404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Interpretarea dispoziţiilor art.56 lit.c) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

De măsurile de protecţie socială instituite conform Legii nr. 272/2004 beneficiază – printre alte categorii de copii – „copilul abuzat sau neglijat” (art. 56 lit. c din lege).
Neglijarea copilului este definită de art. 87 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 65 din 15 mai 2008
Curtea de apel a constatat că, în ceea ce îl priveşte pe minorul C.Al., născut la 29 decembrie 1997, s-a stabilit că tatăl P.Gh. îi pune în primejdie dezvoltarea fizică, psihică şi socială prin diverse forme de neglijare. La luarea măsurii plasamentului în regim de urgenţă, prin sentinţa civilă nr. 1269 din 2 noiembrie 2007, Tribunalul Vaslui a reţinut că P.Gh. expune copilul la situaţii riscante, îl obligă să îl însoţească în diferite medii nocive, îl instigă să consume alcool, nu îl hrăneşte şi nu îi asigură îmbrăcăminte adecvată.
Curtea de apel a stabilit – din evaluarea probelor administrate la fond – că starea de neglijare şi punere în primejdie a dezvoltării normale a copilului ar continua dacă C.Al. s-ar întoarce la ţară, la tatăl său. În lipsa unei măsuri de protecţie specială instituite, şi anume aceea a plasamentului, C.Al. nu poate fi legal ocrotit de bunica maternă. Obligaţia legală de întreţinere pe care o are bunica faţă de nepot – reţinută de tribunal – vizează, potrivit Codului familiei, doar aspectul pur pecuniar al întreţinerii şi nu intervine decât în lipsa ambilor părinţi.
Raportat considerentelor expuse, curtea a constatat că minorul P.C.Al. se află în situaţia prevăzută de art. 56 lit. c) din Legea nr. 272/2004, impunându-se înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu măsura de protecţie specială a plasamentului la bunica maternă P.L. Dovezile administrate relevă că aceasta din urmă prezintă toate garanţiile morale şi materiale pentru o dezvoltare armonioasă a copilului, evidenţiindu-se evoluţia favorabilă a lui C.Al., pe durata plasamentului în regim de urgenţă.
Curtea de apel a admis recursul şi, modificând sentinţa Tribunalului Vaslui, a înlocuit plasamentul în regim de urgenţă cu măsura de protecţie specială a plasamentului, minorul în cauză aflându-se în situaţia reglementată de art. 56 lit. c) din Legea nr. 272/2004.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro