404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Nevirarea impozitului pe venit din salarii

R O M A N I A

La data de 2008 cu nr.T s-a inregistrat pe rolul instantei rechizitoriul procurorului intocmit in dos.nr. 2006 al Parchetului de pe langa Tribunalul V prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatilor BC pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art.9 lit.”c” din Leg.241/2005 cu aplicarea art.13 c.penal;delapidare prev.de art.215 ind.,1 al.1 c.penal;fals in inscrisuri sub semnatura privata prev.de art.290 c.penal cu aplicarea art.41 al.2 c.penal rap.la art.31 al.1 c.penal si fals intelectual prev.de art.43 din Leg.82/1991 rap.la art.289 c.penal rap.la art.31 al.1 cod penal; OM, AZ si LI pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev.de art.290 c.penal cu aplic.art.41 al.2 cod penal.

In actul de sesizare al instantei se retine ca in urma controlului efectuat de D.G.F.P.V in perioada ianuarie 2005-martie 2005 la S.C.”SC”SRL s-a constatat ca in intervalul de timp 2002-2004 s-au emis 222 facturi fiscale care atestau aprovizionarea cu diverse materiale pentru salubrizare de la furnizori fictivi,deducandu-se astfel in mod nelegal TVA si sustragandu-se ,totodata de la plata obligatiilor privind impozitul pe profit.

S-a mai retinut ca societatea a retinut si nu a virat impozitul pe venit din salarii,contributia individuala la asigurarile de stat si contributia individuala la Fondul unic de asigurari sociale de sanatate.

Cele 222 facturi fiscale au fost scrise si unele semnate, la indemnul inculpatei BC, de catre inculpatii OM, AZ si LI, angajati ai societatii mentionate.

Deoarece in cadrul societatii ,in perioada analizata, nu erau suficienti bani pentru plata marfurilor achizitionate de la firmele furnizoare,inclusiv de la cele care apar pe facturile fictive,inculpata BC a dat dispozitie contabililor societatii sa intocmeasca dispozitii de incasare pe numele ei, al asociatei PS si ale numitilor S C si NAdin care sa rezulte ca ei au imprumutat societatea cu diferite sume de bani,desi acest fapt era ireal.

In aceasti modalitate inculpata BC si-a insusit suma de 1.25627 lei,in momentul in care beneficiarii serviciilor prestate de SC SC”SRL faceau platile.

Din probatoriul administrat in cauza instanta retine ca SC”SC”SRL a folosit societate comerciala al carei obiect de activitate consta in asanarea si indepartarea gunoaielor,salubritati similare,din 1.09.1997 si pana in 2004 avand doi asociati:PS si inculpata BC,care era si administratorului societatii.

Incepand cu data de 6.09.2004,administrator ala acestei societati a devenit fosta angajata(pe functie de muncitor pana atunci)si anume inculpata AZ.

In intervalul de timp 2002-2004 societatea a avut 9 punctele lucru situate in statiile de cale ferata B,V,C,H,B,B,R,P si B.

La data de 2.09.2004,organele de politie din cadrul TF B s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca SC SC SRL B si SC C SRL B,au retinut de la salariati sume reprezentand contributia la fondurile speciale(CAS,fondul de pensii,fondul pentru somaj) si nu au virat aceste sume la bugetul de stat.

In perioada ianuarie 2005-martie 2005 DGFP V a efectuat un control la SC”SC”SRL in vederea verificarii modului de determinare, calculare,evidentiere,declarare si virare a obligatiilor datorate bugetului consolidat al statului,in perioada 2002-2004.

S-a constatat ca in intervalul de timp analizat contabilitatea societatii era tinuta de martorele I G, B G si C A F, iar ca salariati figurau invinuitii: M-conducator auto; S -conducator auto si sef divizie la Gara B si inculpatii I, AZ- si OM –

De administrarea efectiva a societatii s-a ocupat in perioada verificarilor ,inculpata BC care era asociat si administrator.

Invinuita PS,care locuieste in I,nu s-a implicat in administrarea societatii,efectuand doar unele activitati de coordonare adica verifica periodic prezenta angajatilor la serviciu precum si modul cum isi indeplineau sarcinile.

In urma controlului s-a constata ca societatea a inregistrat in evidentele contabile un numar de 222 facturi fiscale care atestau aprovizionarea cu materiale pentru salubrizare de la diversi furnizori din care unii erau fictivi,deducand in mod nelegal TVA in suma de 237.916,4735 lei.

Prin inregistrarea de cheltuieli fara documente legale sau de pe facturi fiscale emise de societati comerciale care nu sunt inregistrate la CCI,societatea in cauza s-a sustras de la plata obligatiilor privind impozitul pe profit in suma de 300.067,3625 lei.

S-a mai retinut ca societatea a retinut si nu a virat impozitul pe venit din salarii,contributia individuala la asigurarile sociale de stat si contributia individuala la Fondul unic de asigurari sociale de sanatate.

La data de 8.04.2005 D.G.F.P. V a formulat plangere penala impotriva celor doua societati:inculpata BC si invinuita PS,motivat de faptul ca acestea au inregistrat in contabilitatea firmei cheltuieli in suma de 1126975,5762 lei in baza unor documente ce nu aveau provenienta legala ori emise de societati ce nu figurau in baza de date a Oficiului Registrului Comertului din localitatile unde aveau sediul.

Efectuandu-se verificari sub aspectul celor sesizate s-a constatat ca pe cele 222 facturi apar ca furnizori 44 societati comerciale cu sediul in S si B.

Din aceste 44 societati,38 nu figurau in baza de date a ONRC,ori figureaza in alte judete cu numere si coduri diferite fata de cele indicate.

La sase societati din B 5 erau administrate de cetateni arabi sau chinezi care nu sunt de gasit,iar societatea nu figureaza la sediul declarat,si nu au desfasurat relatii comerciale cu societatea in cauza,iar facturile fiscale nu au fost emise de aceste societati.

Cele 222 facturi fiscale au fost expertizate grafologic si s-a constatat ca:invinuitul NF a scris 8 facturi fiscale,a semnat de primire 7 facturi fiscale si a semnat,probabil ,la rubrica furnizori pe 8 facturi fiscale,invinuitul S C a completat 2 facturi fiscale si a semnat de primire pe una din ele;inculpatul OM a scris 45 facturi fiscale,a semnat de primire pe 17 facturi fiscale si probabil pe inca 17 facturi,iar pe alte 22 facturi probabil a semnat la rubrica”furnizori”;inculpatul LI a completat 59 de facturi,a semnat de primire pe 95 de facturi si a semnat la rubrica furnizorului,cu certitudine pe 24 facturi si probabil pe alte 28;inculpatul A Z a completat 20 facturi fiscale si a semnat la rubrica furnizorului pe un numar de 5 facturi fiscale.

Exista facturi fiscale,care au fost completate de inculpata AZ,semnate tot de ea la rubrica”furnizori” si semnate de primire de catre inculpatul LI.

Tabelul complet al celor 222 facturi fiscale intocmite in modalitatea de mai sus face parte din vol.I filele 143-147,dosar urmarire penala,din totalul de 12 volume.

S-a mai constatat ca cele 222 facturi fiscale privesc aprovizionarea cu materiale ce nu depasesc valoarea de 5000 lei fiecare pentru ca daca s-ar fi depasit acest plafon,atunci inculpata BC ar fi avut obligatia sa solicite furnizorilor copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor TVA si sa inregistreze in contabilitate documentele emise de furnizori.

In cursul cercetarii judecatoresti s-a solicitat efectuarea unei expertize contabile care sa stabileasca daca toate produsele mentionate in cele 222 facturi fiscale au intrat in patrimoniul societatii si daca toate au fost date in consum pentru realizarea prestarilor de servicii catre beneficiari si daca prestarile de serviciu au fost realizate in mod efectiv.

S-a constatat ca cele 222 facturi fiscale nu sunt completate cu toate datele prevazute de formular si din majoritatea lipsesc mentiuni cu privire la sediul societatii emitente,contul,banca,datele personale ale delegatului,mijlocul de transport,persoanele care au asistat la expedierea marfurilor si semnaturile,data expeditiei,obligatii imperative prev.de OUG.17/2000 si L.345/2000.

Nu s-au gasit acte intitulate”Note de receptie si constatarea de diferenta”pentru a se putea formula o concluzie fara rezerve asupra realitatii operatiunilor de intrare si iesire din patrimoniul societatii a bunurilor mentionate in facturile fiscale in cauza.

S-a mai retinut in raportul de expertiza ca prestarile de servicii au fost efectuate de SC SC SRL B catre beneficiarii contractelor incheiate in aceasta societate.

Intocmirea celor 222 de facturi fiscale la indemnul inculpatei BC de catre inculpatii OM; L si AZ si de catre invinuitii M NF si S C si inregistrarea lor in contabilitate,tot din dispozitiile inculpatei BC,de catre invinuita PS,au avut drept scop urmatoarele:incarcarea notei beneficiarilor si deci un profit mai mare realizat;inregistrarea de cheltuieli mai mari decat cele reale,pe baza de documente fictive si deci scaderea profitului obtinut ce a avut ca rezultat diminuarea impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului,care a fost prejudiciat si prin deducerea fictiva a TVA si nu in ultimul rand insusirea unor sume de bani cu titlu de „restituire imprumut” din conturile societatii.

In realizarea acestui ultim scop,inculpata a dat dispozitie contabililor societatii sa intocmeasca dispozitii de in casare pe numele ei,al asociatei PS,si numitilor S C si NAdin care sa rezulte ca au imprumutat societatea cu diferite sume de bani,dispozitii de incasare care erau fictive deoarece s-a stabilit ca nici una din persoanele mentionate nu a imprumutat societatea cu sumele inscrise in dispozitiile de incasare inregistrate in contabilitate respectiv 32.9000 lei S C;17.100 lei N A,75.8000 lei PS si 5124,03 lei inculpata BC.

In conturile bancare care le-a avut deschise inculpata BC in intervalul de timp 2002-2004 nu erau disponibilitati banesti suficiente pentru a imprumuta societatea cu suma mentionata.

Asa cum s-a precizat celelalte persoane implicate in asa zisul imprumut au declarat ca nu au efectuat o astfel de operatiune si nici nu dispuneau de sume de bani asa de mari.

Situatia de fapt mai sus retinuta s-a stabilit pe baza urmatoarelor mijloace de proba:procesul verbal intocmit de DGFP V,rapoartele de expertiza grafologica si contabila intocmite in cauza,extrasele de cont,declaratiile martorilor audiati in cursul procesului penal,coroborate cu declaratiile inculpatilor si invinuitilor.

Fata de invinuiti :PS;M NF si S C s-a dispus,prin rechizitoriul procurorului scoaterea de sub urmarire penala pentru savarsirea infractiunilor prev de art.9 lit.c din L.241/2005,art.188 al.2 din OUG 92/2003 si 272 pct.2 din L.31/1990 pentru prima si scoaterea de sub urmarire penala pentru savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev de art.290 cod penal cu aplicarea art.41 al.2 c.penal si aplicarea unei sanctiuni administrative a amenzii pentru ceilalti doi.

Constatand ca pentru infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals intelectual retinute in rechizitoriu in sarcina inculpatei BC sub forma instigarii in participatie improprie prev.de art.31 c.penal s-a retinut forma prevazuta la al.1 si nu cea de la al.2 s-a pus in discutie schimbarea incadrari juridice referitor la acest aspect.

Prin incheiere de sedinta s-a schimbat incadrarea retinandu-se art.31 al.2 c.penal.

Fapta inculpatei BC,care in calitate de administrator al societatii SC”SC”SRL B in perioada 2002-2004,a evidentiat in actele contabile cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori fictive,intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev.de art.9 al.1 lit.”c” din Leg.241/2005 cu aplicarea art.13 cod penal.

Fapta aceleiasi inculpate de a-si insusi in interes propriu bani,din contul societatii ,pe care ii gestiona,sub forma de”restituire imprumut” in valoare de 105.627 lei,intruneste elementele constitutive ale infractiunii de delapidare prev.de art.215 ind.1 al.2 c.penal.

Fapta aceleiasi inculpate de a determina cu intentie pe inculpatii OM,LI,AZ si pe invinuitii M NF si S C de a intocmi 222 facturi false, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de instigare sub forma participatiei improprii la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata prev.de art.290 rap.la art.,41 al.2 si 31 al.2 c.penal.

Fapta aceleiasi inculpate de a determina efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte ce aveau drept scop denaturarea veniturilor si cheltuielilor societatii,pe aceeasi inculpati si invinuiti, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de instigare sub forma participatiei improprii la infractiunea prev.de art.43 fin L.82/1991,republicata rap.la art.289 si 31 al.2 c.penal.

In temeiul textelor de lege sus mentionate instanta va aplica inculpatei cate o pedeapsa pentru fiecare infractiune la individualizarea carora sa faca aplicarea disp.art.52 si 72 cod penal.

Inculpata nu este cunoscuta cu antecedente penale si a sustinut ca nu a savarsit faptele pentru care a fost cercetata,dar nu a dovedit acest lucru.

Retinand valoarea mare cu care a prejudiciat statul(1.308.525 lei pana la 30.04.2008)instanta se va orienta spre maximul acestuia(ptr.infractiunea prev.de art.9 al.1,infractiunea de evaziune fiscala se ped.cu inchisoarea de la 2 la 8 ani si interzicerea unor drepturi).

I se va aplica si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,teza II,b si c cod penal pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

In ce priveste infractiunea de delapidare care este sanctionata cu inchisoarea de la 1 la 15 ani,cuantumul va fi putin peste limita minima prev.de lege.

Aceleasi considerente si in cazul celorlalte doua infractiuni.

Infractiunile au fost savarsite in concurs real prev.de art.33lit.a cod penal.

In baza art.34lit..b cod penal inculpata va executa pedeapsa cea mai grea si pedeapsa complementara.

Se vor aplica inculpatei disp.art. 71 si 64 lit. a , teza II si b Cod penal.

Chiar daca inculpatii OM,LI si AZ nu au recunoscut savarsirea faptelor pentru care au fost cercetati au precizat ca in unele cazuri au intocmit facturi fiscale,desi stiau ca astfel de activitati nu intrau in atributiile lor.

Mai mult inculpata AZ a mentionat ca desi era incadrata ca muncitoare,la inceput,in cadrul societatii,era folosita de inculpata BC ca menajera in casa acesteia.

A mai precizat ca la indemnul si dictarea inculpatei BC a completat facturi fiscale fara sa realizeze ilegalitatea comisa.

De altfel este clar modul de operare al inculpatei BC care a”folosit” inculpatii si invinuitii ca instrumente in realizarea scopului urmarit.

Pentru a-si „sterge”urmele si duce mai departe scopurile urmarite a determinat-o pe inculpata AZ sa devina administrator al societatii in data de 6.09.2004,aceasta fiind o simpla figuranta,inculpata actionand in continuare din umbra.

Pe aceste considerente si pentru identitate sactionatorie (referitor la invinuitii M NF si S C),instanta apreciaza ca faptele inculpatilor OM,LI si AZ,care au completat cei drept mai multe facturi fiscale decat cei doi invinuiti mentionati,desi sunt prevazute de legea penala,nu prezinta gradul de pericol sociale al infractiunii prev.de art.290 cod penal.

Acestia nu sunt cunoscuti cu antecedente penale si nu au”beneficiat”de rezultatele activitatii lor infractionale,inculpata BC fiind cea care a cules toarte roadele muncii sale.

In consecinta in baza art.11 , pct.2 lit. a cod procedura penala rap.la art.10 lit b ind 1 cod procedura penala ,instanta va achita pe cei trei inculpatii si in baza art.91 c.penal le va aplica sanctiunea cu caracter administrativ a amenzii al carei cuantum va fi stabilit potrivit contributiei fiecaruia la savarsirea faptei.

In temeiul art.118 c.penal se va dispune confiscarea de la inculpata BC a sumei insusite din contul societatii cu titlu de „restituire imprumut”de 105.627 lei.

ANAF,prin D.G.F.P.V s-a constituit parte civila in proces cu suma de 1.308.525 lei,prejudiciul produs statului,prin infractiunea de evaziune fiscala savarsita de inculpata BC,pana la data de 30.04.2008 si care reprezinta T.V.A,impozit pe profit si dobanzi,majorari,penalitati pentru nerespectarea debitelor.

In baza art.14.346 c.pr.penala rap.la art.998 si urm. cod civil instanta va admite actiunea civila formulata de p.civila si va obliga pe inculpata sa plateasca statului reprezentat de ANAF suma solicitata precum si dobanzile legale aferente pana la achitarea integrala a debitului.

Potrivit art.13 din L.241/2005 se va comunica,la data ramanerii definitive a hotararii,Oficiului National al Registrului Comertului,o copie de pe dispozitivul hotararii.

Se va dispune de asemenea anularea celor 222 facturi false,identificate si evidentiate la filele 143-147 dosar urmarire penala,volumul I.

In temeiul art.191 si 192 inculpatii vor fi obligati sa plateasca statului che0ltuielile judiciare avansate in cauza potrivit contributiei fiecaruia.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro