404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Omor calificat

Pe rol fiind judecarea acţiunii penale privind pe inculpata R.F.L fără antecedente penale, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prev. de art. 174 , 175 lit. c şi d Cod penal

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Inculpata R.F.L. are vârsta de … ani şi este născută în localitatea …, provenind dintr-o familie dezorganizată. Părinţii ei s-au despărţit cu mulţi ani în urmă, fiecare dintre ei având organizate alte familii. A fost abandonată de mama ei, împreună cu ceilalţi trei fraţi la bunicii materni, din sat …, care i-au crescut de mici în condiţii socio-economice precare, într-un mediu subcultural, fiind astfel privată de afecţiune, de o instrucţie şi educaţie adecvată.

În luna august 2006, inculpata R.F.L. a plecat în vizită la unchiul său, unde a stat timp de o săptămână. Aici a cunoscut un băiat cu care a întreţinut relaţii sexuale, în urma cărora a rămas însărcinată.

Şi-a dat seama că este însărcinată când era în luna a IV-a şi copilul a mişcat. S-a hotărât, însă, să nu spună nimănui. Întrucât în acea perioadă era mai plinuţă, ceilalţi din jur nu şi-au dat seama că inculpata este însărcinată. În seara zilei de 05.04.2007, inculpatei i-au curs câteva picături de sânge şi spune inculpata, că şi-a închipuit că urmează să avorteze, considerând astfel că, scăpa de sarcină şi nu mai era nevoie să spună familiei că este însărcinată.

Inculpata s-a culcat ca de obicei împreună cu ceilalţi membri ai familiei şi s-a trezit în dimineaţa zilei de 6.04.2007 pe la ora 300, şi a făcut de mâncare pentru feratele său F. care urma să plece la treabă. După ce i-a dat de mâncare fratelui său s-a culcat din nou şi s-a trezit în jurul orelor 730, simţea dureri în zona spatelui şi i-a spus mătuşii sale să-i facă un ceai pretextând mătuşii sale că o doare stomacul.

Date fiind durerile pe care le prezenta inculpata şi sângerările prezente, aceasta a luat de pe un raft un foarfece şi susţine că a luat şi un maiou din care voia să facă un tampon. Acest din urmă aspect nu a fost confirmat de anchetă întrucât la cercetarea la faţa locului nu a fost găsit acel maiou şi nici inculpata nu a putut preciza ce a făcut cu acel maiou.

Susţine inculpata că, atunci când a ajuns la closet a început să sângereze mai tare având pierderi chiar sub formă de cheaguri. S-a aşezat deasupra găurii din pardoseala closetului şi în acel moment a simţit că a expulzat copilul.

În ceea ce priveşte activitatea ulterioară acestui moment, inculpata a avut o atitudine oscilantă pe parcursul procesului penal. În primele declaraţii a susţinut că nu a lovit fătul cu foarfecele, ci acesta a căzut în closet. În declaraţia dată la data de 08.01.2008 la procuror, inculpata a relatat derularea faptei aşa cum a fost reţinută mai sus. În faţa instanţei a susţinut că nu şi-a dat seama că a născut decât atunci când a auzit fătul ţipând după ce a căzut în closet.

Declaraţia dată la procuror corespunde modului real în care s-au petrecut faptele. Aceasta se coroborează cu procesul-verbal de sesizare, procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi datele ce rezultă din expertiza medico-legală de autopsie.

Din raportul de expertiză medico-legală de autopsie reiese că nou-născutul a fost născut la termen. A respirat extrauterin, era viabil şi a primit îngrijiri după naştere. Posibil scăpat sau lăsat să cadă în momentul naşterii. În acel moment s-a produs ruptura la nivelul cordonului ombilical, la baza de implantare şi ruptura vizibilă sub peritoneul pe faţa internă a abdomenului şi la nivelul venelor ombilicale. Placenta probabil că nu s-a desprins imediat conform evoluţiei fiziologice. Copilul a fost lovit repetat cu un obiect tăietor-înţepător. Foarte probabil, după aceasta a fost tăiat cordonul ombilical aproape de copil, la aproximativ 7 cm de ombilic, acesta căzând în closet;copilul a aspirat şi înghiţit materii fecale. Cordonul ombilical a rămas ataşat de placentă şi a fost tăiat ulterior, la 15 cm de aceasta, tăietura fiind transversală. S-a constatat de către medicii specialişti că lipseşte o bucată de cordon ombilical, capătul de la copil fiind tăiat oblic. Moartea nou-născutului a fost violentă. Ea a fost cauzată de un şoc traumatic şi hemoragic urmare a unui politraumatism cu plăgi tăiate înţepate cu hemoragie externă, cu plagă craniocerebrală, leziuni la nivelul gâtului, plăgi penetrante toracale cu lezări pulmonare şi hemotorax bilateral, plăgi la nivelul abdomenului şi membrelor, stare de şoc a cărei evoluţie a fost accelerată de hipoxia produsă prin aspirarea de materii străine în căile respiratorii superioare. Leziunile (plăgi multiple) s-au produs prin loviri active cu obiect tăietor-înţepător, nou-născutul fiind lovit în mod repetat.

Între politraumatism şi moarte există legătură de cauzalitate directă, necondiţionată, hipoxia accelerând evoluţia spre deces.

Pentru a se stabili măsura în care inculpata a avut reprezentarea conţinutului şi consecinţelor faptei sale, la urmărirea penală s-a efectuat o expertiza medico-legală psihiatrică nr…. prin care s-a stabilit că, inculpata R. F. L. nu prezenta tulburări psihice de natură a-i afecta capacitatea psihică de apreciere critică a conţinutului şi consecinţelor faptelor sale, având discernământ păstrat în raport cu fapta pe care a comis-o.

Întrucât organele de urmărire penală nu au solicitat şi experţii nu au apreciat starea psihică în care s-a aflat inculpata în momentul săvârşirii faptei, în sensul dacă se afla într-o stare de tulburare pricinuită de procesul fiziologic al naşterii, instanţa a dispus efectuarea unei noi expertize medico-legale psihiatrice.

Această nouă expertiză a fost efectuată de o comisie din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti şi raportul întocmit a fost avizat de către Comisia de avizare şi control a acestei instituţii, ulterior fiind avizat şi de către Comisia Superioară de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti. Medicii legişti au reţinut existenţa unor factori de stres care au marcat dezvoltarea inculpatei în direcţia vulnerabilizantă psihologic şi social încă din copilărie, cu o adolescenţă consumată în mediu restrâns prin privare subculturală, în condiţii reale economice care au creat condiţii de izolare, fără anturaj, situaţie complexantă pentru o adolescentă. Absenţa mamei care este în viaţă, reprezintă un element sever de frustrare pentru o adolescentă, manifestată prin privarea de afecţiune, inculpata apărând astfel marcată de prelucrări depresive. Au contribuit la accentuarea vulnerabilităţii factorii de stres recenţi, care au marcat prima relaţie intimă a adolescentei, la vârsta de 20 de ani, o relaţie fără viitor, ce s-a finalizat prin ruperea punţilor interrelaţionale, în acest context survenind sarcina nelegitimă. Prin autoanaliza existenţială, adolescenta trăieşte sentimente de dezamăgire afectivă, de ruşine faţă de acest copil nelegitim conceput dintr-o relaţie fără viitor şi de teama pentru un viitor incert. Sarcina ascunsă, în contextul expus, reprezintă un factor de stres sever, cu atât mai mult cu cât a fost ascunsă faţă de cei de care se simţea datoare. Însăşi sarcina, în înţelesul biologic şi fiziologic al procesului, reprezintă o condiţie biologică vulnerabilizantă, la fel şi naşterea ca atare pentru adolescentă, care suferă de o conflictualitate intrapsihică ce se diversifică şi se amplifică prin propriile temeri, prin teama de propriile reacţii posibile în reacţii de conjunctură.

Analizând modul de comitere al faptei, respectiv multiplele leziuni constatate pe corpul victimei, apar haotice ilustrând o stare de şoc, de scurtcircuitare, de furie oarbă urmată de „somn” şi de o stare de prostraţie. Nu rezultă intenţia de a omorî în condiţiile în care loviturile au fost de intensitate redusă şi în condiţiile în care nu şi-a luat niciun fel de măsuri de apărare, în sensul de a ascunde fătul şi de a îngreuna găsirea acestuia.

Comisia medico-legală a apreciat comportamentul antefaptic al inculpatei ca fiind subliniat de factori de stres ce au marcat dezvoltarea pacientei în direcţie vulnerabilizantă psihologic şi social.

Comisia de nouă expertiză medico-legală psihiatrică a concluzionat, în urma analizei integrale a tuturor informaţiilor, că la data de 06.04.2007 inculpata R.F.L. a prezentat o reacţie impulsivă de scurtcircuitare survenită pe fondul unei stări post-traumatice (cu vulnerabilizare multiplă) în condiţii de stres acut psihologic şi biologic (sarcina, naşterea). Inculpata a avut scăzută capacitatea psihică de apreciere critică asupra conţinutului şi consecinţelor social-negative ale faptei pentru care este judecată şi faţă de care discernământul a fost scăzut. La data examinării, aceasta prezenta tulburare depresivă cu risc suicidar declanşată reactiv şi întreţinută situaţional-juridic.

Comisia a recomandat măsuri de siguranţă medicală prev. de art.113 Cod penal, datorită riscului suicidar, a modelului de vulnerabilitate şi condiţiilor în care s-a structurat personalitatea inculpatei.

Coroborând probele aflate la dosarul cauzei şi probele administrate de organele judiciare cu conţinutul şi concluziile raportului de expertiză medico-legală psihiatrică, Tribunalul apreciază că inculpata a ucis nou-născutul imediat după naştere, aflându-se într-o stare de tulburare pricinuită de procesul fiziologic al naşterii, tulburare amplificată de starea de vulnerabilitate în care se afla inculpata.

Din actele şi probele aflate la dosar şi din probatoriul administrat în cauză, Tribunalul constată că fapta inculpatei RFL nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor calificat, prev. de art. 174,175 lit.”c” şi „d” Cod penal, urmând ca în baza art.334 Cod procedură penală să dispună schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de pruncucidere, prev. de art.177 Cod penal.

Pentru infracţiunea săvârşită inculpatei i se va stabili o pedeapsă la individualizarea căreia în cadrul general, prev. de art. 52 şi 72 Cod penal, vor fi avute în vedere gradul de pericol social concret al faptei comise, datele privind persoana inculpatei, atitudinea sinceră în timpul procesului.

Fiind îndeplinite cerinţele art.861 Cod penal, se va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi se va fixa termen de încercare conform art. 862 Cod penal.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata RFL prin apărător.

În baza art.334 Cod pr. penală, schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpata a fost trimisă în judecată, din infracţiunii de omor calificat prev de art.174,175 lit.c şi d Cod penal în infracţiunea de pruncucidere prev de art.177 Cod penal.

Pentru săvârşirea infracţiunii de pruncucidere prev de art.177 Cod penal, condamnă inculpata RFL, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare .

In baza art.88 Cod penal deduce din această pedeapsă durata reţinerii şi arestării preventive de la 8.01.2008 la 27.11.2008.

În baza art.86 ind.1 Cod penal suspendă executarea pedepsei sub supraveghere .Conform art.86 ind.2 Cod penal stabileşte termen de încercare 6 ani.

Pe durata executării pedepsei interzice inculpatei drepturile prev. de art.64 lit. a ,b Cod penal în condiţiile prev. de art.71 Cod penal. Conform art.71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, b Cod penal.

Pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vaslui desemnat ca organ de supraveghere;

b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă.

O copie a prezentei hotărâri, se va comunica la data rămânerii definitive, la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Vaslui şi la Postul de poliţie… Atrage atenţia inculpatei asupra disp. art.86 ind.4 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.113 Cod penal, obligă inculpata RFL, la tratament medical, până la însănătoşire.

Conf. disp. art.429 alin.1 Cod pr. penală, se va comunica la data rămânerii definitive copii de pe prezenta hotărâre şi de pe raportul de nouă expertiză medico legală psihiatrică aflat la filele 73-79 din dosarul de fond, la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Vaslui.

În baza art.118 lit.b Cod pr. penală confiscă de la inculpata RFL un foarfece aflat la camera de corpuri delicte a instanţei, înregistrat la poziţia nr.46/2008 din registrul de corpuri delicte .

Obligă inculpata la 3000 lei cheltuieli judiciare avansate de către stat. Suma de 100 lei reprezentând onorariu pentru avocat din oficiu la urmărirea penală se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în 10 zile de la pronunţare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro