404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Lipsa unui prejudiciu cert. Condamnarea inculpatului. Casare cu trimitere la instanţa de apel, pentru completarea probatoriilor

Prin sentinţa penală nr. 305 din 1 februarie 2006, Judecătoria Focşani condamnă pe inculpatul V.A. la 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 2151 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, la 3 ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi la 1 an închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare sub supraveghere.

În fapt s-a reţinut că inculpatul V.A. în calitate de director economic la S.C.CAF S.A. nu a justificat suma cheltuită de 566.733.733 lei întocmind documente justificative nereale.

Împotriva sentinţei penale nr. 305/2006 a Judecătoriei Focşani în temeiul prev. de lege a declarat apel inculpatul V.A. şi partea civilă S.C.CAF S.A.

Inculpatul prin motivele de apel îşi susţine nevinovăţia solicitând achitarea pe motivul că părţii civile unde a lucrat nu i-a adus nici un prejudiciu.

La rândul său, partea civilă critică hotărârea instanţei de fond pe netemeinicie susţinând că pentru faptele comise inculpatul trebuie să efectueze o pedeapsă cu privare de libertate.

Prin decizia penală nr. 188 din 10 aprilie 2006, Tribunalul Vrancea a admis apelul a desfiinţat în parte sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare la aceiaşi instanţă pentru soluţionarea corectă a laturii civile.

În motivarea soluţiei instanţa de apel a constatat că nu s-au stabilit în ce constă pretenţiile civile, care sunt probele, şi în ce măsură acestea sunt justificate şi dovedite.

De asemenea, se mai arată că instanţa de fond nu a analizat apărările inculpatului pe latură civilă.

Împotriva deciziei 188/2006 a Tribunalului Vrancea, inculpatul V.A. şi partea civilă S.C.”CAF” S.A. au declarat recurs.

Inculpatul susţine prin motivele de recurs nevinovăţia sa dar şi faptul că la dosar nu s-au depus înscrisuri importante cu privire la latura civilă şi pe care instanţele trebuiau să le cunoască solicitând achitarea sa.

Partea civilă nu a depus motive de recurs, dar a solicitat condamnarea acestuia întrucât prin activitatea sa, inculpatul i-a cauzat un prejudiciu important.

Curtea analizând probele de la dosar a constatat că recursurile declarate de inculpat şi partea civilă sunt fondate.

Instanţa de apel fiind investită cu soluţionarea apelurilor declarate de inculpat şi partea civilă a reţinut că pe latură penală, cauza a fost corect soluţionată, că pedepsele aplicate inculpatului aşa cum au fost individualizate vor fi în măsură să-şi atingă scopul educativ.

Cu privire la pretenţiile civile ale părţii vătămate, instanţa de apel a constatat că nu sunt probe care să justifice prejudiciul invocat.

De asemenea se mai reţine că instanţa de fond nu a analizat apărările inculpatului formulate pe latură civilă.

Instanţa de apel soluţionând astfel cauza, a pronunţat o hotărâre nelegală şi netemeinică, întrucât în mod greşit a apreciat că inculpatul este vinovat pentru faptele deduse judecăţii, atâta timp cât nu există un prejudiciu cert, dovedit şi susţinut de probe, şi nu un prejudiciu propus de partea civilă.

Soluţionând cauza în apel în modalitatea reţinută, instanţa de control nu a dat eficienţă disp.art.371 c.p.p. privind efectul devolutiv a apelului şi limitele sale.

Faptele inculpatului afectând patrimoniul unei societăţi sunt deci de natură economică, aşa încât stabilirea vinovăţiei acestuia ţine în primul rând de dovezile din care rezultă că s-a cauzat societăţii comerciale constituită parte civilă un prejudiciu cert şi justificat prin acte contabile şi expertize de specialitate.

La dozarea şi individualizarea pedepsei pe lângă criteriile prev.de art.72 c.p. se are în vedere valoarea prejudiciului creat părţii păgubite, criteriu de primă importanţă în cazul infracţiunilor de natură economică.

Din probe, aşa cum a constatat şi instanţa de apel, latura civilă ca şi prejudiciul propus de partea civilă nu a fost corect stabilit ca şi dovedit prin acte justificative.

Instanţa de apel era obligată în baza art. 371 c.p.p. ca în afara motivelor invocate de apelanţi şi examinează cauza sub toate aspectele. Considerând însă că încadrarea juridică ca şi vinovăţia inculpatului au fost corect reţinute de instanţa de fond, fără ca latura civilă să fi fost dovedită cu acte justificative, s-a procedat greşit iar hotărârea dată este netemeinică şi nelegală.

Faţă de acestea şi având în vedere disp.art.385/15 pct.2 lit.c c.p.p. consideră că instanţa de recurs corect a procedat, casând în totalitate decizia instanţei de apel şi trimiterea cauzei spre rejudecare la această instanţă.

În rejudecare, instanţa de apel urmând să soluţioneze corect cauza atât sub aspectele laturii penale cât şi a laturii civile.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro