404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Inselaciune

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 6467/270/2010 înselaciune

Din 01.10.2010 falsul în înscrisuri sub semnatura privata, uz de fals

SENTINTA PENALA NR. 212

Sedinta publica din data de 01.04.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …

Grefier – ….

Ministerul Public reprezentat de procuror – …

Astazi a avut loc pronuntarea hotarârii în cauza penala pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …, …, … trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunilor de delapidare, complicitate la infractiunea de delapidare, înselaciune, fals în înscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.

Dezbaterile în fond au avut loc la data de 28.03.2011 si au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, înregistrat la aceasta instanta sub nr. 6467/270/01.10.2010, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor :

– …… pentru comiterea infractiunilor de delapidare prev. de art. 215/1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si uz de fals prev. de art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

– …. pentru comiterea complicitatii la infractiunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si uz de fals prev. de art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal;

– ……. pentru comiterea complicitatii la infractiunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal ,fals în înscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si uz de fals prev. de art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

S-a retinut în esenta în actul de sesizare ca inculpatul …., fiind director coordonator la Clubul Sportiv Municipal ….., iar …..-antrenor, în perioada 2008-2009, au întocmit si folosit acte false sau au folosit asemenea acte cunoscând ca sunt false, decontând sume reprezentând cheltuieli inexistente, însusind din patrimoniul clubului suma de 33.872 lei.

Procedând în mod similar, în anul 2008, …. si ….s-antrenor, au însusit de la club suma de 25012 lei.

La termenul de judecata din data de 06.12.2010, înainte de începerea cercetarii judecatoresti, inculpatii ….. …. si …. au solicitat personal ca judecata sa aiba loc în baza probelor administrate în faza de urmarire penala, pe care le cunosc si însusesc.

Au declarat ca recunosc în totalitate faptele retinute în actul de sesizare, pe care le regreta.

Inculpatul ….. nu a recunoscut comiterea faptelor.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala, materializate în: înscrisuri, declaratiile martorilor …., …., …, …., ….., …, declaratiile inculpatilor.

La instanta s-au luat declaratii inculpatilor, au fost audiati martorii din lucrari, s-a administart proba cu înscrisuri si audiat martorul ……..

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Inculpatul …. a fost director coordonator la Clubul Sportiv Municipal …., iar inculpatii ….. si … sunt antrenori.

…. nu era numai ordonator principal de credite dar coordona, organiza si controla întreaga activitate sportiva a clubului. Era implicat direct în activitati sportive cum ar fi pregatirea zilnica a sportivilor, deplasarile echipelor de sportivi pentru cantonament, pregatire sau concursuri.

În perioada 2008-2009, inculpatul …… i-a determinat pe ceilalti doi coinculpati sa intocmeasca împreuna acte fictive, în legatura cu efectuarea a 4 deplasari, motivând ca persoane importante din minister vor vizita municipiul Onesti si sunt necesari bani pentru protocol.

Faptele au fost savârsite în modul urmator:

La data de 27.02.2008 inculpatul ….. a dat dispozitie inculpatului …. sa întocmeasca, conform procedurilor interne, o nota de fundamentare în vederea efectuarii unui cantonament în loc. Buzias, în valoare de 9507.50 lei, motivând aceasta dispozitie prin aceea ca persoane importante din minister urmeaza a veni în vizita la Onesti si este nevoie de bani pentru a se asigura cazarea, masa etc. pentru acestia. Inculpatul …….a întocmit în fals respectiva nota de fundamentare, aceasta fiind aprobata de inculpatul …. si vizata de contabilul sef ……. La data de 29.02.2008 din casieria clubului a fost ridicata suma de 9507 lei pe care … a înmânat-o deîndata lui ….. Desi dispozitia de plata nr. 76/29.02.2008 nu a fost aprobata de inculpatul ….., acesta a semnat documentul intitulat ordonantare de plata de la fila 50 d.u.p., prin care s-a ridicat din trezorerie suma în cauza. În perioada ce a urmat inculpatul … a procurat si i-a înmânat lui ….. un nr. de doua facturi fiscale si chitantele aferente, filele 53-56 d.u.p., iar acesta din urma le-a completat ca documente justificative pentru cheltuielile asa-zis efectuate. Totodata inculpatul .. a întocmit si semnat în fals doua pontaje zilnice în care s-au consemnat numele sportivilor sectiei atletism care ar fi participat la respectivul cantonament.

În baza pontajelor si a facturilor sus-mentionate, la data de 27.03.2008 inculpatul …. a întocmit în fals, iar inculpatul . a aprobat decontul nr. 140/27.03.2008, acesta fiind înregistrat în contabilitatea C.S.M. Onesti.

La data de 12.03.2008 inculpatul .. a dat dispozitie inculpatului … sa întocmeasca, o a doua nota de fundamentare în vederea efectuarii unui cantonament în loc. Bucuresti, în valoare de 15090 lei, folosind o motivatie asemanatoare celei expusa anterior. Inculpatul … a întocmit în fals respectiva nota de fundamentare, aceasta fiind aprobata de inculpatul …. si vizata de contabilul sef …. La datele de 02.04.2008, respectiv 15.04.2008 din casieria clubului au fost ridicate sumele de 5000 lei respectiv 10090 lei pe care …. i-a înmânat lui ….. Dispozitiile de plata nr. 133/02.04-2008 si 154/15.04.2008 nu au fost aprobate de inculpatul …., însa ordonantarile de plata de la filele 61-64 d.u.p. au fost aprobate de catre acesta. În cazul acestei deplasari … a procurat si i-a înmânat lui …. urma le-a completat ca documente justificative pentru cheltuielile asa-zis efectuate. Totodata inculpatul ….. a întocmit în fals doua pontaje zilnice în care s-au consemnat numele sportivilor sectiei Atletism care ar fi participat la respectivul, cantonament. În baza pontajelor si a facturilor susmentionate la data de 30.04.2008 inculpatul … a întocmit în fals decontul nr. 224/30.04.2008. acesta fiind înregistrat în contabilitatea C.S.M. Onesti.

La data de 13.04.2009. în baza aceluiasi gen de explicatii ca si în cazurile precedente, ….. a primit dispozitie de la inculpatul ….. sa întocmeasca documentatia necesara decontarii sumei de 9275 lei pentru un presupus cantonament al lotului de atletism la Baile Herculane. Inculpatul … a întocmit nota de fundamentare, pontajele zilnice, precum si un nr. de doua facturi fiscale si chitantele aferente puse la dispozitie de …. Suma de bani mentionata a fost decontata efectiv la data de 03.06.2009 conform dispozitiei de plata nr. 140 semnata pentru aprobare de contabila sefa ….., iar decontul a fost întocmit de . abia în data de 06.09.2009.

La data de 15.05.2008 inculpatul …… 1-a interpelat pe inculpatul ….., antrenor în cadrul C.S.M. …., caruia i-a precizat faptul ca este posibil ca un nr. de patru sportivi ai acestuia sa se deplaseze în loc. Talance, în Franta, unde sa participe la un concurs. În acest sens i-a dat dispozitie lui …. sa întocmeasca nota de fundamentare pe care ulterior a si aprobat-o. La data de 20.05.2008 inculpatul …… si-a întocmit ordin de deplasare pe care 1-a pus la dispozitia lui ……. Conform notei de fundamentare, suma necesara efectuarii deplasarii a fost de 6800 euro, echivalent a 25.012 lei. Aceasta suma a fost ridicata din casieria clubului în trei transe dupa cum urmeaza:

– la data de 16.05.2008, cu dispozitia de plata nr. 192 a fost ridicata suma de 13000 lei. ……. nu a semnat spre aprobare aceasta dispozitie, dar a semnat ordonantarea de plata nr. 36/16.05.2008;

– la data de 28.05.2008, cu dispozitia de plata nr. 200 a fost ridicata suma de 4692 lei, în aceleasi conditii ca si precedenta dispozitie, în ceea ce priveste aprobarea:

– la data de 03.06.2008 a fost ridicata si diferenta de 7320 lei, în acest caz ….aprobând dispozitia de plata nr. 225/03.06.2008, dar fara a semna ordonantarea de plata nr. 59/03.06.2008.

Deplasarea în Franta a fost efectuata în fapt de catre inculpatul …….., în interes personal, iar la întoarcerea în tara acesta i-a pus la dispozitie inculpatului ….. bonuri de casa, facturi si chitante pe baza carora acesta a întocmit decontul nr. 301/12.06.2008.

Cu privire la motivele pentru care inculpatii …… si ….. au dat curs solicitarilor imperative ale inculpatului … si au întocmit documente false în baza carora sa se sustraga din fondurile banesti ale clubului importante sume de bani, atât cei doi inculpati cât si alte persoane din cadrul clubului (martorele ……, ….) au aratat ca .. avea o vechime de peste 15 ani la conducerea C.S.M. Onesti, timp în care si-a impus un stil autoritar de a conduce, neezitând în a profera înjurii si jigniri la adresa celor care se opuneau deciziilor sale. În plus, în repetate rânduri si fata de mai multi angajati … a amenintat cu pierderea locurilor de munca. În acest context s-a aratat de catre cei doi inculpati ca acesta se bucura de sprijin din partea unor persoane din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, fapt de natura a crea temeri reale cu privire la siguranta locurilor de munca etc.

Pe parcursul procesului penal inculpatii … si …. a manifestat sinceritate si au recunoscut cu sinceritate comiterea faptelor.

La data de 17.09.2009, inculpatul …. a achitat în totalitate prejudiciul în cuantum de 25012 lei (f. 24 dosar instanta).

Si inculpatul … a achitat la data 20.01.2011 suma de 4000 lei f. 62 dosar instanta si prin angajament de plata (f. 63) s-a angajat sa achite suma datorata în termen de 24 de luni.

La urmarirea penala inculpatul .. nu a dat nicio declaratie, prevalându-se de dispozitiile art. 70 al. Cod pr. pen.

La instanta nu a recunocut comiterea faptelor, sustinând ca cele trei cantonamente de la Bucuresti, Baile Herculane si Buzias s-au desfasurat, situatia putând fi confirmata de sportivii participanti.

A sustinut ca si deplasarea în Franta s-a efectuat, din delegatie facând parte el, fiica sa, o tenismena din Bacau si alte doua persoane în calitate de invitati.

Sustinerile sale sunt lipite de suport probator si în consecinta vor fi înlaturate.

Astfel, în cauza au fost audiati în calitate de martori …., …, ., sportivi ai clubului la sectia atletism. Acestia au confirmat caracterul fictiv al celor trei cantonamente pretinse a fi organizate în România, afirmând ca semnaturile de pe cele trei pontaje zilnice folosite la decontarea sumelor de bani nu le apartin si ca nu au participat la aceste cantonamente.

De alt fel, si martorul propus în aparare de inculpat, …, sportiv la sectia atletism, a declarat ca în perioada 2008-2009 au fost organizate anual câte doua cantonamente la Lepsa, Piatra Arsa si Eforie Nord.

De asemenea, au fost audiati ca martori numitii …. si .., ambii fiind parinti ai unor sportivi ai clubului la sectia tenis, înscrisi în pontajele întocmite în fals de catre inculpatul … Acestia au declarat ca, copiii lor nu au efectuat nicio deplasare în Franta.

Declaratiile martorilor se coroboreaza cu declaratiile inculpatilor …. si ….

Mai mult de atât, în cadrul anchetei desfasurate de Directia de Audit Public, inculpatul ….. si-a asumat întreaga responsabilitate pentru prejudiciul produs. La data de 13.11.2009 a întocmit si semnata un angajament de plata (fila 42 dosar.urm.pen.), prin care s-a angajat sa achite întreaga suma constatata ca prejudiciu, iar la data de 20.11.2009 a achitat suma de 7000 lei.

În drept, fapta inculpatului …, director în cadrul clubului, de a-si însusi în mod repetat, în interesul sau, suma de 51844,5 lei, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de delapidare, prev. de art. 215/1 Cod penal.

Faptele inculpatilor …. si …. care cu intentie l-au ajutat în mod repetat pe inculpatul …. sa-si însusesca sume de bani în împrejurarile mai sus aratate , întrunesc în drept elemntele constitutive ale complicitatii la infractiunea de delapidare prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 Cod penal.

Faptele inculpatilor ….. si ….. de a întocmi si folosi în fals note de fundamentare, deconturi, pontaje zilnice, iar a inculpatului ….. de a semna decontul nr. 140/2008, nota de fundamentare nr. 73, ordonatarile de plata nr. 182/2008, 203/2008, ordonatatrea de plata pentru suma de 9275 lei, înscrisuri în baza carora s-au ridicat mai multe sume de bani, întrunesc în drept elementele constitutive ale infractiunii de fals în încrisuri sub semnatura privata.

Cum înscrisurile întocmite în fals au fost folosite de inculpati, uzul de fals intra în continutul elementului material al infractiunii fals în înscrisuri sub semnatura privata, urmând ca în temeiul art. 334 Cod pr. pen., sa se schimbe încadrarea juridica.

Având în vedere modalitatea concreta de comitere a faptelor, prin acelasi mod de operare si la interval scurt de timp, se retine ca la baza lor a stat o singura rezolutie delictuoasa, urmând ca în cazul tuturor infractiunilor sa se faca aplicarea dispozitiilor art. 41 al. 2 Cod penal.

Nu poate fi retinuta în sarcina inculpatului ….. o unitate naturala infractionala întrucât a întocmit în fals mai multe înscrisuri (nota de fundamentare, decont, pontaj zilnic) si în consecinta se va respinge cererea de schimbare a încadrarii juridice.

Si fata de inculpatul ….. nu poate fi retinuta încadrarea juridica de participant sub forma instigarii, el semnând parte din înscrisurile întocmite în fals, calitatea sa fiind cea de autor.

Retinând vinovatia inculpatilor, se va dispune în baza textelor de lege mentionate, condamnarea.

La dozarea pedepselor ce se vor aplica inculpatilor …. si ….. conform dispozitiilor art. 72 Cod penal, se vor avea în vedere criteriile generale de individualizare, respectiv atât gradul de pericol social concret al faptelor, infractiuni de pericol si prejudiciu, valoarea ridicata a prejudiciului, recuperat integral de catre inculpatul … si partial de catre inculpatul …..cât si persoana acestora.

Sunt tineri, pe parcursul procesului penal au avut o buna conduita, au manifestat sinceritate, s-au prezentat constant la solicitarea organelor judiciare si nu au antecedente penale.

Din fisele de caracterizare depuse la doar rezulta ca ambii au o buna prestatie profesionala iar în relatiile cu personalul se bucura de respect. De când sunt angajati au dovedit modestie, pasiune, putere de munca, constiinciozitate si competenta si o dorinta continua de perfectionare.

La individualizarea în concret a pedepselor, data fiind manifestarea de vointa a inculpatilor în sensul recunoasterii în totalitate a faptelor, se va da eficienta dispozitiilor art. 321/1 al. 7 Cod procedura penala, în sensul reducerii cu o treime a limitelor de pedeapsa cât si circumstantelor personale atenuante prev. de art. 74 lit. a, b Cod., urmând ca în aplicarea dispoz. art. 76 lit. e Cod penal pedepsele sa se coboare sub minimul special.

Referitor la infractiunea prev. de art 26 rap. la art. 215/1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod în sarcina inculpatului ….. sunt de facut urmatoarele precizarii.

Prin Legea nr. 202/2010, în Codul penal a fost introdus art. 74/1 Cod penal, cu denumirea „reducerea pedepsei sau aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ”.

Potrivit prevederilor acestui articol, în cazul infractiunii de delapidare, daca prejudiciul cauzat este de pâna la 50000 euro, în echivalentul monedei nationale si este achitat pâna la solutionarea cauzei în prima instanta, se aplica o amenda administrativa, care se înregistreaza în cazierul judiciar.

Cum acest inculpat a achitat în întregime prejudiciul in cuantum de 25012 lei, se va face aplicarea dispoz. art. 74/1 Cod penal .

În consecinta, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. b Cod pr. pen. comb. Cu art. 10 lit. j Cod pr. pen. se va înceta procesul penal fata de acest inculpat pentru complicitate la infractiunea de delapidare, urmând ca în temeiul art. 74/1 Cod penal combinat cu art. 91 lit. a Cod penal sa i se aplice o masura educativa.

Referitor la celelalte infractiuni, instanta se va orienta spre aplicarea unor amenzi penale.

Infractiunile fiind comise de inculpatul ….. mai înainte sa fi intervenit o condamnare definitiva pentru vreuna dintre ele, se vor aplica si dispozitiile art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal, referitoare la concursul real de infractiuni.

În raport de cuantumul pedepselor ce se vor aplica si de lipsa antecedentelor penale, instanta apreciaza ca scopul lor poate fi atins si fara executare.

În baza art. 81 Cod penal, se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor pe durata termenului de încercare.

În baza art. 359 Cod procedura penala se va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendarii.

La dozarea pedepselor ce se vor aplica inculpatului …. se va avea în vedere pericolul social concret al faptelor, valoarea ridicata a prejudiciului recuperat partial cât si persoana inculpatului.

Nu a fost sincer si nu este cunoscut cu antecedente penale.

Infractiunile fiind comise mai înainte sa fi intervenit o condamnare definitiva pentru vreuna dintre ele, se vor aplica si dispozitiile art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal, referitoare la concursul real de infractiuni

În baza art. 71 Cod penal, i se va aplica si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 lit. a teza a II – a si litera b Cod penal.

În raport de cuantumul pedepsei ce i se va aplica, de lipsa antecedentelor penale si persoana inculpatului, instanta retine ca pronuntarea condamnarii constituie pentru el un avertisment si, chiar fara executarea pedepsei nu va mai comite infractiuni.

În consecinta, în baza art. 861 Cod penal, se va dispune suspendarea executarii pedepsei, sub supraveghere pe durata termenului de încercare.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune masurilor de supraveghere prev. de art. 863 Cod penal.

În baza art. 359 Cod pr. pen. i se va atrage atentia asupra dispozitiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendarii.

În temeiul art. 71 al. 5 Cod penal, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Sub aspectul laturii civile este de precizat ca, Clubul Sportiv Municipal …., s-a constituit parte civila cu suma de 33.872 lei (f.45doar instanta).

Inculpatul …… a achitat la data de 20.01.2011 suma de 4000 lei f. 62 dosar instanta si a achiesat în totalitate la aceste pretentii.

Pe cale de consecinta, dând eficienta principiului disponibilitatii, se retine ca prejudiciul cauzat este consecinta directa a faptelor inculpatilor …… si … si în baza art. 14 346 al. 1 Cod procedura penala, art. 998 Cod civil vor fi obligati în solidar la plata sumei de 29872,5 lei catre partea civila reprezentând despagubiri civile.

În baza art. 348 Cod pr. pen. se va dispune desfiintarea totala a urmatoarelor înscrisuri: nota de fundamentare nr. 58/27.02.2008 (f. 48 dosar urm. pen), decontul nr. 140/27.03.2008, fisele de pontaj de la f. 51-52 dosar urm. pen., nota de fundamentare nr. 73/12.03.2008 (f. 58 dosar urm. pen), decontul nr. 224/30.04.2008 (f. 71dosar urm. pen.), fisele de pontaj de la f. 69-70 dosar urm. pen., nota de fundamentare din data de 13.04.2009 (f. 72 dosar urm. pen.), decontul nr. 182/06.09.2009 (f. 82dosar urm. pen.), fisele de pontaj f. 80-81 dosar urm. pen., nota de fundamentare nr. 172/15.05.2008 (f. 83 dosar urm. pen.), decontul nr. 301/12.06.2008 (f. 101dosar urm. pen.), fisa pontaj f. 100 doar urm. pen.

În baza art. 189 Cod pr. pen. se va dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de câte 150 lei, reprezentând 50% din onorariile pentru av. .., ….., … desemnati din oficiu.

Se va constata ca inculpatii au avut aparatori alesi.

În baza art. 193 al. 1 Cod pr. pen. vor fi obligati inculpatii la câte 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare catre partea civila.

În baza art. 191 al. 2 Cod pr. pen. vor fi obligati inculpatii la câte 350 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte cererile de schimbare a încadrarii juridice .

1) În baza art. 215/1 al 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de delapidare în forma continuata, condamna pe inculpatul …, fiul lui …si .., nascut la data de …. în …, judetul …., domiciliat în …., studii superioare, necunoscut cu antecedente penale, la o pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, prin schimbarea încadrarii juridice în temeiul art. 334 Cod procedura penala din infractiunile prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata, condamna inculpatul la o pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, aplica pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II – a si lit. b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepselor pe durata termenului de încercare de 4 ani.

În baza art. 359 Cod procedura atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod pen. privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata suspendarii executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor principale.

2) În baza art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 74 lit. a, b Cod penal, 76 lit. e Cod penal, art. 320/1 Cod pr. pen., pentru comiterea complicitatii la infractiunea de delapidare în forma continuata, condamna pe inculpatul ……, fiul lui .. si ….., nascut la data de …. în …, judetul …., cu acelasi domiciliu, …., studii superioare, necunoscut cu antecedente penale, CNP-……, la o pedeapsa de 2000 lei amenda.

În baza art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 74 lit. a, b Cod penal, 76 lit. e Cod penal, art. 320/1 Cod pr. pen., prin schimbarea încadrarii juridice în temeiul art. 334 Cod procedura penala din infractiunile prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata, condamna inculpatul la o pedeapsa de 1000 lei amenda.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal, aplica pedeapsa cea mai grea de 2000 lei amenda.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 1 an.

În baza art. 359 Cod procedura atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod pen. privind revocarea suspendarii.

3) În baza art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 74 lit. a, b Cod penal, 76 lit. e Cod penal, art. 320/1 Cod pr. pen. prin schimbarea încadrarii juridice în temeiul art. 334 Cod procedura penala din infractiunile prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata în forma continuata, condamna pe inculpatul …….., fiul lui ….. si …., nascut la data de ….. în …., judetul …., cu acelasi domiciliu, ….., studii superioare, necunoscut cu antecedente penale, CNP-…….., la o pedeapsa de 700 lei amenda penala.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 1 ani.

În baza art. 359 Cod procedura atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod pen. privind revocarea suspendarii.

În baza art. 11 pct.2 lit. b Cod pr. pen. comb. cu art.10 lit. j Cod pr. pen., cu aplic. art. 74/1 Cod penal, înceteaza procesul penal fata de inculpat pentru infractiunea prev. de art. 26 rap. la art. 215/1 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal.

În temeiul art. 74/1 al. 2 Cod penal comb. cu art. 91 lit. a Cod penal, aplica inculpatului sanctiunea cu caracter administrativ a „mustrarii”.

Admite cererea partii civile Clubul Sportiv Municipal Onesti.

În baza art. 14, 346 al 1 Cod procedura penala art. 998 Cod civil obliga în solidar pe inculpatii …., ….. la plata sumei de 29872,5 lei catre partea civila reprezentând despagubiri civile.

În baza art. 348 Cod pr. pen. dispune desfiintarea totala a urmatoarelor înscrisuri: nota de fundamentare nr. 58/27.02.2008 (f. 48 dosar urm. pen), decontul nr. 140/27.03.2008, fisele de pontaj de la f. 51-52 dosar urm. pen., nota de fundamentare nr. 73/12.03.2008 (f. 58 dosar urm. pen), decontul nr. 224/30.04.2008 (f. 71dosar urm. pen.), fisele de pontaj de la f. 69-70 dosar urm. pen., nota de fundamentare din data de 13.04.2009 (f. 72 dosar urm. pen), decontul nr. 182/06.09.2009 (f.82dosar urm. pen.), fisele de pontaj f.80-81 dosar urm. pen., nota de fundamentare nr. 172/15.05.2008 (f. 83 dosar urm. pen), decontul nr. 301/12.06.2008 (f. 101 dosar urm. pen), fisa pontaj f. 100 doar urm. pen.

În baza art. 189 Cod pr. pen. dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a sumei de câte 150 lei, reprezentând 50 % din onorariile pentru av. …., …, …. desemnati din oficiu.

Constata ca inculpatii au avut aparatori alesi.

În baza art. 193 al. 1 Cod pr. pen. obliga inculpatii la câte 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare catre partea civila.

În baza art. 191 al. 2 Cod pr. pen. obliga inculpatii la câte 350 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partea civila si inculpatii …. si …. si de la comunicare pentru inculpatul …..

Pronuntata în sedinta publica, azi 01.04.2011.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro