404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Efectele demisiei

De principiu, demisia poate fi revocată prin acordul părţilor, manifestat fie în mod expres fie în mod tacit, prin continuarea exercitării îndatoririlor de serviciu, fără opunerea angajatorului, caz în care suntem în prezenţa unei reînnoiri a contractului de muncă prin tacita reconducţiune. Or, raportat la circumstanţele cauzei, continuarea activităţii de către salariată nu poate avea semnificaţia unei revocări tacite a demisiei şi ca atare o reînnoire a contractului de muncă. Acesta întrucât, menţiunea inserată de angajator pe actul unilateral întocmit de reclamantă referitoare la data la care demisia va produce efecte, 04.01.2010, a fost acceptată de salariată, neexistând nici un temei a reţine contrariul.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 138 din 4 februarie 2011

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro