404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Drept procesual penal. Menţionarea în încheierea recurată a unor menţiuni străine de natura cauzei. Nerelevanţa acestei împrejurări asupra legalităţii încheierii recurate.

Drept procesual penal. Partea generală. Măsurile preventive. Recurs împotriva încheierii prin care a fost menţinută arestarea preventivă.

Art. 300 ind. 1 C.p.p.

„Este reală afirmaţia recurenţilor privitoare la înserarea în cuprinsul încheierii a unor menţiuni străine de natura cauzei…. Această împrejurare constituie însă doar o greşeală de redactare .menţiunile fiind preluate din eroare probabil dintr-o altă cauză şi nu este de natură însă să atragă nulitatea hotărârii recurate întrucât în continuare prima instanţă face referiri ample la situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu cu privire la activitatea infracţională reţinută în sarcina fiecărui inculpat, la temeiurile legale ale arestării preventive care impun în continuare menţinerea arestării, este invocată şi jurisprudenţa CEDO în materie, astfel că nu se poate concluziona că încheierea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia. ”

Curtea de Apel Bacău – Secţia penală şi

pentru cauze cu minori şi de familie

Decizia penală nr. 586 din 14 octombrie 2009

Prin încheierea din data de 12.10.2009 pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia Penală în dosarul 6366/110/2009 a fost menţinută, în condiţiile art. 300 ind. 1 C.p.p., starea de arest preventiv a inculpaţilor H. O., G.C., P. A. şi A. 1..

În esenţă prima instanţă a avut în vedere că temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de libertate, deşi tineri inculpaţii au avut o poziţie oscilantă, nu au recunoscut în totalitate comiterea faptelor, iar din datele dosarului există date că vor încerca să zădărnicească aflarea adevărului. Activitatea desfăşurată de cei 4 inculpaţi expune actualitatea implicării infracţionale a cetăţenilor români pe segmentul de criminalitate organizată în domeniul fraudei cu cârduri donate, traseul infracţional fiind identificat ca având caracter transfrontalier, aceştia acţionând în celule specializate în ţară şi străinătate.

Împotriva încheierii toţi cei patru inculpaţi au promovat recurs, cererile fiind înregistrate pe rolul Curţii de Apel Bacău. Motivele de recurs comune ale inculpaţilor au fost următoarele:

– în cuprinsul încheierii recurate se găsesc menţiuni străine de natura cauzei, acest aspect demonstrând că prima instanţă nu a analizat dacă subzistă temeiurile arestării

– a fost finalizată urmărirea penală, astfel că menţinerea arestării nu se justifică nici pe motivul bunei desfăşurări a procesului penal, a fost depăşit termenul rezonabil al detenţiei

– toţi inculpaţii sunt tineri, se bucură de o bună reputaţie, nu sunt elemente din care să rezulte că lăsarea în libertate a acestora ar prezenta pericol pentru ordinea publică

Analizând încheierea recurată în raport de motivele de recurs invocate, pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Este reală afirmaţia recurenţilor privitoare la înserarea în cuprinsul încheierii a unor menţiuni străine de natura cauzei. Astfel, la pag. 5 al. 10 din cuprinsul încheierii prima instanţă face referire la vârsta înaintată a părţilor vătămate, la mijloacele folosite de inculpaţi, respectiv exercitarea de violenţe prin folosirea unui spray lacrimogen şi a unei cagule. Această împrejurare constituie însă doar o greşeală de redactare, menţiunile fiind preluate din eroare probabil dintr-o altă cauză şi nu este de natură însă să atragă nulitatea hotărârii recurate întrucât în continuare prima instanţă face referiri ample la situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu cu privire la activitatea infracţională reţinută în sarcina fiecărui inculpat, la temeiurile legale ale arestării preventive care impun în continuare menţinerea arestării, este invocată şi jurisprudenţa CEDO în materie, astfel că nu se poate concluziona că încheierea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia.

În ceea ce priveşte analiza de fond a temeiurilor care fac oportună menţinerea stării de arest preventiv faţă de inculpaţi Curtea reţine că faptele care formează obiectul acuzaţiilor expun un grad ridicat de pericol social, cu aspecte de criminalitate organizată, prin periclitarea sistemelor bancare de securitate în scopul fraudării unor cetăţeni din Uniunea Europeană. Pericolul concret pentru ordinea publică care este prezent în continuare în cauza de faţă rezultă din sentimentul de nesiguranţă indus în rândul opiniei publice de împrejurarea că persoane care comit fapte de natură a deprecia sistemele de siguranţă bancare, cu consecinţa deposedării titularilor de cârduri bancare prin extragerile de numerar sunt puse în libertate după o perioadă scurtă de timp, aspect de natură să încurajeze alte persoane să comită fapte asemănătoare. Din acest punct de vedere, respectiv complexitatea cauzei, nu se poate concluziona că perioada de timp de circa 3 luni scursă de la durata arestării ar fi una excesivă, la aprecierea termenului rezonabil al arestării fiind avut în vedere şi comportamentul inculpaţilor, respectiv declaraţiile contradictorii ale acestora.

Referitor la elementele de circumstanţiere invocate de inculpaţi, acestea pot fi valorificate cu ocazia soluţionării fondului cauzei, neputând constitui prin ele însele, în stadiul actual al procesului penal, aspecte care să conducă la punerea în libertate a inculpaţilor.

Pentru considerentele expuse vor fi respinse recursurile şi obligaţi inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare către stat, potrivit art. 192 al. 2 C.p.p.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro