404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Principiul neagravării situaţiei inculpatului în propria cale de atac, consacrat de art. 372 Cod proc. penală, se aplică şi în cazul rejudecării cauzei în fond, după ce prima hotărâre a fost desfiinţată în apelul exclusiv al inculpatului

Prin rechizitoriul nr. 1064/P/2003 din 11.11.2003 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracţiuni de vătămare din culpă prev. de art 184 alin. 1 şi 3 Cod penal.

La prima judecată în fond, prin sentinţa penală nr. 964/31.03.2004 a Judecătoriei Focşani, pe latură civilă, inculpatul Prodan Dan a fost obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Sorceti Internaţional Transport. S.R.L Focşani şi Societatea de Asigurare –Reasigurare ASTRA S.A să plătească:

– părţii civile Lăutaru Radu suma de 10.000.000 lei, cu titlu de daune materiale şi suma de 10.00.000 lei cu titlu de daune morale;

– părţii civile Lăutaru Petru suma de 20.000.000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 15.000.000 lei cu titlu de daune morale.

Sentinţa penală nr. 964/31.03.4004 a Judecătoriei Focşani, cât şi o altă hotărâre pronunţată ulterior, au fost desfiinţate şi cauza trimisă spre rejudecare la instanţa de fond ca urmare a admiterii apelurilor declarate de inculpat şi părţile responsabile civilmente.

În rejudecare, prin sentinţa penală nr.3528/15.11.2005, modificată prin decizia penală nr. 71/10.02.2006 a Tribunalului Vrancea, pe latură civilă, inculpatul Prodan Dan a fost obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Sorceti Internaţional Transport. S.R.L Focşani să plătească:

– părţii civile Lăutaru Radu suma de 8.000.000 lei cu titlu de daune materiale;

– părţii civile Lăutaru Petru suma de 10.000.000 lei daune materiale şi suma de 20.000.000 lei daune morale;

– părţii civile Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea suma de 23.323.003 lei, cu dobânda legală calculată până la data achitării integrale a debitului, cu titlul de despăgubiri civile.

Principiul neagravării situaţiei inculpatului în propria cale de atac a fost încălcat din următoarele motive:

– cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Lăutaru Petru a fost majorat de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei;

– a fost obligat inculpatul la despăgubiri civile către partea civilă Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea, în condiţiile în care la prima judecată a cauzei în fond aceasta nu a fost citată, nu s-a constituit parte civilă şi prin hotărârea desfiinţată inculpatul nu a fost obligat la aceste despăgubiri;

– a fost înlăturată răspunderea solidară a Societăţii de Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro