404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Procedura obligatorie de anularea CEC-ului pierdut prev.de art.67 din Lg.59/1934.

În speţă, între două societăţi comerciale, a intervenit un contract de vânzare cumpărare a cantităţii de 5000 kg.zahăr. Cumpărătoarea şi-a executat obligaţia de plată a preţului prin emiterea unei file CEC. Vânzătoarea susţine că după ce a depus CEC-ul respectiv în bancă pentru a-şi încasa banii, din motive necunoscute ei, fila CEC a fost pierdută şi în consecinţă, a promovat acţiune în instanţă, prin care a solicitat obligarea cumpărătoarei de a plăti încă o dată c.v. celor 5.000 kg.zahăr. Pentru a dovedi faptul că fila CEC a fost pierdută, reclamanta a depus la dosar o adresă emisă de bancă din care reiese că fila CEC pierdută a fost înregistrată la Centrala Incidentelor de Plăţi.

Instanţa a reţinut că, în cauză sunt incidente disp.art.67 din Lg.59/1934 care prevede că, în caz de pierdere a CEC-ului, posesorul va înştiinţa despre aceasta pe tras şi să solicite anularea titlului printr-o cerere adresată preşedintelui judecătoriei de la locul de plată a CEC-ului. Rezultă aşadar că, pierderea CEC-ului trebuia constatată printr-o hotărâre judecătorească care să declare nul CEC-ul respectiv în mâinile oricui s-ar găsi, şi nu printr-o simplă adresă emisă de bancă.

În consecinţă, instanţa a respins acţiunea.

(Sentinţa civilă nr.1047/29.09.2008).

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro