404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Tentativă la omor calificat. Lovire sau alte violenţe. încadrare juridică.

Drept penal. Parte generală. Legătura de cauzalitate.

Art.20 c.pen. raportat la art.174-175, lit.i c.pen., art.180, alin.l c.pen., art. 334 c.pr.pen.

Faptele celor doi coinculpaţi de a lovi victima, anterior sau concomitent acţiunii de înjunghiere comisă de cel de-al treilea, cu briceagul primit de la unul din primii doi, se înscriu în antecedenţa cauzală ce a avut ca urmare imediată punerea în primejdie a vieţii părţii vătămate.

Curtea de Apel Bacău – secţia penală, cauze minori şi familie

Decizia penală nr.50 din 11 mai 2010

Prin sentinţa penală nr.32/D/04.02.2010, pronunţată în dosarul nr. 1980/110/2009 al tribunalului Bacău, s-a dispus, în baza art.20 cp rap. la art. 174- 175 lit. i, art. 176 lit. c cp cu aplic. art. 37 lit. a cp condamnarea inculpatului G. C. la pedeapsa de 8 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi b cp pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav.

În baza art.61 al. 1 cp a fost revocată liberarea condiţionată privind restul de 1372 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 16 ani închisoare aplicată prin sent. pen. 15/21.03.1996 a Tribunalului Călăraşi şi s-a contopit acest rest cu pedeapsa aplicată în cauză urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi b cp pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 180 alin. 1 cp a fost condamnată inculpata A. M., la pedeapsa de 1000 lei amendă penală.

S-a atras atenţia inculpatei asupra disp. art. 63 ind. 1 cp.

În baza art. 313 din Legea 95/2006 modificat prin art. 1 pct.34 din OUG 72/2006 a fost obligat inculpatul G. C. la plata următoarelor sume: 2947,97 lei, actualizată la data executării, către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate părţii civile P. I. în perioada 08.10.2008 – 20.10.2008 şi 552,6 lei,, către partea civilă Serviciul de Ambulanţă Bacău, reprezentând cheltuieli de transport efectuate cu partea civile P. I. la data de 08.10.2008.

În baza art. 14 şi 346 cpp rap. la art. 998 ş.u. c.civ. s-a admis în parte acţiunea civilă şi au fost obligaţi în solidar inculpaţii către partea civilă P. I. la plata sumei de 30650 lei din care 30000 lei daune morale şi 650 lei daune materiale.

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a arătat că partea vătămată P. I., împreună cu B. D., B. C. şi H. C., în ziua de 08.10.2008 au mers împreună la B. V., unde au turnat o placă de beton la un grajd, lucrare pe care au terminat-o în jurul orelor 19,00. După aceasta B. V. a mers şi a deschis magazinul proprietatea sa, unde a venit şi B. D. să consume bere. P. I. şi B. C. au plecat spre locuinţele lor. La scurt timp la magazin a venit şi partea vătămată P. I. pentru a face cumpărături, în apropierea magazinului aflându-se inculpaţii A. V., A. M., G. C. şi concubina acestuia T.E.

La întoarcerea de la magazin după ce a trecut de acest grup, partea vătămată a fost lovită de inculpata A. M. cu o sticlă în cap, după care inculpatul G. C. i-a aplicat părţii vătămate patru lovituri, trei în zona abdominală şi una în zona gâtului cu un cuţit, iar inculpatul A. V. i-a aplicat mai multe lovituri cu o scândură.

Din certificatul medico-legal nr. 1908/A1/2008 întocmit de Serviciul de Medicină Legală Bacău rezultă că partea vătămată P. I. prezintă diagnosticul plagă flanc stâng înjunghiată penetrantă în retroperitoneu şi mezocolon stâng, ligament spleno renal, hematom retroperitoneal lateral stâng, hemiperitoneu cantitate medie, plăgi nepenetrante toracici stâng şi abdominală epigastrică, infecţia plăgii de flanc stâng abdominal operat. Leziunile s-au putut produce prin loviri cu corpuri înţepător tăioase, pot data din 08.10.2008 şi au necesitat pentru vindecare un nr. de 28-30 de zile îngrijiri medicale. Leziunile abdominale au pus în primejdie viaţa părţii vătămate P. I..

Partea vătămată a fost transportată la spitalul Judeţean Bacău unde a fost internată în perioada 08.10.2008 – 20.10.2008 şi supusă unei intervenţii chirurgicale.

Astfel inculpatul G. C. (fii. 56 verso d.u.p.) a arătat că înainte de conflict inculpatul A. V. i-a strecurat cuţitul tip briceag în buzunarul de la pantaloni şi că a lovit cu acesta partea vătămată în zona abdomenului, de asemenea cu prilejul prezentării materialului de urmărire penală inculpaţii A. V. şi A. M. au recunoscut că au lovit partea vătămată cu o scândură în zona spatelui, respectiv cu o scândură în cap.

Instanţa nu a putut reţine declaraţiile acestora cu privire la săvârşirea faptelor determinate de o provocare din partea părţii vătămate şi a altor persoane care au participat la conflict.

Astfel A. M. (fila 46 verso d.u.p.) a arătat că în stradă se aflau partea vătămată şi fratele său P. A. iar în faţa magazinului se afla B. V. Pe fondul unor discuţii contradictorii, partea vătămată a smuls din gardul numitei D. P. o scândură şi l-a lovit pe inculpatul A. V. cu o scândură în zona capului, inculpatul G. C. a intervenit verbal pentru aplanarea conflictului, fiind lovit şi el de către partea vătămată cu o scândură în zona capului şi din acest motiv a lovit partea vătămată cu o sticlă de bere pe care o avea asupra sa, după care a mers la poarta locuinţei numitei B. M. care se afla la o distanţă de 2-3 metri de locul unde s-a produs fapta.

Declaraţia acesteia nu se coroborează cu declaraţia inculpatului A. V. care a arătat (fila 49 d.u.p.) că a fost lovit de partea vătămată şi de P. A. pentru ca în cursul cercetării judecătoreşti să precizeze că la conflict au participat B. D. şi B. V. şi nici cu declaraţia inculpatului G. C. care a declarat că a fost lovit de P. A. şi B. D.

De asemenea declaraţiile acestora nu se coroborează cu declaraţia martorilor B. V. (fii. 31 d.u.p. şi 78) şi B. D. (fii. 34 d.u.p. şi 79) care au arătat că se aflau în magazin, auzind gălăgie au ieşit în drum şi l-a văzut pe Palade Ion căzut, lângă el aflându-se inculpaţii, A. V. cu o scândură în mână, iar lângă partea vătămată se afla un cuţit ti5 briceag.

În cauză nu sunt întrunite cerinţele referitoare la existenţa circumstanţei atenuante prev. de art. 73 lit. b cp. Această circumstanţă presupune existenţa unei puternice stări de tulburare sau emoţie generate de conduita agresivă a părţii vătămate, aşa încât activitatea infracţională să apară ca o consecinţă a acestei tulburări.

În speţă, părţii vătămate nu i se poate reproşa o conduită agresivă capabilă să genereze din partea inculpaţilor o replică de tipul faptelor pentru care aceştia sunt judecaţi în condiţiile în care inculpaţii au fost primii care au lovit partea vătămată, inculpaţii G. C. şi A. V. fiind loviţi de partea vătămată numai pentru a se apăra faţă de acţiune agresivă a acestora. De asemenea din probele administrate nu rezultă că la acest conflict au participat şi alte persoane care să-l fi generat împreună cu partea vătămată.

În drept, fapta inculpatului G. C., care a mai săvârşit un omor, în public, a lovit partea vătămată în zona abdominală de trei ori şi o dată în zona gâtului cu un cuţit, provocându-i leziuni ce au pus în primejdie viaţa acestei, având reprezentarea că acţiunile sale vor produce rezultatul socialmente periculos, pe care l-a acceptat prin săvârşirea faptei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la omor deosebit de grav prevăzută de 20 cp rap. la art. 174 – 175 lit. i cp, art. 176 lit. c cp.

În drept, faptele inculpaţilor A. V. şi A. M., care au lovit partea vătămată P. I. cu o scândură în zona toracelui partea din spate şi cu o sticlă în zona capului, având reprezentarea că acţiunile lor vor produce rezultatul socialmente periculos, pe care l-au urmărit prin săvârşirea faptelor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin.l cp.

În temeiul art. 345, având în vedere că faptele există, constituie infracţiune şi au fost săvârşite de către inculpaţi cu forma de vinovăţie prev. de lege, s-a dispus condamnarea acestora.

La individualizarea pedepsei ce s-a aplicat inculpatului G. C. instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp şi anume: gradul de pericol social al faptei, îndreptată împotriva relaţiilor sociale referitoare la dreptul la viaţă al persoanei, rezultatul socialmente periculos – moartea părţii vătămate neproducându – se, împrejurările concrete în care a fost comisă fapta (în public, prin lovirea de trei ori a părţii vătămate cu un cuţit), urmările produse sau care s-ar fi putut produce (28-30 de zile de îngrijiri medicale).

Instanţa a avut în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului care este cunoscut cu antecedente penale şi care nu au a recunoscut săvârşirea faptei.

În acest sens, instanţa a constatat că fapta dedusă judecăţii este comisă în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 37 lit. a cp, primul termen al recidivei constituindu-l o pedeapsă cu închisoarea aplicată inculpatului tot pentru o infracţiune de omor.

Astfel din fişa de cazier judiciar rezultă că prin sent. pen. nr. 157/21.03.1996 a Tribunalului, definitivă prin dec. pen. 2528/15.11.1996 a Curţii Supreme de Justiţie, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 16 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor prev. de art. 174 cp, din a cărei executare a fost liberat la data de 13.11.2007, rămânând neexecutat un rest de 1372 zile închisoare, pedeapsă considerată ca neexecutată la data comiterii faptei.

În baza acestor criterii, instanţa a apreciat că o pedeapsă de 8 ani închisoare cu executare este aptă să răspundă scopurilor prevăzute de 52 cp.

În baza art. 65 cp a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi b cp pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

Văzând dispoziţiile art. 61 cp, instanţa în baza aceloraşi criterii, a considerat că se impune revocarea beneficiului liberării condiţionate din pedeapsa anterior aplicată inculpatului, a contopit restul de 1372 zile închisoare neexecutate din această pedeapsă cu cea de 8 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi b cp pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, aplicată în cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea.

La individualizarea pedepsei ce s-a aplicat inculpaţilor A. V. şi A. M. instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp şi anume: gradul

de pericol social al faptei, îndreptată împotriva relaţiilor sociale care ocrotesc persoana împotriva actelor de violenţă producătoare de suferinţe fizice, împrejurările concrete în care a fost comisă fapta (în public, prin lovirea părţii vătămate cu o scândură în zona toracelui partea din spate şi cu o sticlă în zona capului), urmările produse sau care s-ar fi putut produce.

Instanţa a avut în vedere şi circumstanţele personale ale inculpaţilor care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale şi care nu au recunoscut săvârşirea faptei.

În baza acestor criterii, instanţa a apreciat că o pedeapsă de 1000 lei amendă penală pentru fiecare dintre inculpaţi este aptă să răspundă scopurilor prevăzute de 52 cp.

A atras atenţia inculpaţilor asupra disp. art. 63 ind. 1 cp Sub aspectul laturii civile, instanţa a reţinut următoarele: Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău s-a constituit parte civilă cu suma de 2947,97 lei, actualizată la data executării, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate victimei P. I. în perioada 08.10.2008-20.10.2008, iar Serviciul de Ambulanţă Bacău s-a constituit parte civilă cu suma de 552,6 lei, reprezentând cheltuieli de transport efectuate cu partea vătămată la data de 08.10.2008.

Având în vedere disp. art. 313 din Legea 95/2006 modificat prin art. 1 pct. 34 din OUG 72/2006 potrivit cărora persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată, precum şi înscrisurile depuse la dosar, instanţa a obligat inculpatul G. C. la plata contravalorii serviciilor medicale şi a cheltuielilor de transport efectuate cu partea vătămată P. I., astfel cum au fost solicitate.

Partea vătămată P.I. s-a constituit parte civilă împotriva inculpaţilor cu suma de 57000 lei, din care 7000 lei daune materiale, întrucât nu a putut lucra şi 50000 lei, daune morale pentru durerea suferită.

Instanţa constatând îndeplinite în mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie respectiv faptele ilicită prezentate mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului (atât moral – suportarea tratamentului medical, conştiinţa de a fi bolnav, suferinţa de a fi privat de o viaţă normală implică şi o suferinţă psihică ce presupune o compensaţie în cuantum de 30000 lei, cât şi material – 650 lei reprezentând beneficiul nerealizat timp de 13 zile, cât partea vătămată a fost internată în spital (50 de lei pe zi) cum rezultă din declaraţia martorului B. D.), culpa inculpaţilor, precum şi solidaritatea prev. de art. 1003 c. civ. în baza art. 14 şi 346 cpp rap. la art. 998 şi urm. C.civ., a admis în parte acţiunea civilă şi a obligat în solidar inculpaţii către partea civilă P. I. la plata sumei de 30650 lei, din care 30000 Jei daune morale şi 650 lei, daune materiale.

În cauză au formulat apel în termen legal inculpatul G. C. şi părţile civile P. I. şi Serviciul de Ambulanţă Bacău.

Inculpatul G. C., prin apărătorul desemnat din oficiu de instanţă, solicită achitarea sa întrucât el nu a lovit victima.

Partea civilă P. I. nu şi-a motivat cererea de apel, apărătorul substituient al apărătorului ales solicitând admiterea apelului pe latură civilă, deşi nu a formulat nici o critică adusă sentinţei penale atacate.

Serviciul de Ambulanţă Bacău a solicitat în scris şi oral scutirea de la plata amenzii judiciare aplicate consilierului juridic al instituţiei de către prima instanţă.

Prin încheierea de şedinţă din data de 27.04.2010, rectificată prin încheierea din 11.05.2010, instanţa de apel, din oficiu, a pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată din infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 alin.l Cp, în infracţiunea de tentativă la omor calificat, prev. de art.20 Cp, raportat la art.174, lit.i Cp, pentru cei doi inculpaţi A..

Analizând actele şi lucrările dosarului şi hotărârea apelată, prin prisma motivelor invocate şi din oficiu, Curtea de Apel reţine următoarele:

Prima instanţă a apreciat în mod corect probele administrate legal în cauză, în baza cărora s-a reţinut situaţia de fapt redată în considerentele sentinţei penale apelate şi vinovăţia inculpaţilor.

În ceeea ce priveşte apelul inculpatului G. C., Curtea de Apel constată că acesta, iniţial, a recunoscut că a lovit partea civilă cu cuţitul, o singură dată, în zona abdomenului (fl.55,56 dosar urm.pen.).

Această declaraţie se coroborează cu susţinerile victimei şi ale coinculpatului A. V. (fl.49,50 dosar urm.pen.) precum şi cele ale coinculpatei A. M. în care arată că martorul V. şi alţi cetăţeni din sat îi reproşau înjunghierea lui P. I. de către fratele ei, apelantul G. C. (fl.46 dosar urm.pen.)

Martorii B. V. (fl.78 dosar prima instanţă), B. D. (fl.79) şi A. N. (fl.95) confirmă şi ei agresiunea exercitată de cei trei inculpaţi, toţi indicând drept autor al loviturilor de cuţit (briceag) pe G. C..

În consecinţă, având în vedere şi antecedentele sale penale, acesta aflându-se în stare de recidivă postcondamnatorie calificată, specială, datorită condamnării tot pentru o infracţiune de omor, Curtea va respinge apelul inculpatului, în baza art.379, pct.l, lit.b Cpp, ca nefondat.

Aşa cum s-a arătat mai sus, apelul exercitat de partea civilă P. I., prin apărătorul ales, nu a fost motivat şi nu s-au formulat critici asupra hotărârii judecătoreşti pronunţate de prima instanţă.

În concluziile orale, avocatul substituient se limitează a preciza că apelul vizează latura civilă.

Partea civilă P. I., prezent în faţa instanţei de apel, declară că este de acord ca cei doi inculpaţi A. să fie pedepsiţi pentru infracţiunea de tentativă de omor calificat, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de lovire.

Prin urmare, ţinând seama de aptitudinea procesuală a părţii civile , audiată de prima instanţă şi în calitate de parte vătămată, de a formula apel atât pe latură penală, cât şi pe latură civilă, Curtea constată că poate soluţiona apelul şi în ceea ce priveşte răspunderea juridică penală a celor trei inculpaţi, sub toate aspectele de fapt şi de drept.

Analizând activitatea infracţională a inculpaţilor A., atât procurorul în actul de sesizare cât şi prima instanţă în hotărârea apelată, reţin că A. V. i-a dat inculpatului G.

B. briceagul cu care a înjunghiat victima, una din plăgi fiind penetrantă şi punându-i viaţa în primejdie. Anterior şi concomitent loviturilor de briceag, A. M. a lovit pe P. I. cu o sticlă în zona capului, iar A. V. i-a aplicat mai multe lovituri cu o scândură.

Martorii menţionaţi mai sus confirmă că A. V. avea scândura în mână, iar partea vătămată descrie desfăşurarea faptelor în această modalitate.

Mai mult, A. V. recunoaşte în declaraţia dată la 09.12.2008 că el i-a dat inculpatului G. C. cuţitul tip briceag şi i-a spus să-i lovească pe fraţii P. (fl.50 dosar urm.pen.)

Tot el arată că soţia sa, A. M., a lovit victima cu sticla în zona capului (fl.49 dosar urm.pen.), aspect recunoscut iniţial şi de inculpată (fl.46 dosar urm.pen.).

Practic, cei trei inculpaţi s-au năpustit asupra victimei, fiecare exercitând acte de violenţă ce au contribuit la producerea leziunilor constatate în certificatul medico – legal.

Chiar dacă lovitura potenţial letală a fost aplicată doar de G. C., şi activitatea celorlalţi doi se înscrie în antecedenţa cauzală a acestei urmări socialmente periculoase.

Astfel, inculpatul A. V. i-a furnizat obiectul tăietor şi a lovit victima care nu a mai fost în măsură să se apere de acţiunea de înjunghiere, intenţia de suprimare a vieţii lui P. I. fiind evidentă.

Tot aşa, A. M. a fost prezentă la adoptarea hotărârii infracţionale de către ceilalţi doi inculpaţi, săvârşind acte de coautorat prin lovirea victimei cu sticla în zona capului, la fel scăzându-i capacitatea de apărare faţă de acţiunea mai gravă comisă de G. C..

În consecinţă, şi aceşti doi inculpaţi au participat, sub diferite forme, la acţiunea de lovire a victimei, cu o contribuţie mai redusă decât cea a lui G. C., dar în legătură de cauzalitate cu leziunile prezentate de P. I., inclusiv plaga abdominală penetrantă.

Asemenea activităţi materiale corespund infracţiunii de tentativă la omor calificat, prev. de art.20 Cp rap. la art. 174 şi 175 lit.i Cp, fiind întrunite toate elementele constitutive cerute de lege.

Deşi legal citaţi şi înştiinţaţi de către instanţa de apel de punerea în discuţie a schimbării încadrării juridice, cei doi inculpaţi A. nu s-au prezentat în faţa Curţii de Apel.

Pentru considerentele arătate, în baza art.379 pct.2 lit.a Cpp se va admite apelul părţii civile, iar în baza art.334 Cpp se va dispune schimbarea încadrării juridice.

Stabilind vinovăţia inculpaţilor A., pentru infracţiunea de tentativă la omor calificat, instanţa de apel va proceda la condamnarea acestora la pedeapsa închisorii, individualizată potrivit criteriilor prevăzute la art.72 Cp, respectiv lipsa antecedentelor penale, urmând a face aplicarea art.74 lit.a şi 76 alin.2 Cpp, contribuţia fiecăruia dintre ei, recunoaşterea parţială şi nuanţată a infracţiunilor comise, după care au revenit, declarându-se nevinovaţi, în special inculpatul A. V., instanţa orientându-se spre minimul special prescris de lege.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro