404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recuzare

Tip document-sentinta penala
Titlu:recuzare
Data spetei:2.06.2008
Autor:Tribunalul Vrancea
Domenii asociate:Procedura Civila si Penala
Prin sentinta penala din 2.06.2008 a Tribunalului Vrancea,in baza disp.art.311 alin1 C.P.P. si art 42 C.P.P.s-a declinat competenţa soluţionării cauzei in favoarea Judecătoriei.
S-a retinut ca petentul C.V. a formulat cerere de recuzare împotriva tuturor magistraţilor Judecătoriei intrucât ar exista împrejurări din care rezultă că sunt interesaţi sub orice formă în pronunţarea unei soluţii defavorabile acestuia, si apreciază că sunt întrunite condiţiile de incompatibilitate prev. de art. 48, lit. d Cod pr. penală.
Verificând cererea de recuzare prin prisma motivelor invocate instanţa a reţinut următoarele:
Potrivit art. 51 , al. 2 C.pr.penală cererea de recuzare poate privi „numai pe acei judecători care compun completul de judecată”.
Cum petentul inculpat C. V. a formulat cerere de recuzare a tuturor judecătorilor instanţei, aceasta trebuia soluţionată de completul în faţa căruia s-a formulat cererea, în condiţiile art. 51, al. 3 C.pr.penală.
Faţă de această situaţie, urmeaza ca potrivit disp. Art. 42 C.pr.penală cu referire la art. 311, al. 1 C.pr.penală, să se dispună declinarea competentei de soluţionare a cauzei in favoarea Judecătoriei .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro