prezenta cauză a fost suspendată de prima instanţă în şedinţa publică din 30 noiembrie 2006, în temeiul dispoziţiilor art. 243 C.pr.civ., iar cererea de repunere pe rol (care întrerupe cursul perimării) a fost făcută de recurenta D.A., prin apărător, la data de 22 martie 2007 (aşa cum rezultă din rezoluţia existentă pe cererea de la fila 190 dosar tribunal), deci, fără a se depăşi termenul de 6 luni prevăzut de dispoziţiile art. 248 alin. 3 C.pr.civ.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro