404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Infractiunea de omor

Titlul: Drept penal. Infracţiunea de omor

Dosar nr. 1522/121/2009

Prin Sentinţa penală nr. 341/30.06.2009 a Tribunalului Galati, definitiva prin

decizia

penala nr 4067 din 07.12.2009 a Inaltei Curti de Casaţie şi Justiţie s-a dispus:

Condamnă pe inculpatul D V – zis „R” sau „H” în prezent deţinut în

Penitenciarul Galaţi) la o

pedeapsă de 14 (paisprezece) ani închisoare şi pedeapsa complementară a

interzicerii drepturilor

prev de art. 64 lit a teza a II-a şi lit. b C.pen. pe o durată de 6 (şase) ani

pentru săvârşirea infracţiunii de

omor, prevăzută de art. 174 alin. 1 C.pen (faptă din 25.02.2009).

În baza art. 71 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a

interzicerii drepturilor prev de art.

64 lit a teza a II-a şi lit b C.pen.

Conform art. 350 C.pr.pen menţine starea de arest a inculpatului, iar

potrivit art. 88 C.pen deduce

din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 26.02.2009

la zi.

Admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă H C şi în

consecinţă:

Potrivit art. 14 C.pr.pen rap la art. 998 C.civ obligă pe inculpat să

plătească părţii civile suma de

15.000 lei cu titlu de daune morale.

Respinge ca nefondate celelalte pretenţii solicitate.

În temeiul art. 189 şi art. 191 alin 1 C.pr.pen obligă inculpatul la

plata sumei de 1.940 lei cu titlu

de cheltuieli judiciare către stat, din care 500 lei reprezintă onorariul

apărătorilor desemnaţi din oficiu în

ambele faze procesuale (200 lei la urmărirea penală, 100 lei la termenul din

23.03.2009 şi 300 lei la

fond).

Pentru a dispune astfel s-au reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 214/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul

Galaţi a fost trimis

în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul D V pentru săvârşirea

infracţiunii prevăzute de

art. 174 alin 1 C.pen, reţinându-se că în seara de 25.02.2009, la locuinţa sa

din comuna B, jud

Galaţi, pe fondul unui conflict spontan şi al consumului de băuturi alcoolice, a

aplicat victimei H

V lovituri repetate cu un par şi cu un corp înţepător/tăietor (cuţit) peste

corp, inclusiv în zone

vitale, cauzându-i leziuni ce i-au produs moartea, după care a târâit cadavrul

victimei în curtea

concubinei acesteia.

Analizând şi coroborând materialul probator administrat în cauză rezultă

următoarele:

Inculpatul D V are 22 de ani, este fără ocupaţie şi locuieşte împreună cu

fratele său D N

(persoană cu handicap psihic) într-un imobil modest, pe raza comunei B, jud

Galaţi.

Vis-a-vis de locuinţa sa, se află locuinţa martorei C N P, persoană care,

de aproximativ 6

ani, trăia în concubinaj cu victima H V (în vârstă de 50 de ani), din comuna S,

judeţul Iaşi.

Întrucât victima se manifesta violent cu concubina sa, tatăl acesteia din

urmă i-a interzis

de mai multe ori să mai stea în imobilul martorei C N P.

Pe de altă parte, relaţiile dintre victimă şi inculpat erau bune, cei doi

obişnuind să

consume împreună băuturi alcoolice şi, în ultima perioadă victima a locuit în

casa inculpatului.

În ziua de 22.02.2009, victima şi fiul concubinei sale, martorul C M, s-au

întors de la

muncă din comuna Matca şi, începând cu ora 15,00, inculpatul, fratele său,

victima H V şi

martora C N P, au consumat băuturi alcoolice în locuinţa lui D V.

Pe fondul consumului de băuturi alcoolice, victima şi inculpatul au

început să se manifeste

vulgar, condiţii în care martora C N P a plecat la locuinţa sa, luându-l cu ea

şi pe fratele

inculpatului (D N), pentru a o ajuta să aprindă focul, după care acesta din urmă

a revenit la

domiciliul său.

În jurul orei 18,00 – 19,00, victima l-a acuzat pe inculpat că i-a sustras

un cutter şi a

început să caute prin locuinţa acestuia obiectul respectiv, pe care l-a găsit

sub dulapul din

bucătărie.

Inculpatul a negat că i-ar fi sustras acel obiect, astfel că cei doi au

început să se înjure şi să

se ameninţe reciproc. La un moment dat, victima i-a propus inculpatului să iasă

afară, în curte,

pentru a se bate, propunere ce a fost acceptată.

În curte, lângă poartă, victima a scos de la ciorap un cuţit şi a venit

înspre inculpat care, a

fugit în jurul casei, de două ori, fiind urmat de către H V.

La un moment dat, inculpatul s-a oprit, a luat din vie un arac şi s-a

aşezat în dreptul

colţului din partea de est a casei, aşteptându-şi adversarul. Atunci când

victima a trecut de colţul

casei, aceasta a primit de la inculpat o lovitură cu aracul în zona feţei,

lovitură în urma căreia a

căzut la pământ şi a scăpat şi cuţitul din mână.

În continuare, inculpatul i-a mai aplicat victimei o lovitură cu aracul în

zona capului,

obiectul contondent rupându-se. Apoi a lăsat jos restul de arac, a luat de pe

pământ cuţitul şi,

ţinând-o pe victimă de umăr, i-a aplicat o lovitură cu cuţitul în zona gâtului.

Victima H V a

început să horcăie şi să-i curgă sânge din zona gâtului.

Fiind murdar de sânge pe mâini, inculpatul a mers în casă unde s-a spălat

pe mâini şi a

ascuns cuţitul sub canapea. A ieşit din nou în curte şi, pentru a vedea dacă

victima mai trăieşte, a

lovit-o cu piciorul, fără ca aceasta să reacţioneze.

Inculpatul a luat resturile de la arac şi le-a aruncat în spatele curţi,

după care s-a dus şi s-a

culcat. În jurul orei 01,00, s-a hotărât să transporte cadavrul victimei în

curtea vecinei sale de

peste drum, martora C N P, gândindu-se că aşa nu va fi bănuit de uciderea

victimei.

În acest scop a luat victima de picioare şi, prin târâre, a transportat

cadavrul din curtea sa

în curtea locuinţei martorei C N, lăsându-l la vreo 3-4 metri de poarta de

acces. Deasupra

cadavrului a aşezat o cruce din lemn (pe care a găsit-o în curtea vecinei), iar

apoi a revenit la

locuinţa sa şi s-a culcat.

În jurul orei 07,00 martora C N P a văzut cadavrul fostului său concubin,

astfel că a mers

la postul de poliţie din comună.

Până la sosirea organelor de cercetare ale poliţiei judiciare, inculpatul

a încercat să se

disculpe în prezenţa martorilor C N P, C M şi L T, însă urmele de târâire de la

locuinţa sa în

curtea locuinţei martorei C N. erau mai mult decât evidente.

Cu ocazia cercetărilor efectuate la faţa locului s-a procedat la ridicarea

mai multor mijloace

materiale de probă. Cu acelaşi prilej, inculpatul, în prezenţa bunicii sale, a

indicat locul în care a

ascuns cuţitul de care s-a folosit la comiterea infracţiunii.

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică biocriminalistică rezultă

următoarele:

-pe cuţit s-au pus în evidenţă urme de sânge uman care aparţine grupei

sanguine O1(

grupa sanguină a victimei);

-pe beţişoarele sterile ridicate de la faţa locului s-au pus în evidenţă

urme de sânge uman

care aparţine grupei sanguine O1;

-pe paharele şi punga din plastic s-au pus în evidenţă urme de sânge uman

care aparţine

grupei sanguine O1;

-pe fragmentul de material textil şi pe parul din lemn s-au pus în

evidenţă urme de sânge

uman care aparţine grupei sanguine O1;

-pe fragmentul de material lemnos s-au pus în evidenţă urme de sânge uman

dar cantitatea

a fost insuficientă stabilirii grupei sanguine.( ordonanţă şi raport, filele 51-

69 dosar urm.pen.).

Din raportul de constatare medico-legală întocmit cu prilejul autopsierii

victimei H V au

rezultat următoarele:

– moartea victimei a fost violentă;

– ea s-a datorat insuficienţei circulatorii acute consecutive hemoragiei

externe prin plagă

tăiat-înţepată a gâtului cu secţiune cvasi-completă de arteră carotidă comună

stânga;

– leziunile constate la autopsie au putut fi produse prin:

-plăgile epicraniene şi plăgile zdrobite ale buzelor cu avulsii dentare şi

fractura marginii alveolare a

maxilarului superior, prin loviri cu corp contondent, posibil bâta ridicată de

la faţa locului;

-plaga gâtului prin lovire cu corp tăietor-înţepător având lama cu un tăiş cu

lungime de minim 10

cm. şi lăţime maxim 3,2 cm;

-tumefacţia şi excoriaţia zigomatică stânga prin lovire cu/sau de corp

contondent;

-excoriaţiile de pe faţa dorsală a trunchiului şi plăgile cu lambouri de pe

mâini posibil prin târâre;

-plaga înţepat-tăiată a gâtului a fost tanatogeneratoare, între această

leziune şi deces

existând legătură directă de cauzalitate; restul leziunilor ar fi necesitat

pentru vindecare 25-28 zile

de îngrijiri medicale în caz de supravieţuire şi prin avulsiile dentare ar fi

determinat infirmitate

fizică permanentă;

– plăgile contuze epicraniene şi de la nivelul gurii au putut fi produse

prin lovirea din faţă

a victimei iar plaga gâtului posibil prin lovire din faţă a victimei aflate în

decubit dorsal;

– în probele recoltate la necropsie s-a dozat alcool etilic în

concentraţie de 2,40 g %0 în

sânge şi 2,80 g%0 în urină, ceea ce semnifică o stare de ebrietate avansată cu

incoordonare psiho-

motorie;

-grupa sanguină a victimei este O 1, Rh pozitiv.

Audiat fiind cu respectarea garanţiilor procesuale, inculpatul a

recunoscut comiterea

infracţiunii prin declaraţiile date în cursul urmăririi penale (filele 81-93).

În faza cercetării judecătoreşti, inculpatul s-a prevalat de dispoziţiile

art 70 C.pr.pen,

arătând doar că îşi menţine declaraţiile pe care le-a dat anterior (fila 31).

Situaţia de fapt expusă mai sus şi vinovăţia inculpatului sunt dovedite cu

următoarele

mijloace de probă:

– procesul-verbal de sesizare (fila 2);

– procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşele fotografice

(filele 3-27);

– raportul de constatare tehnico-ştiinţifică biocriminalistică (filele

51-58);

– raportul de constatare medico – legală întocmit cu prilejul autopsierii

victimei şi planşele

foto aferente (file 29-50);

– declaraţiile martorilor C N P, C M şi L T (audiaţi în ambele faze

procesuale);

– declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului în prima fază procesuală.

În drept, fapta inculpatului D V care, în seara zilei de 25.02.2009, la

locuinţa sa din

comuna B, jud Galaţi, pe fondul unui conflict spontan şi al consumului de

băuturi alcoolice, a

aplicat victimei H V (persoană în vârstă de 50 de ani), mai multe lovituri cu un

par (arac) şi cu un

corp înţepător/tăietor (cuţit) peste corp, inclusiv în zone vitale, cauzându-i

leziuni ce i-au produs

moartea, după care a târâit cadavrul victimei în curtea concubinei acesteia,

întruneşte elementele

constitutive ale infracţiunii de omor, prev de art. 174 alin 1 C.pen.

Din fişa de cazier judiciar (fila 102 dosar urmărire penală) rezultă că

inculpatul nu este

cunoscut cu antecedente penale.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului vor fi

avute în vedere

criteriile generale prevăzute de art 72 Cod penal, urmând a se ţine seama de

dispoziţiile părţii

generale a codului penal, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială (de

la 10 la 20 de ani şi

interzicerea unor drepturi), de gradul de pericol social concret al

infracţiunii, apreciat în raport de

modalitatea şi împrejurările concrete în care a fost săvârşită (pe fondul unui

conflict spontan şi al

consumului de alcool, într-un mod deosebit de violent, asupra unei persoane mult

mai în vârstă),

dar şi de persoana şi conduita inculpatului, care se află la primul impact cu

legea penală şi a

recunoscut comiterea infracţiunii doar în prima fază procesuală.

Cu ocazia dezbaterilor, apărătorul inculpatului a solicitat reţinerea în

favoarea acestuia a

circumstanţelor atenuante prev de art. 74 lit a şi c C.pen, solicitare care nu

va fi primită având în

vedere criteriile sus menţionate, în principal condiţiile şi modalitatea în care

acesta a acţionat, dar

şi conduita pe care a avut-o atât imediat după săvârşirea infracţiunii (s-a

asigurat că victima a

decedat şi, în toiul nopţii a târâit-o în curtea locuinţei concubinei), cât şi

ulterior, pe parcursul

cercetărilor.

În opinia instanţei, împrejurarea că inculpatul nu este cunoscut cu

antecedente penale nu

este de natură să atragă reţinerea unor circumstanţe atenuante.

Ţinând cont de considerentele expuse, instanţa îşi formează convingerea că

scopul

preventiv şi coercitiv al pedepsei prev. în art. 52 C.pen. şi reeducarea

inculpatului se pot realiza

prin aplicarea unei pedepse în cuantum de 14 ani închisoare.

Faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite se va aplica

inculpatului şi pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi

lit b C.pen, pe o durată

de 6 ani.

Cât priveşte modalitatea de executare, faţă de cuantumul stabilit,

urmează ca pedeapsa să fie

executată efectiv, într-un loc de detenţie, astfel că potrivit art. 71 C.pen. îi

va aplica inculpatului

pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-

a şi lit b C.pen.

Întrucât inculpatul a fost cercetat în stare de arest preventiv (măsura

arestării fiind

verificată periodic, în conformitate cu art 3001 C pr pen şi respectiv art 3002

C. pr.pen în referire

la art 160b C.pr.pen), urmează ca, potrivit art. 350 C.pr.pen să se menţină

starea de arest a

acestuia, iar în baza art 88 C.pen se va deduce din pedeapsă durata reţinerii

şi arestării preventive

de la 26.02.2009 la zi.

Sub aspectul laturii civile se reţine că fratele victimei, H C, s-a

constituit parte civilă cu

suma de 30.000 lei reprezentând: 15.000 lei daune materiale şi diferenţa de

15.000 lei, daune

morale.

Pentru dovedirea pretenţiilor civile a solicitat acordarea unui termen

pentru a depune

înscrisuri şi, deşi i s-a acordat termen în acest sens, partea civilă nu a depus

la dosarul cauzei nici

un înscris şi nici nu s-a mai prezentat în instanţă, astfel că pretenţiile

solicitate cu titlu de daune

materiale vor fi respinse.

În schimb, în ceea ce priveşte daunele morale, instanţa apreciază că în

speţă se justifică

acordarea unei sume cu acest titlu şi că suma pretinsă (de 15.000 lei) este

proporţională pentru

acoperirea prejudiciului moral suferit, astfel că se va acorda în totalitate.

Ca atare, acţiunea civilă va fi admisă în parte, în sensul că inculpatul

va fi obligat, în baza

art. 14 C.pr.pen rap la art.998 C.civ, să plătească părţii civile H C doar suma

de 15.000 lei cu titlu

de daune morale, urmând ca celelalte pretenţii solicitate să se respingă ca

nefondate.

Văzând şi art 189 şi art 191 alin 1 C.pr.pen, inculpatul va fi obligat şi

la plata cheltuielilor

judiciare către stat, în care se vor include şi onorariile apărătorilor

desemnaţi din oficiu în ambele

faze procesuale.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro