404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Civil.Stabilire domiciliu minor

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile privind stabilire domiciliu minor formulată de reclamantul O M I , în contradictoriu cu parata O C , domiciliată în .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul O M I personal şi asistat de avocat M A , parata O C personal şi asistată de avocat M.R , lipsind .

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se arată că acţiunea a fost timbrată cu suma de 8 lei cu chitanţa fisc nr. 6086/6.10.2009 şi timbru judiciar de o,30 lei , iar cererea reconvenţională a fost timbrată cu suma de 10 lei cu chitanţa fisc nr. 7086/16.11.2009 şi timbru judiciar de 0,30 lei, taxe anulate la dosar.

Avocat M.R depune interogatoriu pentru a fi luat reclamantului.

Se ia interogatoriu reclamantului, răspunsurile acestuia fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Sub prestare de jurământ a fost audiată martora N M , depoziţia acesteia fiind consemnata şi ataşată la dosar.

Avocat M A depune la dosar o adeverinţă emisă de Gradiniţa cu Program Prelungit, acte medicale, copie carnet de muncă şi o anchetă socială extrajudiciară, chitanţă onorariu avocat. Nu mai are alte probe de administrat în cauză, apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Avocat M. R apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Instanţa în baza art 150 cod pr. civilă constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat M A arată că reclamantul a formulat prezenta acţiune motivat de faptul că parata avea un dezinteres total faţă de minore. Din ancheta socială rezultă că minorele sunt la reclamant, de acestea având grijă reclamantul împreună cu mama sa. Din actele de la dosar rezultă că parata a mai fost casatorită, mai are un copil din acea casatorie care a fost data în plasament părinţilor fostului soţ.. Arată că reclamantul are condiţii bune de trai, munceşte şi asigură un climat bun pentru minore, la îngrijirea minorelor aducându-şi aport şi bunica minorelor. Cu privire la veniturile paratei, din adeverinţă se poate observa că 3 luni parata a fost în concediu fără plată , iar în celelalte 3 luni are un venit destul de mic. Ancheta socială efectuată la domiciliul paratei a fost făcută din discuţiile purtate cu vecinii , parata neprimind organele de la Serviciul de Asistenţă Socială în imobil pentru a nu se vedea gradul mare de sărăcie în care trăieşte. Solicită a se avea în vedere declaraţiile martorilor coroborate cu referatul de anchetă socială. Solicită admiterea acţiunii şi respingerea cererii reconvenţionale.

Avocat M.Radu precizează că instanţa este investită cu încredinţarea minorelor rezultate din casatoria părţilor , iar afirmatiile apărătorului reclamantului că parata mai are un copil din altă căsătorie nu are relevanţă în cauza de faţă. Referitor la administrarea probelor, arată că parata nu a putut prezenta decât un martor întrucât ceilalţi au fost ameninţaţi de reclamant. Martora audiată a relatat modul cum minorele au rămas în grija reclamantului, respectiv că părţile s-au mutat la domiciliul părinţilor paratei, minorele rămânând la mama reclamantului. Când parata i-a cerut reclamantului să aducă şi minorele, acesta nu a mai vrut să le aducă. Parata a sperat că reclamantul va înţelege că relaţia este mai bună cu soţia şi copii , şi nu cu mama lui. Parata a încercat permanent să fie o familie unită, lucru făcut şi de sărbătorile de iarnă. Martora audiată pentru reclamant, respectiv concubina fratelui reclamantului a precizat că vizitează zilnic domiciliul reclamantului , însă la interogatoriu reclamantul a răspuns că aceasta nu locuieşte în domiciliul său. Reclamantul locuieşte într-un apartament în care stau acesta, mama sa, fratele său, concubina şi minorele, în schimb la parata are casă unde sta numai aceasta cu mama sa, iar de la sfârşitul anului mama reclamantei se va pensiona şi o va ajuta mai mult pe parata în întreţinerea minorelor. Referitor la venituri, parata la acest moment are serviciu, pe când reclamantul nu are serviciu. Solicită admiterea cererii reconvenţionale, şi respingerea acţiunii principale. Cu cheltuieli de judecată.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantul O M I , domiciliat în a chemat in judecata pe parata O C , domiciliată în solicitind ca prin sentinta ce se va da , sa se stabileasca la reclamant , domiciliul minorelor A V si C M ambele nascute la data de , si obligarea paratei la pensie lunara de intretinere pentru minore in functie de venitul minim pe economia nationala.

In motivarea de fapt a actiunii ,reclamanta arata ca s-a casatorit cu parata din dorinta de a avea o familie normala insa incepind cu luna octombrie 2008 , aceasta a manifestat un total dezinteres fata de familie dupa care s-a mutat la mama ei.

Din casatoie a rezultat minorele A V si C M care de la data separarii au ramas in domiciliul sau , fiind crescute si ingrijte efectiv de bunca paterna.

Arata ca parata a mai fost casatorita si mai are un copil minor care se afla la domiciliul tatalui prin hotarire judecaoreasca fiindu-i incredintat acestuia si nu paratei.

Arata ca poseda conditii oprtime de crestere si educare spre deosebire de parata care nu manifesta nici un interes si nu participa cu nimic la cresterea si intretinerea acestora.

Actiunea a fost intemeiata in drept pe art. 42 , 86-94 cod familie

La actiune reclamantul a atasat copii de pe certificatul de casatorie si de nastere ale minorelor.

Prin intimpinare si cerere reconventionala fila l7 dosar O C a solicitat respingerea actiunii si stabilirea domiciliului minorelor la parata cu obligarea reclamantului la pensie lunara de intretinere pentru minore si la cheltuieli de judecata.

Arataca s-a casatorit cu paratul la , din casatorie rezultind cele doua fetite gemene nascute la .

Pe timpul casatoriei , au locuit impreuna cu minorele la domiciliul mamei reclamantului si urmare discutiile provocate de aceasta si de alte rude s-au despartit fiind nevoita sa se retraga la mama sa.

Arata ca reclamantul nu avea loc de munca iar in imobilul mamei sale locuiau in total 7 persoane astfel incat nu este reala afirmatia potrivit careia minorele au asigurat un trai decent si conditii optime de crestere si educare.

Arata ca anterior despartirii in fapt a fost supusa permanent jignirilor si amenintarilor iar dupa separare nu a putut vizita minorele deoarece nu i sa permis.

O perioada de timp anterior separarii definitive au locuit la mama sa , unde reclamantul a refuzat sa aduca si minorele dupa care a plecat definitiv.

Pentru solutionarea actiunii instanta a administrat probe cu inscrisuri , martori si interogatoriu .

La dosar au fost depuse referate de ancheta sociala efectuate la domiciliile partilor filele 22 si 42 dosar ,inscrisuri cu privire la minore ( adeverinta gradinita , adeverinte si acte medicale , adeverinta de venituri ) o ancheta social a efectuata intr.un alt dosar al paratei cu primul sot .

In cauza au fost audiati martorii M R si P A propuse de reclamant precum si N M propusa de parat.

Analizind materialul probator administrat la dosar instanta retine urmatoarele .

Din casatoria partilor au rezultat minorele A V si C M ambele nascute la data de .

Pe perioada casatoriei partile au locuit la domiciliul parintilor reclamantului , de la nastere cele doua minore fiind crescute alaturi de bunica paterna.

Parata dintr-o casatorie anterioara mai are un copil minor ce se afla la tatal acesteia fiind incredintata prin hotarire judecatoreasca.

Datorita neintelegerilor partile , s-au separat in anul 2009 , cele doua minore raminind la reclamant.

Prin actiune formulate ambele parti solicita minorele aratind fiecare cu probele cu care le-a adus ca poseda conditii optime de crestere si educare pentru acestea .

Reclamantul cat si parata prin declaratiile martorilor audiati au dorit sa dovedeasca faptul ca manifesta afectiune deosebita fata de minore si ca se impune a se da o solutie avindu-se in vedere interesul superior al minorelor.

Instanta retine pe baza situatie de fapt stabilita ca separarea minorelor de mama a fost determinata de starea conflictuala existenta dar si de interventiile persoanelor din jur rude ( mama , frate cumnata)

Prin conventia ONU cu privire la drepturile copilului ratificata de Romania prin legea l8/l990 s-a stabilit cu caracter de principiu prevalenta interesului superior al copilului in luarea tuturor deciziilor care il privesc pe acesta(art.3 pct. l din Conventie).

Odata cu aparitia Legii 272/2004 care preia toate principiile moderne de protectie a drepturilor copilului , adoptate prin Conventia ONU ,instantele au trebuit sa-si schimbe atitudinea traditionala privind modalitatea de incredintare a minorului , sa respecte dreptul copilului separat de cei doi parinti sau de unul din ei , si sa tina seama de opinia copilului daca are virsta de lo ani , si chiar daca nu a implinit aceasta virsta ( art. l2 pct. l si 2 din Conventia ONU preluate de Legea 272/2004 , art. 6 lit. h si art. 24 ).

Avindu-se in vedere ca cele doua minore au crescut impreuna inca de la nastere in domiciliul reclamantului fiind efectiv ingrijite si supravegheate cu ajutorul mamei lui , faptul ca personalitatea minorelor este in formare si nu pot disimula adevaratele trairi pe care le au si sentimentele pe care le nutresc fata de fiecare din parinti si traiul cotidian fata de acestia si ca este total gresit a privi copilul ca un pe un accesoriu al drepturilor parintilor care poate avea repercursiuni grave asupra viitorului acestuia , instanta apreciaza ca este corect ca domiciliul minorelor sa se stabileasca la tatal reclamant.

Se mai retine ca urmare verificarilor facute la domiciliile partilor conform referatelor de ancheta sociala autoritatea tutelara propune ca domiciliile minorelor sa se stabileasca la reclamant acesta avind conditii optime de crestere si educare , si dind garantia unei supravegheri complete si corespunzatoare a educatiei celor doua minore in aceasta indatorire fiind efectiv ajutat de bunica paterna a minorelor.

Din referatul de ancheta sociala efectuat la cererea paratei rezulta urmare precizarilor unor vecini ( parata nu a fost gasita la domiciliul de mai multe ori ) ca aceasta lucreaza pana la ore tirzii astfel ca asistentii SPAS nu au verificat efectiv conditiile materiale de care dispune ajungind la concluzia ca parata refuza colaborarea dupa care au concluzionat ca cele doua minore pot fi incredintate tatalui .

Reclamantul a dovedit cu declaratiile martorilor ca cele doua minore sunt inscrise la gradinita ,au starea de sanatate buna ,se bucura de afectiunea celor din jur si in special de bunica paterna care le-a crescut si ingrijit de nastere. In concluzie instanta in baza prevederilor art. l00 cod familie cu referire la art. 42 cod familie si Legea 272/2004 , va admite actiunea va respinge cererea reconventionala si va stabili la reclamant domiciliul minorelor A V si C M ambele nascute la .

In baza art. 86-94 cod familie parata va fi obligata la l40 lei lunar pensie de intretinere pentru minore , revenind la fiecare cate 70 lei lunar incepind cu data introducerii actiunii 8.l0.2009 si pana la majorat.

Calculul pensiei de intretinere s-a facut in functie de starea de nevoie in care se afla minorele si posibilitatile de plata ale paratei respectiv veniturile obtinute de la locul de munca , conform adeverintei de venituri de la fila 39 dosar, respectiv salariul mediu lunar de 460 lei.

In urma compensarii partiale a cheltuielilor de judecata urmeaza ca in baza art. 274 cod procedura civila, parata sa fie obligata la 8 lei catre reclamant.

Sentinta se pronunta executorie privind pensia de intretinere .

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite actiunea civila avind ca obiect stabilire domiciliu minor, formulata de reclamantul O M I , domiciliat în în contradictoriu cu parata O C , domiciliată în .

Respinge cererea reconventionala formulata de parata si in consecinta :

Stabileste la reclamant domiciliul minorelor A V si C M ambele nascute la data de

Obliga parata la l40 lei lunar pensie de intretinere pentru minore revenind la fiecare cate 70 lei lunar incepind cu data de 8.l0.2009 si pana la majorat .

Compenseaza partial cheltuielile de judecat si obliga parata la 8 lei catre reclamanta.

Executorie de drept privind pensia de intretinere .

Cu recurs in termen de l5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro