404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Obligarea pârâţilor la plata unor sume reprezentând debit plus penalităţi

Prin acţionea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.05.2009 sub numărul de mai sus reclamanta A. P. a chemat în judecată pe pârâţii P A M şi P C solicitând instanţei obligarea acestora la plata sumei de 2455,36 lei reprezentând debit plus penalităţi.

A anexat următoarele înscrisuri: proces verbal (fila 3), ofertă (fila 4), deviz (filele 5-13), contract (filele 14-18), act adiţional (fila 19), decont (fila 20), somaţii (filele 21-22), fişa calcul (fila 23), proces verbal de recepţie (fila 24).

Legal citaţi pârâţii s-au prezentat în faţa instanţei, au recunoscut efectuarea lucrărilor şi serviciilor imputate dar nu au fost de acord cu plata acestora întrucât nu au consimţit la efectuarea acestora.

La 22.06.2009 instanţa a acordat termen pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă diferendul.

La termenul din data de 06.07.2009 părţile au arătat că s-au înţeles în legătură cu debitul în sensul că: pârâţii sunt de acord cu plata debitului dar în 6 rate lunare iar reclamanta prin administrator a arătat că e de acord cu eşalonarea.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Reclamanta a solicitat 2455,36 lei reprezentând cheltuieli întreţinere şi cheltuieli lucrări izolaţie exterioară.

Faţă de recunoaşterea debitului de către pârâţi instanţa urmează să oblige pe pârâţi la plata către reclamantă a sumei de 2455,36 lei reprezentând debit şi penalizări.

Faţă de acordul reclamantei la eşalonare instanţa urmează să eşaloneze plata debitului în şase rate lunare a câte 410 lei, scadente la data de întâi a fiecărei luni, prima rată urmând a fi achitată cel târziu la 01.08.2009.

Prin acţionea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.05.2009 sub numărul de mai sus reclamanta A. P. a chemat în judecată pe pârâţii P A M şi P C solicitând instanţei obligarea acestora la plata sumei de 2455,36 lei reprezentând debit plus penalităţi.

A anexat următoarele înscrisuri: proces verbal (fila 3), ofertă (fila 4), deviz (filele 5-13), contract (filele 14-18), act adiţional (fila 19), decont (fila 20), somaţii (filele 21-22), fişa calcul (fila 23), proces verbal de recepţie (fila 24).

Legal citaţi pârâţii s-au prezentat în faţa instanţei, au recunoscut efectuarea lucrărilor şi serviciilor imputate dar nu au fost de acord cu plata acestora întrucât nu au consimţit la efectuarea acestora.

La 22.06.2009 instanţa a acordat termen pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă diferendul.

La termenul din data de 06.07.2009 părţile au arătat că s-au înţeles în legătură cu debitul în sensul că: pârâţii sunt de acord cu plata debitului dar în 6 rate lunare iar reclamanta prin administrator a arătat că e de acord cu eşalonarea.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Reclamanta a solicitat 2455,36 lei reprezentând cheltuieli întreţinere şi cheltuieli lucrări izolaţie exterioară.

Faţă de recunoaşterea debitului de către pârâţi instanţa urmează să oblige pe pârâţi la plata către reclamantă a sumei de 2455,36 lei reprezentând debit şi penalizări.

Faţă de acordul reclamantei la eşalonare instanţa urmează să eşaloneze plata debitului în şase rate lunare a câte 410 lei, scadente la data de întâi a fiecărei luni, prima rată urmând a fi achitată cel târziu la 01.08.2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro