404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Procedură civilă

Pronunţând sentinţa civilă nr.493/5.03.2009 Judecătoria Moineşti a constatat, în temeiul art.248 cpc, perimată acţiunea civilă formulată de reclamantul G. Gh. Gh. în contradictoriu cu pârâţii R. I. G., R. F. T., acţiune având ca obiect reziliere contract, reţinând că ultimul act de procedură a fost întocmit la data de 12.02.2008 când cauza a fost suspendată pentru lipsa părţilor, de atunci rămânând în nelucrare timp de un an.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs d-l G. Gh. I. care a solicitat să fie repus în termenul de recurs, să se constate calitatea sa de moştenitor al defunctului G. Gh. Gh., sentinţa Judecătoriei Moineşti urmând a fi desfiinţată iar cauza trimisă acestei instanţe pentru a hotărî asupra cererii de repunere pe rol formulate în recurs.

În motivarea recursului s-a arătat că la data de 27.01.2008 reclamantul a decedat iar la 12.02.2008 instanţa a suspendat judecata deoarece partea interesată nu a solicitat introducerea în cauză a moştenitorilor, respectiv a recurentului şi a surorii acestuia, A.C., care, nefiind citaţi, au fost în imposibilitate de a afla de repunerea cauzei pe rol şi de hotărârea de perimare pentru a putea declara recurs.

S-a arătat, de asemenea, în motivele de recurs, că termenul de perimare nu s-a împlinit, suspendare judecăţii având loc în temeiul art.243 alin.(1) cpc, astfel că nu se poate vorbi de o neglijenţă manifestată prin abandonarea procesului iar termenul de perimare a fost suspendat în temeiul art.290 Cpc, nefiind împlinit la data pronunţării sentinţei recurate.

Recursul a fost motivat pe dispoziţiile art.299 şi următoarele cpc, la dosar fiind depuse înscrisuri (f.4-6,24-2736-38).

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea din 12.02.2008 Judecătoria Moineşti a dispus suspendarea cauzei în temeiul art.243 pct.1 cpc, constatând că în timpul procesului a intervenit decesul reclamantului G. Gh. Gh. iar partea interesată nu a solicitat introducerea în cauză a moştenitorilor (f.117 dosar judecătorie), încheierea de suspendare a judecăţii fiind comunicată recurentului şi restituită cu menţiunea „destinatar decedat” (f.118).

Potrivit art.250 alin.(2) Cpc în cazurile prevăzute de art. 243, cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prilejuit suspendarea judecăţii, dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 6 luni ale termenului de perimare, astfel încât perimarea nu poate opera mai înainte de împlinirea unui termen de 1 an şi 3 luni, care, în cauza de faţă, s-ar fi împlinit la 12.05.2009.

În cauză sunt, de asemenea, aplicabile dispoziţiile art.285 alin.(1), la care face trimitere art.316 cpc, potrivit cărora termenul de apel se întrerupe prin moartea părţii care are interes să facă apel. În acest caz se face din nou o sinG. comunicare a hotărârii, la cel din urmă domiciliu al părţii, pe numele moştenirii, fără să se arate numele şi calitatea fiecărui moştenitor. Prima instanţă, era, deci, datoare să comunice încheierea de suspendare a judecăţii pe numele moştenirii, pentru ca părţile interesate, în speţă moştenitorii reclamantului decedat, să fie în măsură să ceară continuare judecăţii.

În consecinţă, în temeiul art.304 pct.9 şi al art.312 alin.(1) cpc, instanţa va admite recursul, va casa sentinţa recurată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Pronunţând sentinţa civilă nr.493/5.03.2009 Judecătoria Moineşti a constatat, în temeiul art.248 cpc, perimată acţiunea civilă formulată de reclamantul G. Gh. Gh. în contradictoriu cu pârâţii R. I. G., R. F. T., acţiune având ca obiect reziliere contract, reţinând că ultimul act de procedură a fost întocmit la data de 12.02.2008 când cauza a fost suspendată pentru lipsa părţilor, de atunci rămânând în nelucrare timp de un an.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs d-l G. Gh. I. care a solicitat să fie repus în termenul de recurs, să se constate calitatea sa de moştenitor al defunctului G. Gh. Gh., sentinţa Judecătoriei Moineşti urmând a fi desfiinţată iar cauza trimisă acestei instanţe pentru a hotărî asupra cererii de repunere pe rol formulate în recurs.

În motivarea recursului s-a arătat că la data de 27.01.2008 reclamantul a decedat iar la 12.02.2008 instanţa a suspendat judecata deoarece partea interesată nu a solicitat introducerea în cauză a moştenitorilor, respectiv a recurentului şi a surorii acestuia, A.C., care, nefiind citaţi, au fost în imposibilitate de a afla de repunerea cauzei pe rol şi de hotărârea de perimare pentru a putea declara recurs.

S-a arătat, de asemenea, în motivele de recurs, că termenul de perimare nu s-a împlinit, suspendare judecăţii având loc în temeiul art.243 alin.(1) cpc, astfel că nu se poate vorbi de o neglijenţă manifestată prin abandonarea procesului iar termenul de perimare a fost suspendat în temeiul art.290 Cpc, nefiind împlinit la data pronunţării sentinţei recurate.

Recursul a fost motivat pe dispoziţiile art.299 şi următoarele cpc, la dosar fiind depuse înscrisuri (f.4-6,24-2736-38).

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea din 12.02.2008 Judecătoria Moineşti a dispus suspendarea cauzei în temeiul art.243 pct.1 cpc, constatând că în timpul procesului a intervenit decesul reclamantului G. Gh. Gh. iar partea interesată nu a solicitat introducerea în cauză a moştenitorilor (f.117 dosar judecătorie), încheierea de suspendare a judecăţii fiind comunicată recurentului şi restituită cu menţiunea „destinatar decedat” (f.118).

Potrivit art.250 alin.(2) Cpc în cazurile prevăzute de art. 243, cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prilejuit suspendarea judecăţii, dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 6 luni ale termenului de perimare, astfel încât perimarea nu poate opera mai înainte de împlinirea unui termen de 1 an şi 3 luni, care, în cauza de faţă, s-ar fi împlinit la 12.05.2009.

În cauză sunt, de asemenea, aplicabile dispoziţiile art.285 alin.(1), la care face trimitere art.316 cpc, potrivit cărora termenul de apel se întrerupe prin moartea părţii care are interes să facă apel. În acest caz se face din nou o sinG. comunicare a hotărârii, la cel din urmă domiciliu al părţii, pe numele moştenirii, fără să se arate numele şi calitatea fiecărui moştenitor. Prima instanţă, era, deci, datoare să comunice încheierea de suspendare a judecăţii pe numele moştenirii, pentru ca părţile interesate, în speţă moştenitorii reclamantului decedat, să fie în măsură să ceară continuare judecăţii.

În consecinţă, în temeiul art.304 pct.9 şi al art.312 alin.(1) cpc, instanţa va admite recursul, va casa sentinţa recurată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro