404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pensii

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Bacau sub numarul 1782 din 25.03.2008, contestatorul I.D. în contradictoriu cu intimata C.J.P. Bacău a contestat decizia nr. 49752 din 11.12.2007 prin care i-a fost imputată suma de 6255 lei .

Motivându-şi acţiunea, contestatorul a aratat că recalcularea este greşită şi că pensia iniţial calculată, în 03.02.1999, este corect stabilită.

De asemenea, prin cererea depusă la 06.06.2008, contestatorul a solicitat suspendarea executării silite până la finalizarea pretentei contestaţii.

Prin intâmpinare, intimata a solicitat respingerea acţiunii motivat de faptul că la recalcularea anterioară, din 14.06.2006 s-a aplicat eronat HGR 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră.

Prin încheierea din 03.10.2008, instanţa a dispus suspendarea executării silite a deciziei nr. 49752/11.12.2007 până la finalizarea prezentei contestaţii.

La dosar s-au depus acte şi s-a administrat proba cu expertiză contabilă, probatoriu în urma căruia instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr. 49752 din 14.07.2006 s-a aplicat eronat dispoziţiile H.G.R. nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră, în sensul că s-a utilizat în recalcularea pensiei un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, în loc de 30 de ani, cât prevedea Legea nr. 3/1977.

Conform dispoziţiilor art. 9, lit b din H.G.R. nr. 267/1990 utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 de ani, se aplică celor ce au lucrat minim 20 de ani în subteran sau 25 de ani în cariere sau instalaţii de preparare.

Contestatorului nu-i sunt aplicabile aceste dispoziţii deoarece a lucrat în subteran doar 12 ani, 9 luni şi 8 zile.

Pentru acest motiv a fost revizuită pensia contestatorului, utilizându-se în mod corect stagiul de cotizare prevăzut de Legea nr. 3/1977.

Astfel, a fost emisă decizia nr. 49752 din 11.12.2007 privind recalcularea pensiei, iar ca urmare a scăderii punctajului mediu anual s-a creat debitul de 6255 lei, ce reprezintă sume încasate necuvenit pentru perioada iulie 2005-decembrie 2007.

Potrivit expertizei contabile administrate în cauză, acest debit a fost corect calculat de către intimată (fl. 95).

Având în vedere aceste motive, văzând şi dispoziţiile art. 187 alin 1 din Legea nr. 19/2000 care prevăd că sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani, instanţa urmează să respingă contestaţia ca nefondată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro