404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Civil.Obligatia de a face

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile privind obligatia de a face formulată de reclamantul D B M ai domiciliat în în contradictoriu cu paratul A D.V domiciliat în comuna .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a lipsit reclamantul D Bogdan M pentru care a răspuns avocat E.R ,lipsind paratul A D.V .

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se arată că acţiunea a fost timbrată cu suma de 469 lei cu chitanţa fisc din datade 2.11.2009 şi timbru judiciar de 3 lei, taxe anulate la dosar.

Sub prestare de jurământ au fost audiaţi martorii D M şi Z I , depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Avocat E.R precizează că nu mai are alte probe de administrat în cauză, apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Instanţa în baza art 150 cod pr. civilă , constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat E.Radu solicită a se lua act că reclamantul a cumpărat de la parat suprafaţa de 27071 m.p. în extravilanul comunei Puieşti, în mai multe puncte şi pentru care a plătit la facerea antecontractului de vânzare cumpărare, urmand ca ulterior să se perfecteze actul autentic.S-a luat legătura cu acesta , a fost şi notificat , însă paratul a refuzat a se prezenta la notariat, reclamantul promovând prezenta acţiune. S-a făcut dovada acţiunii cu actele de la dosar şi martorii audiaţi , astfel că solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată. Nu solicită cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantul D B M domiciliat în , a chemat in judecata pe paratul A D.Vasile domiciliat în comuna , solicitind ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate ca a cumparat de la pirit o suprtafata de teren de 27071 m.p. arabil situat in extravilanul comunei , teren cuprins in titlul de proprietate nr. si sa se dispuna ca hotarirea sa tina loc de contract.

In motivarea de fapt a actiunii reclamantul arata ca prin antecontractul de vinzare cumparare autentificat la nr. a cumparat de la pirit terenul mentionat mai sus la un pret de 8110 lei, reprezentind pretul intreg de vinzare al terenului pe care l-a platit integral convenind ca ulterior piritul sa se prezinte la biroul notarial pentru incheierea actului in forma autentica.

Arata ca in nenumarate rinduri a solicitat piritului direct si prin telefon ,si apoi cu notificare prin notariat sa se prezinte pentru incheierea actului insa acesta a refuzat.

Actiunea a fost intemeiata in drept pe art.1073-1077 cod civil si art.5 titlul X din legea 274/2005.

La actiune reclamantul a atasat copii de pe antecontractul de vinzare cumparare , titlul de proprietate , certificat fiscal si notificare, filele 4-9 dosar,.

Piritul desi legal citat nu s-a prezentat in instanta si nu a depus nici intimpinare.

Pentru solutionarea actiunii ,la cererea reclamantului , instanta a administrat probe cu inscrisuri si martori.

Au fost depuse relatii de la OCPI B privind sarcinile imobilului , fila 16 dosar.

In cauza au fost audiati martorii Z I si D M .

Analizind actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele :

La data de 24.10.2008 reclamantul si piritul au incheiat la Biroul Notarial un antecontract de vinzare cumparare prin care piritul promitea sa vinda reclamantului suprafata totala de teren m.p. teren arabil pe raza , in extravilan , in urmatoarele trupuri astfel : m.p.arabil extravilan in tarlaua 22 punctul O cu vecinii : N- A N.V ,S – A D , E si V – drum; m.p.arabil extravilan situat in tarlaua punctul intre vecinii :la N – A C D ,la S – A V , la E si V – drum; m.p. in tarlaua punctul C cu vecinii : N si S – drum, la E- A C D si V – A NC V ; 671 m.p.in tarlaua 22 punctul O in indiviziune si m.p. in tarlaua 1 punctul V intre vecinii : N si la S –drum, la E – A C D si la V –A NC V .

La data intocmirii antecontractului de vinzare cumparare reclamantul a platit pretul in suma totala de 8110 lei ,dupa care a intrat in posesia terenului pe care il stapineste si in prezent.

Antecontractul de vinzare cumparare a fost autentificat la nr. .

Terenul instrainat a fot reconstituit piritului in proprietate conform titlului de proprietate nr. depus in copie la fila 6 dosar.

Din relatiile depuse de OCPI , fila 16 dosar, rezulta ca in legatura cu terenul extravilan de 27071 m.p. pe numele A D V din 1993 si pina in prezent nu au fost inscrise sarcini.

Dupa incheierea antecontractului de vinzare cumparare reclamantul a solicitat piritului sa se prezinte la biroul notarial in vederea perfectarii actului de vinzare cumparre autentic insa a refuzat,piritul nedind curs solicitarii nici dupa ce a fost notificat prin executor judecatoresc .

Conform art.1073 cod civil privind executarea in natura a obligatiei creditorul este indreptatit sa obtina prin mijloace legale executarea obligatiei de catre bebitorul sau.

Pe de alta parte potrivit art.5 din titlul XII din Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei in cazul in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la un teren cu sau fara constructii , una din parti refuza ulterior sa incheie contractul,partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta de judecata in vederea pronuntarii unei hotaririi care sa tina loc de contract.

Rezulta ca este deschisa aceasta cale in conditiile refuzului uneia din partile antecontractului de a-si fi mai indeplinit obligatia.

Achiesarea in aceste cazuri la pretentiile reclamantului este o institutie recunoscuta de procedura civila si nu presupune neaparat ca nu a existat un refuz anterior ,partea schimbindu-si conduita abia dupa promovarea cererii de chemare de judecata , iar respingerea actiunii in asemenea context ar insemna o atingere adusa liberului acces la justitie , ceea ce nu este permis.

In concluzie instanta va admite actiunea de fata si pe cale de consecinta va constata ca reclamantul a cumparat de la pirit la data de 24.10.2008 suprafata totala de teren de m.p. arabil pe raza comunei , in extravilan , in urmatoarele trupuri astfel : m.p.arabil extravilan in tarlaua punctul O cu vecinii : N- A a N.V ,S – A D , E si V – drum; m.p.arabil extravilan situat in tarlaua punctul intre vecinii :la N – A C Da ,la S – A V , la E si V – drum; m.p. in tarlaua punctul C cu vecinii : N si S – drum, la E- A C D si V – A NC V ; m.p.in tarlaua punctul O in indiviziune si m.p. in tarlaua punctul intre vecinii : N si la S –drum, la E – A C D si la V –A NC V ,contra unui pret de lei .

Se va dispune ca prezenta hotarire sa tina loc de contract.

Se va lua act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste:

Admite acţiunea civila privind obligatia de a face formulată de reclamantul D B M domiciliat în în contradictoriu cu paratul A D.V domiciliat în comuna , si in consecinta:

Constata ca reclamantul a cumparat de la pirit suprafata de teren de m.p. situata in extravilanul comunei , conform titlului de proprietate nr. ,in mai multe puncte, astfel : m.p.arabil extravilan in tarlaua punctul O cu vecinii : N- A N.V ,S – A D , E si V – drum; m.p.arabil extravilan situat in tarlaua punctul intre vecinii :la N – A C D ,la S – A V la E si V – drum; m.p. in tarlaua punctul Capitaneasca cu vecinii : N si S – drum, la E- A C D si V – A NC V ; m.p.in tarlaua punctul O in indiviziune si m.p. in tarlaua punctul intre vecinii : N si la S –drum, la E – A C D si la V –A NC V,contra unui pret de lei la data de .

Prezenta hotarire tine loc de contract.

Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro