404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

INFRACŢIUNEA DE LOVIRE. ACORDAREA DE DAUNE MORALE.

Dosar penal nr. 149/324/2008

Sentinţa penală nr.241/09.05.2008

INFRACŢIUNEA DE LOVIRE. ACORDAREA DE DAUNE MORALE.

Prin rechizitoriul nr. 2554/P/2007 al Parchetului de pe lângă

Judecătoria Tecuci au fost trimişi în judecată inculpaţii T D, T N şi I P

pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prev de art. 180 alin. 2 cod penal cu

aplicarea disp. art. 75 lit. a cod penal.

Fiind terminată cercetarea judecătoreasca şi verificând întregul

material probator de la dosar instanţa reţine următoarele:

Inculpaţii locuiesc în comuna C, judeţul GL, iar partea vătămată M M

locuieşte în comuna G, judeţul Galaţi.

Inculpatul T D are organizată stână de oi, iar la data de 16.09.2007 cu

oile se aflau inculpaţii T N – fiul inculpatului T D şi inculpatul I P –angajat

cioban.

Partea vătămată M M a avut înfiinţată cultură de floarea soarelui în

câmp, în aproprierea stânii inculpatului T D, iar în a doua decadă a lunii

septembrie 2007 a constatat că partea de cultură de floarea soarelui era

distrusă prin păşune, astfel că a încercat să discute cu inculpaţii despre

posibilitatea despăgubirii stricăciunilor provocate.

În acest sens, în ziua de 16.09.2007, în jurul orei 14ºº, partea vătămat,

însoţită de martorii I M- M, M G şi M T, s-a deplasat pe imaşul pe care se

afla turma de oi păzită de inculpaţii T N şi I P, prilej cu care au avut discuţii

contradictorii. La locul faptei a venit şi inculpatul T D, cu autoturismul

condus de inculpatul C C – ginerele inculpatului T D, care a intervenit în

discuţii. Conflictul a degenerat, iar inculpaţii T D, T N şi I P au lovit pe

partea vătămată M M cu pumnii şi obiecte contondente, prilej cu care au

fost sesizate telefonic organele de poliţie, care s-au deplasat la faţa locului,

consemnând într-un proces verbal ce au constatat.

Din certificatul medico – legal nr.1672/2007 emis de Serviciul de

Medicină Legală Galaţi rezultă că partea vătămată M M a prezentat mai

multe leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu corpuri dure

alungite, corpuri dure şi plan dur, la data de 16.09.2007, leziuni care au

necesitat pentru vindecare 5 -6 zile de îngrijiri medicale.

Atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza cercetării

judecătoreşti inculpatul T D a recunoscut parţial fapta şi a declarat că

mergea spre saivan când a văzut pe partea vătămată şi pe încă patru persoane

care loveau pe băiatul său TN. Mai declară inculpatul că pentru a-şi salva

băiatul a luat un bolovan şi a lovit în agresori. Inculpatul nu a fost de acord

să despăgubească pe partea vătămată.

Inculpatul T N a declarat în ambele faze ale cercetării ca a fost

agresat de partea vătămată şi de alte persoane care o însoţeau pe aceasta şi ca

pentru a se apăra a lovit la rândul său pe partea vătămată. A mai declarat

inculpatul că în timp ce era lovit a apărut tatăl sau care i-a sărit în ajutor

lovind pe partea vătămată.

Inculpatul I P declară că nu se face vinovat de fapta ce i-a fost

reţinută în sarcină, nu a lovit pe partea vătămată. A mai susţinut inculpatul

că partea vătămată şi alte persoane care o însoţeau au agresat pe inculpatul T

N. În timpul desfăşurării agresiunii a sosit şi inculpatul T D care dorind să-şi

salveze fiul a lovit pe partea vătămata cu o piatră.

Martorul M G a declarat ca fiind fratele părţii vătămate a aflat

ca oile inculpatului T D ar fi stricat cultura de floarea soarelui aparţinând

părţii vătămate şi ca urmare a acestui fapt a făcut o sesizare la Poliţia G.

Apoi la data de 16.09.2007 împreună cu un cumnat şi un nepot au mers la

stână unde s-au întâlnit cu inculpaţii TN şi I P şi aceştia s-au declarat de

acord să stea de vorba după ce vor duce oile la apă. Între timp a apărut şi

inculpatul T D care a agresat martorul. Toţi inculpaţii au lovit pe partea

vătămată.

Martorul MT a declarat că din discuţiile purtate cu partea

vătămată a aflat că acesteia i-a fost afectată cultura de floarea soarelui de o

turmă de oi şi ca organele de poliţie au sugerat o înţelegere cu proprietarul

stânei. Ca atare într-o zi de duminica s-a mers la stână împreună cu partea

vătămată, cu numitul I şi cu fratele părţii vătămate. La stâna partea vătămată

a vorbit cu proprietarul turmei care a solicitat o amânare a discuţiei pentru a

duce oile la adăpat şi în acest timp a sosit un autoturism ARO din care a

coborât inculpatul T D având un cuţit în mână. Tot martorul declară că fără

nicio discuţie inculpatul T N şi ciobanul de la turma au început să lovească

pe partea vătămată cu bâtele cu care erau înarmaţi. Inculpatul T D a lovit cu

cuţitul pe fratele părţii vătămate, apoi martorul declară că nu poate spune

dacă inculpatul T D a lovit şi pe partea vătămată, nu a putut vedea din cauza

învălmăşelii. Partea vătămată şi fratele său erau plini de sânge.

Martorul I M M a declarat ca în data de 15.09.2007 a mers cu

maşina la o stână, fiind însoţit şi de partea vătămată, fratele acesteia şi

numitul M T. Ajungând la stână au vorbit cu băieţii care conduceau turma,

au mers cu maşina în spatele turmei până la locul de adăpare şi apoi a sosit

un autoturism marca ARO în care se afla inculpatul T D. Inculpatul T D

avea un cuţit în mână, a încercat să lovească pe martor dar acesta s-a ferit şi

a fugit. Martorul a mai văzut că partea vătămată era lovită cu bâtele de către

cei doi bărbaţi care conduceau turma de oi, şi anume T N şi I P. Martorul

mai declară că nu a văzut că inculpatul T D să fi lovit pe partea vătămată.

Inculpaţii în apărare au propus ca martor pe C C şi acesta a

declarat că se îndreptă, cu maşina, spre un teren al său de pe raza comuna C

când s-a întâlnit cu T D pe care l-a luat în maşină. Ajungând în dreptul

turmei de oi a văzut pe T N, I P şi alte persoane străine stând de vorbă. T D a

rămas la locul unde se purta discuţia, martorul s-a depărtat cu maşina şi a

văzut în oglinda retrovizoare că s-a pornit un conflict, pe inculpatul T N

căzut la pământ, iar pe inculpatul I P fugind de la locul scandalului.

La propunerea părţii civile a fost audiat martorul M N care a

declarat ca a fost solicitat de partea vătămată pentru prăşitul pepenilor,

activitatea a desfăşurat-o trei luni de zile cu excepţia zilelor de duminică şi a

fost plătit cu suma de 35 lei/zi. Martorul mai declară că alături de el au mai

fost alte 7-8 persoane care au desfăşurat aceeaşi activitate pentru o suprafaţă

de 2-3 ha. Apoi a mai participat şi la culesul pepenilor un nr. de 3 zile şi a

fost plătit cu 35 lei/zi, pepenii au fost culeşi de pe suprafaţa de 3,5 ha, iar la

cules au mai fost încă 2-3 oameni. Martorul susţine ca până să fie lovită

partea vătămată lucra la domiciliu, dar nu cunoaşte ce anume.

Martorul A C a declarat că s-a înţeles cu partea vătămată asupra

sumei de 500 de lei reprezentând c/val unei lucrări la instalaţia electrică de la

casa martorului. Susţine martorul că lucrarea nu a fost finalizată la termenul

promis de partea vătămată, din cauza unei altercaţii, cu mai târziu.

Precizează martorul că a împrumutat pe partea vătămată cu suma de 1500 de

lei necesara pentru spitalizare. Pentru aceasta suma nu s-a încheiat nicio

chitanţă, dar împrumutul i s-a restituit. Apoi martorul declară că partea

vătămată a avut oameni angajaţi pentru lucrările agricole pe care le-a

desfăşurat, lucrări pe care le executa şi în anii anteriori lui 2017 când, de

asemenea, angaja oameni. Nu întotdeauna partea vătămată participa la

lucrările agricole pentru că nu-i permitea programul.

Din certificatul medico legal nr. 1672/18.09.2007 rezultă că la

data examinării partea vătămată prezenta leziuni traumatice care au putut fi

produse prin lovire cu corpuri dure alungite, corpuri dure şi de plan dur.

Din probele administrate în cauză rezultă faptul că partea

vătămată a fost bătută de cei trei inculpaţi astfel că vinovăţia acestora este pe

deplin dovedită atât prin plângerea şi declaraţia părţii vătămate, declaraţii

martori, declaraţiile parţiale de recunoaştere ale inculpaţilor T D şi T N,

certificatul medico legal.

În drept, fapta inculpaţilor T D, I P şi T N care la data de

16.09.2007 au lovit pe partea vătămată M M cauzându-i leziuni ce au

necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale întruneşte elementele

constituie ale infracţiunii de lovire prev. de art. 180 alin. 2 cod penal.

Având în vedere ca infracţiunea a fost săvârşită de cei trei

inculpaţi în cauză urmează a se reţine circumstanţa agravantă prevăzută de

art. 75 lit. a cod penal.

La aplicarea pedepsei cu închisoarea se vor avea în vedere

modalitatea de săvârşire a infracţiunii şi persoana inculpaţilor.

Inculpatul T D este născut în anul 1934, are ca studii 8 clase,

este crescător de animale, nu este cunoscut cu antecedente penale.

Inculpatul T N este născut în anul 1979, are ca studii 8 clase,

este cioban, nu este cunoscut cu antecedente penale.

Inculpatul I P este născut în anul 1982, este cioban, este

cunoscut cu antecedente penale pentru că a mai suferit o condamnare prin

sentinţă penală nr. 158/07.03.2007 a Judecătoriei Tecuci la pedeapsa de 2

luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Instanţa în ceea ce-l priveşte pe inculpatul I P nu va putea reţine

starea de recidivă, dar va trebui sa facă aplicarea disp. art. 83 cod penal

privitor la revocarea suspendării condiţionate pentru că inculpatul a săvârşit

o noua infracţiune înlăuntrul termenul de încercare.

În ceea ce priveşte pe inculpaţii T N şi TD instanţa va aprecia că

scopul pedepsei cu închisoarea poate fi atins şi fără privare de libertate

având în vedere ca au avut o atitudine sinceră, că nu sunt cunoscuţi cu

antecedente penale.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul I P instanţa reţine ca acesta

înlăuntrul termenului de încercare a mai săvârşit o faptă de violenţă, nefiind

recidivist, se apreciază că scopul pedepsei cu închisoarea nu poate fi atins în

cazul dânsului decât prin privare de libertate.

Referitor la pretenţiile civile formulate de partea vătămată M M

instanţa le considera fondate numai în parte pentru următoarele motive:

Partea vătămată a solicitat despăgubiri de 5000 lei daune morale

şi de 3000 daune materiale. Nu a precizat în ce constă dezdăunarea

materială, dar a încercat sa probeze faptul că pentru suprafaţa de 3,5 ha teren

pe care o are a avut angajaţi oameni la prăsit şi culesul pepenilor, că s-a

împrumutat de o sumă de bani pentru plata lucrărilor agricole.

Referitor la acest aspect instanţa reţine faptul că şi dacă nu ar fi

fost adusa vreo atingere integrităţii sale corporale, partea vătămată ar fi

angajat oameni pentru lucrările agricole, aceasta fiind o uzanţa pentru cei cu

suprafeţe mari de teren. Chiar din declaraţia martorului A C a rezultat faptul

că partea vătămată nu lucra la câmp pentru că nu-i permitea programul, că a

avut oameni angajaţi şi la lucrările pe care le-a desfăşurat anterior anului

2007. În ceea ce priveşte împrumutul de 1500 de lei de la martor instanţa nu

poate primi aceasta declaraţie ca pertinenta deoarece potrivit art. 1191 Cod

civil „Dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare ce depăşeşte suma

de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decât sau prin act

autentic, sau prin act sub semnătura privata.”

În asemenea condiţii instanţa nu poate privi ca fondate despăgubirile

materiale, dar va privi ca fondate daunele morale solicitate, nu însă în

cuantumul dorit care este exagerat.

Este neîndoielnic ca agresiunea săvârşită împotriva părţii vătămate i-

a cauzat nu numai o suferinţa psihică, dar şi fizică ori nimănui nu-i este

permis să atenteze la viaţa şi sănătatea altei persoane într-un mod

nejustificat, toate aceste agresiuni creând un disconfort, o tulburare de ritm

în viata persoanei vătămate.

Pentru aceste motive inculpaţii vor fi obligaţi la o dezdăunare morală

faţă de partea vătămată, dar nu în cuantumul solicitat care este exagerat, iar o

asemenea dezdăunare nu trebuie să constituie o îmbogăţire nejustificată.

Împotriva sentinţei penale susmenţionate a formulat recurs partea

civilă , iar instanţa de recurs prin dec.pen.329/R din 12.09.2008 a majorat

cuantumul daunelor morale motivând că despăgubirile materiale nu au fost

dovedite şi că aceste daune trebuiau acordate într-un cuantum mai mare,

având în vedere suferinţa psihică şi fizică cauzată de inculpaţi prin lovire.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro