404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Majorarea pedepsei principale in apel astfel incat sa reflecte indeplinirea tuturor criteriilor prev de art. 72 cod penal

Drept Penal Majorarea pedepsei principale in apel astfel incat sa

reflecte indeplinirea tuturor criteriilor prev de art. 72 cod penal.

Dosar nr 9472/233/2008

Prin decizia penală nr. 458/ 23.11.2009 a T r i b u n a l u l ui Galati,

definitiva la 04.12.2009

S-a hotarat:

Admite apelul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GALAŢI şi în

consecinţă:

Desfiinţează în parte sentinţa penală nr 470 din 06.03.2009 a Judecătoriei Galaţi şi în

rejudecare:

Majorează de la 3 luni la 8 luni închisoare, pedeapsa principală aplicată la instanţa de

fond inculpatului P B menţinând circumstanţele atenuante reţinute în favoarea sa.

Majorează de la câte 2 ani şi 3 luni la câte 2 ani şi 8 luni termenele de încercare stabilite

la instanţa de fond pentru pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

Atrage atenţia inculpatului – intimat asupra consecinţelor prev. de art 83 din Codul

penal.

Conform art 192 alin 2 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în

apel cor rămâne în sarcina statului.

Suma de 200 lei RON, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu în apel

va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Galaţi.

In motivarea deciziei s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinţa penală nr 470 din 06.03.2009 , a Judecătoriei Galaţi ( dosar fond nr

9472/233/2008) inculpatul P B a fost condamnat la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru

săvârşirea infracţiunii prev de art 87 al 1 din OUG nr 195/2002, privind circulaţia pe drumurile

publice , cu aplicarea art 74- 76 din Codul penal.

A fost aplicată pedeapsa accesorie iar în baza art 81- 82 şi 71 al 5 din Codul penal , s-

a dispus suspendarea condiţionată a pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata

termenului de încercare de 2 ani şi 3 luni.

Conform art 189 şi 191 din Codul de procedură penală , inculpatul a fost obligat la plata

de cheltuieli judiciare către stat .

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

În ziua de 16.05.2008, după ce a consumat băuturi alcoolice , inculpatul P B s-a urcat

la volanul autoturismului sau şi l-a condus pe străzile din Municipiul Galaţi.

La un control de rutină, organele de poliţie l-au oprit pe inculpat în zona străzii

Crizantemelor din Galaţi şi s-a constat că acesta emana miros de alcool.

Inculpatul a fost testat de îndată cu aparatul etilotest şi s-a constatat o alcoolemie de 0,

54 alcool pur în aerul expirat, iar recoltarea probelor biologice de sânge au relevat existenţa

unei alcoolemii în sânge de 1,20 gr %o .

Inculpatul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volanul

autoturismului său , iar situaţia de fapt şi vinovăţia acestuia a fost dovedită şi cu : procesul –

verbal de constatare , declaraţii de martori , rezultatele probelor biologice şi a probei cu

aparatul etilotest coroborate cu celelalte probe administrate în cauză.

Împotriva sentinţei penale nr 470 din 06.03.2009, a Judecătoriei Galaţi , în termen legal

a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi.

În motivarea cererii de apel, parchetul a arătat că instanţa de fond a aplicat

inculpatului P B o pedeapsă prea redusă şi se impune majorarea acesteia în apel, întrucât

fapta prezintă un pericol social destul de ridicat.

Apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi este fondat.

Verificând sentinţa penală apelată prin prisma motivului de netemeinicie invocat de

parchet dar şi din oficiu conform art 371 alin 2 din Codul de procedură penală , tribunalul

constată că Judecătoria Galaţi a pronunţat o hotărâre netemeinică din următoarele

considerente:

Instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatului P B la o pedeapsă de 3 luni

închisoare , pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui atovehicul având în sânge o

îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală faptă prev. de art 87 al 1 din OUG

195/2002 , cu reţinerea circumstanţelor atenuante prev de art 74 literele a şi c din Codul

penal.

Deşi conform împrejurărilor cauzei reţinerea de circumstanţe atenuante este corectă ,

apreciem totuşi că pedeapsa aplicată de 3 luni închisoare este prea mică şi se impune

majorarea acesteia în prezentul apel.

Astfel inculpatul a săvârşit o infracţiune de pericol care putea să aibă consecinţe

negative pentru buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice cu atât mai mult cu cât

gradul de alcoolemie arătat în urma recoltării probelor biologice a fost relativ ridicat de circa

1,20 gr%o.

Deplasarea inculpatului P B , pe străzile din municipiul Galaţi a fost de durată şi s-a

parcurs în general o distanţă mare , aspecte care justifică aplicarea unei pedepse în apel în

cuantum mai ridicat.

În ceea ce priveşte circumstanţele atenuante acestea vor fi menţinute , cu consecinţa

majorării pedepsei până la 1 an de zile deoarece inculpatul P B a avut o atitudine foarte sinceră

a recunoscut şi regretat cele întâmplate , a fost prezent la chemările organelor judiciare şi nu

este cunoscut cu antecedente penale.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro