404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Ucidere din culpa

Pe rol fiind judecarea procesului penal pornit prin Rechizitoriul nr. 672/P/ 2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău prin care s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea in judecata a inculpatului A.N.A, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa prevazuta de art. 178 al, 1, 2 Cod penal.

Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 26 iunie 2009, când s-au pus concluzii in fond, ce au fost consemnate în încheierea din acea zi şi care fac parte integrantă din prezenta.

In vederea reexaminarii actelor si lucrărilor dosarului, s-a amânat pronunţarea astazi 6 iulie 2009, când in urma deliberării se va pronunţa urmatoarea sentinţă:

JUDECATA,

Asupra acţiunii penale de faţă, după casare.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr. 672/P/2007 a fost pusă în mişcare actiunea penală şi trimis în judecată inculpatul A.N.A. pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută de art. 178 al. 1 si 2 Cod penal.

Se reţine în actul de sesizare al instanţei că la data de 4.11.2007 in jurul orei 03:50 inculpatul în timp ce circula cu autoturismul marca AUDI, proprietatea părinţilor săi, in afara localitatii Valea Rimnicului jud. Buzau a produs un accident de circulatie soldat cu decesul victimei M.I.

Urmare materialului probator administrat in cauza prin sentinţa penală nr.321/27.10.2008 a Judecatoriei Rm-Sărat inculpatul a fost condamnat in baza art.178 al.2 cod penal cu aplicarea art.74,76 Cod penal la 1 an închisoare.

In baza art.81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioada de 3 ani.

S-au aplicat dispozitiile art.71 – 64 lit.a teza a II-a si lit.b Cod penal si dispoziţiile art.71 al.5 cod penal.

A fost obligat inculpatul la 7000 lei despăgubiri civile către partea civila M.P. si la l00 lei lunar prestaţie periodică lunară in favoarea părţii civile M.S. începând cu 04.11.2007 şi până la majorat şi la l50 lei prestaţie periodică lunară în favoarea parţii vătămate M.D. începând cu data de 04.11.2007 şi până la terminarea studiilor dar nu peste vârsta de 26 de ani.

A fost obligat inculpatul la daune morale catre partea vatamata M.P. si fiicele victimei M.S. si M.D. in cuantum de câte 50.000 lei pentru fiecare.

A fost obligat inculpatul la 800 lei cheltuieli judiciare către partea vătamată M.P. reprezentind onorariu avocat si la cheltuieli judiciare către stat.

Impotriva sentinţei au declarat recurs inculpatul şi Asociatia Fondul de Protecţie a Victimelor Strazii.

Tribunalul Buzau examinând apelurile declarate a constatat ca sunt întemeiate retinîndu-se ca în şedinta publica din 02.10.2008 instanta a dispus introducerea in cauza in calitate de asigurator Fondul de Protectie a Victimelor Străzii , fiind citat in aceasta calitate la termenul din 27.10.2008.

Din cuprinsul minutei întocmită cu ocazia deliberării nu rezultă ca instanţa a stabilit vreo obligaţie in sarcina Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii.

La data de 29.10.2008, după pronunţarea hotărârii instanţa dă o încheiere de îndreptare a erorii materiale pe care o numeşte proces verbal, în care reia conţinutul minutei si adaugă menţiunea că hotărârea se va comunica Fondului de Protecţie a Victimelor, fiindu-i opozabilă.

Modul in care a procedat instanţa de fond conduce la nelegalitatea hotaririi deoarece Fondul de Protectie a Victimelor Strazii a fost infiintat pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de conducatorii auto ai autovehiculelor care nu au incheiata asigurarea de raspundere civila auto.

Acesta are calitatea de garant, el urmind sa acopere despagubirile civile produse victimelor urmind ca ulterior sa le recupereze de la cei vinovati de producerea acestora.

Instanta avea obligatia sa stabileasca in sarcina fondului obligatiile ce incumbau fata de victima in numele autorului accidentului,ori neobligarea acestuia la plata despagubirilor conduce la nelegalitatea sentintei.

Prin decizia penala nr.81/09.04.2009 s-au admis apelurile declarate de inculpat si Asociatia Fondul de Protectie a Victimelor Strazi, a desfiintat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare urmind ca instanta fondului sa verifice si sustinerile inculpatului cu privire la luarea in calcul a sumelor stabilite cu titlu de pensie de urmas pentru cei doi copii ai victimei si a celorlalte sustineri legale de solutionare a laturii civile a cauzei.

Reluând judecarea cauzei instanta retine urmatoarele :

In noaptea de 03/04.11.2007 inculpatul A.N.A. a plecat sa se plimbe cu autoturismul marca Audi, proprietatea parintilor sai, si s-a intors la domiciliu, in comuna Valea Rimnicului in jurul orelor 23:30 fiind asteptat de tatal sau A.O. care i-a propus sa mearga impreuna in municipiul Rm-Sarat pentru a mai conduce autoturismul pe timp de noapte , intrucit inculpatul avea permis de conducere din luna septembrie 2007.

In jurul orei 01:20 au ajuns la „Hanul Ancutei” , unde A.O. a consumat o bere , apoi impreuna cu C.V. s-au intors la Oreavu , lasindu-l pe acesta acasa.

Inculpatul impreuna cu tatal sau au plecat dupa aceea la discoteca in comuna Valea Rimnicului unde s-au intilnit cu victima M.I., politist comunitar in localitate.

La propunerea lui A.O. au plecat in orasul Rm-Sarat pentru a consuma bere dupa care victima i-a rugat sa se deplasese in comuna Ziduri si sa consume aici bere motivat de faptul ca era in uniforma de politist si nu dorea sa fie vazut.

Ulterior s-au rezgindit si s-au indreptat spre comuna Valea Rimnicului.

Inculpatul a incercat sa schimbe treapta de viteza si pentru ca maneta nu a raspuns comenzii , atentia i-a fost distrasa astfel ca a pierdut controlul directiei de mers, autoturismul a intrat in derapaj ,moment in care inculpatul s-a speriat , a tras brusc de volan , manevra care a dus la parasirea carosabilului de catre autovehicul si lovirea de un copac cu partea laterala dreapta a masinii, din impact rezultind decesul victimei care ocupa un loc pe banchet din spate.

Fiind interogat inculpatul a recunoscut si a regretat fapta.

Fata de virsta inculpatului la momentul comiterii faptei , de pozitia sincera a acestuia pe tot parcursul procesului penal, instanta apreciaza ca in favoarea accestuia pot fi retinute circumstantele atenuiante prev.de art.74 cod penal urmind a face aplicarea in cauza si a dispozitiilor art.76 cod penal si va cobori pedeapsa sub limita ei inferioara.

Fata de pericolul social al faptei comise si de persoana inculpatului instanta s-a orientat la pedeapsa de 1 an inchisoare.

Fiind indeplinite conditiile prev.de art.81 cod penal si apreciindu-se ca scopul pedepsei poate fi atins fara executare se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3 ani.

Conform art.359 cod procedura penala se va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor legale a caror nerespectare au ca urmare revocarea suspendarii conditionate.

De la data raminerii definitive a hotarii inculpatul va fi lipsit de drepturile prev.de art.64 lit.a teza a II-a si lit.b cod penal.

Conform art.71 al.5 cod penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In speta dedusa judecatii s–a constatat ca la data producerii accidentului inculpatul nu avea incheiata asigurarea de raspundere civila auto pentru autovehiculul pe care il conducea.

In acest context a fost introdus in calitate de garant Fondul de protectie a victimelor strazii care a fost infiintat pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de conducatorii auto care nu au incheiata asigurarea de raspundere civila auto.

Cu privire la latura civila a cauzei urmare administrarii probei testimoniale si a actelor depuse , instanta apreciaza ca suma de 7000 lei cu titlu de despagubiri este justificata pentru acoperirea cheltuielilor pe care le-a efectuat partea vatamata M.P. cu inmormintarea si pomenile defunctului sau sot.

Este justificata includerea in cuantumul despagubirilor a cheltuielilor de inmormintare si a cheltuielilor facute cu parastasele ulterioare , deoarece pentru respectarea cultului mortilor , acestea se considera a fi necesare in cazul unui asemenea eveniment.

La determinarea despagubirilor reprezentind cheltuieli de inmorminatare si cele ulterioare ocazionate cu parastasele conform traditiei religioase a locului instanta a tinut seama de toate imprejurarile cauzei, respectiv de starea si conditiile victimei , obiceiul locului , conform religiei victimei.

Fata de aceste considerente instanta urmeaza ca in baza art.14 cod procedura penala si art.998 cod civil sa oblige inculpatul impreuna cu Fondul de protectie a victimelor strazii la 7000 lei despagubiri catre partea civila M.P.

Cu privirela daunele morale solicitate instanta retine ca prin savirsirea infractiunii partile vatamate , respectiv sotia si fiicele defunctului au suferit un prejudiciu moral cu traume psihice de exceptie.

Sotia si copii victimei decedate au dreptul in virtutea relatiilor de afectiune si rudenie la repararea prejudiciului moral suferit sub forma daunelor morale iar stabilirea daunelor morale la suma de 40.000 lei fiecare pentru sotia si fiicele defunctului este mai mult decit rezonabila.

In acest context instanta va obliga inculpatul impreuna cu fondul de protectie a victimelor strazii in baza art.14 cod procedura penala si art.998 cod civil la 40.000 lei daune morale catre partea civila M.P., la 40.000 lei cu titlu de daune morale catre aceiasi parte civila pentru minora M.S. si la 40.000 lei cu titlu de daune morale catre partea civila M.D.

La data producerii accidentului defunctul M.I. era salariat la Politia comunitara si avea in intretinere pe cele doua fiice ale sale, M.S. si M.D.

Cele doua fiice ale defunctului primesc in prezent o pensie de urmas de 323 lei potrivit deciziei eliberata de Casa Judeteana de Pensii Buzau.

In cazul savirsirii infractiunii de ucidere din culpa obligarea inculpatului la plata unei prestatii periodice catre copii victimei pina la majoratul acestora sau terminarea studiilor, are rolul de a acoperi prejudiciul cauzat copiilor prin lipsirea acestora de contributia lunara pe care victima o avea la intretinerea lor.

Fata de veniturile pe care le-ar fi realizat victima daca ar fi fost in viata potrivit adresei de la fila 16 , instanta a apreciat ca aceasta ar fi contribuit la intretinerea minorei M.S. cu suma de 100 lei lunar iar pentru cealalta fiica majora M.D. ar fi contribuit lunar cu suma de 150 lei.

Fata de considerentele de mai sus in baza art.14 cod procedura penala si art.998 cod civil instanta va obliga inculpatul la 100 lei lunar prestatie periodica in favoarea minorei M.S. incepind cu data de 04.11.2007 si pina la majorat si la 150 lei lunar prestatie periodica in favoarea partii civile M.D. incepind cu data de 04.11.2007 si pina la terminarea studiilor dar nu mai tirziu de implinirea virstei de 26 de ani.

In baza art.193 cod procedura penala va obliga inculpatul la 800 lei cheltuieli judiciare catre partea vatamata M.P. reprezentind onorariu avocat.

In baza art.191 cod procedura penala va obliga inculpatul la 250 lei cheltuieli judiciare catre stat.

In baza art. 178 al. 1, 2 Cod penal cu art.74,76 cod penal condamna inculpatul A.N.A., la 1 an inchisoare.

In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3 ani.

Atrage atentia conform art. 359 Cod procedura penala.

Aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit. b Cod penal.

Aplica art.71al.5 cod penal.

Obliga inculpatul impreuna cu Fondul de protectie a victimelor strazii Bucuresti la 7000 lei despagubiri catre partea civila M.P.

Obliga inculpatul impreuna cu Fondul de protectie a victimelor strazii Bucuresti la 40000 lei daune morale catre partea civila M.P., 40000 lei cu titlu de daune morale catre aceeasi parte civila pentru minora M.S. si la 40000 lei cu titlu de daune morale catre partea civila M.D.

Obliga inculpatul la 100 lei lunar prestatie periodica lunara in favoarea minorei M.S., incepand cu data de 04.11.2007 si pana la majorat si la 150 lei lunar prestatie periodica in favoarea partii civile M.D. incepand cu data de 04.11.2007 si pana la terminarea studiilor, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 ani.

Obliga inculpatul la 800 lei cheltuieli judiciare catre partea vatamata M.P. reprezentand onorar avocat.

Obliga inculpatul la 250 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu apel in termen de 10 zile de la pronuntare si comunicare pentru inculpat si Fondul de protectie a victimelor strazii Bucuresti.

Pronuntata in sedinta publica azi 06 iulie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro