404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contopire pedepse

Asupra prezentei cauze penale, instanţa reţine că prin cererea formulată de către petentul SC şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, la data de 18.01.2011, acesta a solicitat contopirea pedepselor şi scăderea din pedeapsa rezultantă şi a perioadei executate.

În vederea soluţionarii cauzei au fost depuse la dosar Sentinţele penale de condamnare; fişă cazier; adresa emisă de PNT .

Analizând materialul probator aflat la dosarul cauzei, instanţa reţine că infracţiunile pentru care s-au aplicat condamnatului pedepsele stabilite prin sentinţele penale de condamnare au fost săvârşite înainte să se fi pronunţat o hotărâre de condamnare definitivă pentru vreuna dintre ele, astfel încât acestea se află în concurs de infracţiuni, conform articolului 33 litera a din Codul penal.

În conformitate cu dispoziţiilor articolului 449, aliniatul 1, litera a din Codul de procedură penală, pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive existenţa concursului de infracţiuni.

Potrivit dispoziţiilor articolului 36, aliniatul 2 din Codul penal pedepsele stabilite pentru infracţiuni concurente sunt supuse operaţiunii de contopire şi în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat suferise şi o altă condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă.

Prin urmare, având în vedere aceste temeiuri juridice şi raportându-le la datele prezentei cauze, instanţa va admite cererea de contopire a pedepselor formulată de către condamnat.

Instanţa constată concurente următoarele infracţiuni:

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 16.03.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an închisoare prin Sentinţa penală nr.313/17.06.2010 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la data de 06.07.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 04.03.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1695/18.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin nerecurarea Deciziei penale nr.15/20.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 03.02.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 26.02.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 25.04.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 28.04.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010.

– fals privind identitatea (faptă din 28.04.2009), prevăzută de art.293 alin.1 C.pen. pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an închisoare prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010.

– furt calificat (faptă din 09/10.07.2009), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. g, i C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. pentru care s-a aplicat pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din perioada 24/25.05.2009-25.05.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., pentru care s-a aplicat pedeapsa de 2 ani închisoare prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010.

– fals privind identitatea (faptă din 17.05.2009), prevăzută de art.293 alin.1 C.pen. pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an închisoare prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010.

– conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare (faptă din 17.05.2009), prevăzută de art.85 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002 pentru care s-a aplicat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010.

– furt calificat (faptă din 18/19.11.2008), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. g, i C.pen. pentru care s-a aplicat pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare prin Sentinţa penală nr.1061/30.06.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 26.10.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.315/04.10.2010 a Tribunalului Vrancea.

– furt calificat (faptă din 20/21.02.2009), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. a, g, i C.pen.. pentru care s-a aplicat pedeapsa de 5 ani închisoare prin Sentinţa penală nr.1182/01.09.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 29.12.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.404/29.11.2010 a Tribunalului Vrancea.

– furt calificat (faptă din 12.12.2008), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., pentru care s-a aplicat pedeapsa de 3 ani închisoare prin Sentinţa penală nr.153/18.05.2009 a Judecătoriei Adjud, definitivă la data de 07.06.2009 prin neapelare.

Se va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 şi se va repune în individualitatea lor pedepsele componente astfel:

a)1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 26.02.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002.

b)1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 25.04.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002.

c)1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 28.04.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002.

d)1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 pentru fals privind identitatea (faptă din 28.04.2009), prevăzută de art.293 alin.1 C.pen.

e)3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi, la data de 24.03.2010 pentru furt calificat (faptă din 09/10.07.2009), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. g, i C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen.

f)3 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.153/18.05.2009 a Judecătoriei Adjud, definitivă la data de 07.06.2009 prin neapelare pentru furt calificat (faptă din 12.12.2008), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., pedeapsa pentru s-a dispus anularea suspendării condiţionate, în temeiul art.85 C.pen., prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi.

Se va descontopi pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1182/01.09.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 29.12.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.404/29.11.2010 a Tribunalului Vrancea şi se va repune în individualitatea lor pedepsele componente astfel:

g)5 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1182/01.09.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 29.12.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.404/29.11.2010 a Tribunalului Vrancea pentru furt calificat (faptă din 20/21.02.2009), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. a, g, i C.pen.

h)3 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.153/18.05.2009 a Judecătoriei Adjud, definitivă la data de 07.06.2009 prin neapelare pentru furt calificat (faptă din 12.12.2008), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., pedeapsa pentru s-a dispus anularea suspendării condiţionate, în temeiul art.85 C.pen., prin Sentinţa penală nr.1182/01.09.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 29.12.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.404/29.11.2010 a Tribunalului Vrancea.

Se va descontopi pedeapsa rezultantă de 2 (doi) închisoare, aplicată prin prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010 şi se va repune în individualitatea lor pedepsele componente astfel:

i)2 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din perioada 24/25.05.2009-25.05.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen.

j)1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010 pentru fals privind identitatea (faptă din 17.05.2009), prevăzută de art.293 alin.1 C.pen.

k)1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1749/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.33/27.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 27.01.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare (faptă din 17.05.2009), prevăzută de art.85 alin.2 din O.U.G. nr.195/2002.

În temeiul art.85 C.pen. se va menţine anularea suspendării condiţionate a pedepsei de 3 ani închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.153/18.05.2009 a Judecătoriei Adjud, definitivă la data de 07.06.2009 prin neapelare, anulare dispusă prin Sentinţa penală nr.1759/25.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin Decizia penală nr.224/24.03.2010 a Curţii de Apel Galaţi şi prin Sentinţa penală nr.1182/01.09.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 29.12.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.404/29.11.2010 a Tribunalului Vrancea.

În temeiul articolului 36, aliniatul 2 C.p. raportat la art.33,lit.a C.p.si 34,alin.1 lit.b C.p. se va proceda la contopirea pedepselor menţionate la punctele a); b); c); d); e); f)-pedeapsă ce se regăseşte şi la punctul h); g); i); j); k) cu următoarele pedepse:

– 1 an închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.313/17.06.2010 a Judecătoriei Tecuci, definitivă prin neapelare la data de 06.07.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 16.03.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002.

– 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1695/18.11.2009 a Judecătoriei Focşani, definitivă prin nerecurarea Deciziei penale nr.15/20.01.2010 a Tribunalului Vrancea la data de 03.02.2010 pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere (faptă din 04.03.2009), prevăzută de art.86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002.

-3 ani şi 6 luni închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr.1061/30.06.2010 a Judecătoriei Focşani, definitivă la data de 26.10.2010 prin nerecurarea Deciziei penale nr.315/04.10.2010 a Tribunalului Vrancea pentru furt calificat (faptă din 18/19.11.2008), prevăzută de art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit. g, i C.pen.,

şi se va aplica pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare,

condamnatul-petent urmând a executa pedeapsa unică rezultantă de 5 ani închisoare.

În temeiul art.36, alin.3 C.pen. se va scadea din durata pedepsei unice rezultante de 5 ani închisoare perioada executată din data de 14.07.2009 la zi.

În temeiul articolului 71 din Codul penal se va interzice condamnatului- petent VC drepturile prevăzute de articolul 64,alin.1,lit. a teza a doua si lit. b din Codul penal, pe durata executării pedepsei.

În temeiul articolului 420 şi articolului 449 din Codul de procedură penală se vor anula următoarele mandate de executare a pedepselor: nr. 1858/2010, nr. 1930/2010, nr. 1918/2010, nr. 1175/2010, nr. 1299/2011, emise de Judecătoria Focşani, precum şi nr. 398/2010, emis de Judecătoria Tecuci şi se va dispune emiterea unui nou mandat pentru executarea pedepsei stabilite prin această hotărâre.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro