404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Repunerea in termen de recurs. Obligatia partii de a aduce la cunostinta schimbarea domiciliului.

Domeniu: Citare. Citatie Tip: decizie Nr/data : 750/4.12.2006 Autor: Tribunalul Vrancea, sec civila Repunerea in termen de recurs. Obligatia partii de a aduce la cunostinta schimbarea domiciliului. În ceea ce priveşte repunerea în termenul de recurs solicitată de recurentul C.I. se reţine că aceasta nu este întemeiată. În timpul procesului pârâtul a fost citat în satul Bereşti, comuna Tazlău, jud.Bacău, aici citaţia a fost primită de mama sa, C. V., iar începând cu termenul din 10.02.2005 şi-a angajat apărător. În faţa instanţei de fond pârâtul C. I. nu a arătat că ar locui la o altă adresă decât cea la care a fost citat şi unde i s-a comunicat şi hotărârea la 01.06.2006, ceea ce înseamnă că a fost legal citat şi a avut cunoştinţă de proces. În recurs, acesta a depus şi copia cărţii de identitate eliberată la 12.04.2006 din care rezultă că domiciliază în sat.Broşteni, comuna Bereşti-Tazlău. Dar acest act a fost eliberat cu o zi înainte de a se pronunţa hotărârea criticată şi recurentul trebuia să aducă la cunoştinţă eventuala schimbare de domiciliu potrivit art.98 cod procedură civilă.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro