404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Divort

Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect – divort, formulata de reclamantul GM domiciliat in RS, jud.B in contradictoriu cu parata GA domiciliata in RS jud.B

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul GM personal si asistat de avocat RE ce substituie pe avocat RD, avocat PL pentru parata GA martorii LM, MS, IE, lipsind SPAS RS si martorul ID.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca acţiunea a fost timbrata cu suma de 39 lei taxa judiciara de timbru şi 0, 3 lei timbru judiciar, taxe anulate la dosar, cauza fiind amanata fata de cererea reclamantului de a-şi angaja aparator, la dosar avocat RE a depus delegatie de substituire, dupa care:

Apărătorul paratei solicita inlocuirea martorului ID cu numita TL ce este prezenta.

Avocat RE pentru reclamant nu se opune cererii.

Instanta incuviinteaza cererea formulata de aparatorul paratei si sub prestare de juramant au fost audiati martorii prezenti, declaratiile acestora fiind consemnate si ataşate la dosar după ce au fost citite si semnate.

Reclamantul precizeaza ca in prezent nu are loc de munca.

Apărătorul reclamantului invedereaza ca alte probe nu mai are de administrat, solicita cuvantul pe fond.

Apărătorul pârâtei solicita cuvantul pe fond.

Instanta, in baza art.150 Cod procedura civila, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond aparatorilor părtilor.

Avocat RE pentru reclamant solicita desfacerea casatoriei din vina exclusiva a paratei, intrucat motivele care au generat deteriorarea relatiilor de familie au fost refuzul pârâtei de a se intoarce in tara si faptul ca aceasta a intrat in relatii de concubinaj cu un alt barbat in I. După plecarea paratei in Italia, relatiile dintre soti s-au deteriorat, nu a mai existat afectiune, motiv pentru care solicita desfacerea casatoriei, parata sa îşi reia numele avut anterior casatoriei, acela de I, să îi fie incredintat paratei, spre crestere si educare minorul M-A şi obligarea reclamantului la plata unei pensii de intretinere, raportat la venitul minim pe economie. Solicita sa se ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.

Avocat PL pentru parata invedereaza ca pârâta nu are nici o culpa in racirea relatiilor de familie, relatiile de familie au decurs normal, până in vara anului cand a aflat ca reclamantul a introdus actiune de divort, intrucat intretine relatii de concubinaj cu alta femeie, motiv pentru care solicita desfacerea casatoriei din vina ambelor parti, parata sa îşi reia numele avut anterior casatoriei, acela de I, sa îi fie incredintat minorul M-A paratei spre crestere si educare cu obligarea reclamantului la plata pensiei de intretinere raportat la venitul minim pe economice. Nu solicita cheltuieli de judecata.

JUDECATA:

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantul GM domiciliat in RS, jud.B a chemat in judecata pe parata GA domiciliata in RS, jud.B. solicitind ca prin sentinta ce se va da , sa se dispuna desfacerea casatoriei , sa i se incredinteze reclamantului spre crestere si educare minorul M-A , parata sa-si reia numele avut anterior casatoriei acela de I si sa se ia act ca nu solicita cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a actiunii , reclamantul arata ca s-a casatorit cu parata la si din relatiile de familie a rezultat minorul M-A nascut la

Mai arata reclamantul ca la inceput relatiile de casatorie au decurs normal pana in luna septembrie cind parata s-a hotarit sa plece in I.

Reclamantul i-a solicitat paratei sa se intoarca in tara insa aceasta a refuzat iar in prezent a intrat in relatii de concubinaj cu o alta persoana .

A solicitat reclamantul sa i se incredinteze spre crestere si educare minorul M-A intrucat are conditii necesare pentru cresterea si educarea acestuia.

Parata a formulat intimpinare si cerere reconventionala prin care a solicitat respingerea actiunii de divort intrucat nu are nici o culpa in destramarea relatiilor de familie singurul vinovat fiind reclamantul si in subsidiar in conditiile in care instanta va dispune desfacerea casatoriei a solicitat ca minorul sa fie incredintat paratei spre crestere si educare cu obligarea reclamantului sa-i plateasca pensie de intretinere minorului in raport de veniturile realizate.

La termenul de judecata din data de , reclamantul a precizat instantei ca este de acord ca minorul rezultat din casatorie sa-i fie incredintat spre crestere si educare paratei.

In solutionarea actiunii in cauza au fost audiati martorii MS si LM propusi de reclamant precum si TL si IE propusi de catre parata.

S-a dispus efectuarea anchetei sociale la domiciliul paratei ancheta care s-a efectuat si a fost depusa la fila 37 dosar.

Din examinarea declaratiilor martorilor audiati instanta a retinut urnmatoarea situatie de fapt.

Partile s-au casatorit la , si din relatiile de familie a rezultat minorul M-A nascut la .

Relatiile de familie au decurs normal pana in luna septembrie cind parata a plecat in Ila munca, si dupa plecarea paratei in strainatate relatiile dintre soti au avut de suferit in sensul ca treptat intre soti nu a mai existat increderea si afectiunea reciproca fiecare dintre soti suspectindu-l pe celalalt de infidelitate.

Timp de ani de zile sotii s-au vazut mai rar doar in perioada de concediu cind parata se intoarcea in tara iar refuzul paratei de a se intoarce in tara la solicitarea reclamantului l-a determinat pe reclamant sa aprecieze ca aceasta casatorie nu mai poate continua.

Fata de cauzele care au condus la separarea in fapt a sotilor confirmate de catre martorii audiati in cauza instanta apreciaza ca relatiile de familie sunt grav vatamate si continarea casatoriei nu mai este posibila urmind ca in baza art.38 cod familie sa admita actiunea , si sa desfaca casatoria din vina ambilor soti.

In baza art, 40 cod familie, parata isi va relua numele avut anterior casatoriei acela de I.

Din relatiile de familie a rezultat minorul M-A nascut la , ce se afla in prezent in grija bunici materne .

Din continutul referatului de ancheta sociala rezulta ca in imobilul in care locuieste minorul sunt conditii optime pentru cresterea acestuia iar parata care se afla in Italia trimite bani si alimente necesari pentru cheltuielile permanente privind dezvoltarea minorului

In baza art.42 cod familie va admite cererea reconventionala a paratei si va incredinta acesteia spre crestere si educare minorul M-A .

In temeiul art. 86-94 cod familie , va obliga reclamantul la plata unei pensii de intretinere in cuantum de l25 lei lunar catre parata in favoarea minorului M-A incepind cu data introducerii cererii reconventionale respectiv , pana la majorarul minorului ,pensia fiind calculata la venitul minim net pe economia nationala.

Va lua act ca partile nu solicita cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite actiunea civila de divort introdusa de reclamantul GM domiciliat in RS, jud.B in contradictoriu cu parata GA domiciliata in RS, jud.B.

Desface casatoria incheiata la data de si trecuta in registrul starii civile la nr. la Primaria municipiului RS din culpa comuna a sotilor.

Parata isi va relua numele avut anterior casatoriei acela de I.

Admite cererea reconventionala si incredinteaza paratei spre crestere si educare minorul M-A.

Obliga reclamantul la plata unei pensii de intretinere in cuantum de l25 lei lunara catre parata in favoarea minorului M-A nascut la data de incepind cu data introducerii cererii reconventionale respectiv pana la majoratul minorului .

Executorie de drept privind pensia de intretinere .

Ia act ca partile nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro