404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii

INSTANTA

Prin cererea inregistrata sub nr. x, reclamanta Societatea de Investitii Financiare x S.A. (in continuare x S.A.) a solicitat obligarea paratei S.C. A S.A. B la plata sumei de 13.268,93 lei, reprezentand dobanda legala pentru perioada 11.09.2009 – 22.02.2010, ca urmare a platii cu intarziere a dividendelor cuvenite reclamantei pentru profitul realizat in anul 2008, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca este actionara la S.C. A S.A. B si in aceasta calitate, in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din 11.03.2009, a primit dividende pentru profitul realizat pe anul 2009. Precizeaza ca dividendele au fost platite cu intarziere de 162 zile, la data de 22.02.2010, desi, conform actului constitutiv al societatii, termenul de plata al dividendelor este de 6 luni de la data cand s-a aprobat repartizarea profitului. Reclamanta apreciaza ca pentru aceasta intarziere I se cuvin despagubiri egale cu dobanda legala calculata conform OG nr.9/2001. Reclamanta a mai aratat ca a convocat parata la conciliere directa, dar aceasta nu a achitat suma solicitata.

Si-a motivat cererea pe dispozitiile cap.XIV din Cod procedura civila, ale OG nr.9/2000, Legea nr.31/1990.

Actiunea a fost legal timbrata.

A folosit proba cu inscrisuri si a depus copii de pe convocare la conciliere, confirmare de primire, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, calculul penalitatilor, calcul profit net, notificare din 04.02.2010, notificare din 07.10.2009, extras de cont.

Parata a formulat intampinare, in care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, cu motivarea ca dividendele nu sunt purtatoare de dobanzi, asa cum, potrivit art. 68 din Legea nr.31/1990, nici aportul social nu este purtator de dobanzi. A mai aratat ca actionarii trebuie sa suporte toate riscurile activitatii, in baza affectio societatis, iar, pe de alta parte, in prezent criza economica a afectat si societatea parata.

Din analiza inscrisurilor depuse, instanta retine urmatoarele:

I. Cu privire la admisibilitatea actiunii.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. A SA B, din 11.03.2009 (fila 10 din dosar), la punctul 3 s-a hotarat repartizarea profitului net rezultat din activitatea anului 2008 (conform art.111 din Legea nr.31/1990), pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor cu respectarea termenului din actul constitutiv. Societatea a inregistrat in anul 2008 un profit net de 5.129.490 lei, conform calculului efectuat la 31.12.2008, insusit de directorul economic al societatii (fila 12). Parata nu a negat obtinerea acestui profit.

Din acest profit, actionarului SIF Moldova ii reveneau dividende in valoare de 331.837 lei, care au fost achitate de parata la data de 22.02.2009, recunoscand astfel creanta reclamantei.

Parata neaga dreptul reclamantei la despagubiri pentru intarziere, desi dispozitiile art.67 alin.2 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale acorda acest drept actionarului, in cazul depasirii termenului maxim de plata a dividendelor, de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat (respectiv de la data adoptarii Hotararii AGA).

Chiar daca ulterior, criza financiara mondiala a afectat si tara noastra, inclusiv societatea parata, fata de obligatia sa legala de a plati dividendele (prevazute si in actul constitutive), de indeplinirea conditiilor pentru plata acestora (aprobarea situatiei financiare si obtinerea unui profit net), obligativitatea Hotararilor luate de AGA si termenul acordat de lege in acest sens, instanta apreciaza ca apararea paratei este neintemeiata, iar actiunea este admisibila. Atata timp cat s-a inregistrat un profit, acesta trebuie impartit intre asociati, fiind scopul asocierii. Pentru nedistribuirea profitului, societatea isi angajeaza raspunderea, intrucat prin stabilirea dividendelor, actionarii dobandesc drepturi de creanta fata de societate, drepturi care vor trebui satisfacute.

Nu poate fi primita apararea paratei in sensul ca intentia de asociere, colaborare (element psihologic denumit in latina – affectio societatis) ar impiedica perceperea de dobanzi la dividende. Dobanda solicitata de reclamanta este un criteriu de stabilire a daunelor interese ce se cuvin reclamantei in virtutea legii, potrivit art. 67 alin.2 din Legea nr.31/1990 si art.1088 Cod civil.

Anterior introducerii actiunii, reclamanta a efectuat incercarea de conciliere, potrivit art. 7201 Cod procedura civila, insa parata nu a dat curs convocarii.

Pentru aceste motive, instanta apreciaza ca actiunea este admisibila si va respinge asa-zisa exceptie a inadmisibilitatii (care nu este o exceptie propriu-zisa, ci inadmisibilitatea vizeaza efectul admiterii unei exceptii).

II. Pe fondul cauzei.

Pe langa cele retinute mai sus, instanta retine de asemenea, ca de la data cand parata trebuia sa plateasca reclamantei dividendele cuvenite (cel tarziu la 11.09.2009, care este data scadentei) si pana la data efectuarii platii au trecut 162 zile, iar pentru aceasta perioada reclamanta a calculat despagubirile in raport de dobanda legala aferenta perioadei septembrie 2009 – februarie 2010, astfel cum a fost stabilita prin OG nr.9/2001 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti.

Prin intarzierea platii dividendelor peste termenul maxim prevazut de lege, este angajhata raspunderea societatii parate

La calculul acesteia s-a avut in vedere dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, asa cum a fost anuntata in M.O. al Romaniei nr.452 din 01.07.2009 si in M.O. al Romaniei nr.2 din 04.01.2010. Rezulta pentru perioada mentionata o creanta accesorie certa, lichida si exigibila, constand in despagubiri in valoare de 13.268,93 lei, conform calcului prezentat explicit la fila 48.

Pentru considerentele expuse, constatand ca actiunea este intemeiata, in temeiul art. 67 alin.2 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, instanta va admite actiunea si va obliga pe parata S.C. A S.A. B sa plateasca reclamantei S.I.F. S.A. despagubiri in cuantum de 13.268,93 lei, pentru plata cu intarziere a dividendelor cuvenite reclamantei pentru profitul realizat in anul 2008.

In temeiul art.274 din Codul procedura civila va obliga pe parata, fiind in culpa preocesuala, la plata catre reclamanta a sumei de 913 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, constand in taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro