404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Infractiuni stopaj la sursa

Pe rol fiind judecarea procesului penal pornit prin Rechizitoriul nr. 1768/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria RS prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului S.P. pentru savarsirea infractiunilor de stopaj la sursa fapta prevazuta si pedepsita de art. 6 din Legea 241/2005 si folosire cu rea credinta a creditelor societatii fapta prevazuta si pedepsita de art. 271 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si art. 33 Cod penal.

Dezbaterile cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 3 februarie 2011, cand s-au pus concluzii in fond, ce au fost consemnate in incheierea din acea zi si care fac parte integranta din prezenta.

In vederea reexaminarii actelor si lucrarile dosarului, s-a amanat pronuntarea astazi 4 februarie 2011, cand in urma deliberarii se va pronunta urmatoarea sentinta:

J U D E C A T A

Asupra pocesului penal de fata.

Prin rechizitoriul nr. al Parchetului de pe langa Judecatoria RS s-a pus in miscare actiunea penala si s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului S.P., pentru savarsirea infractiunilor de stopaj la sursa fapta prevazuta si pedepsita de art. 6 din Legea 241/2005 si folosire cu rea credinta a creditelor societatii fapta prevazuta si pedepsita de art. 271 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si art. 33 Cod penal.

In rechizitoriu se arata ca la data de 05.10.2009 lucratorii Politiei RS s-au sesizat in legatura cu faptul ca inculpatul , administrator al SC nu inregistreaza veniturile obtinute din lucrarile de constructii efectuate , banii astfel incasatii folosindu-i in interes personal.

De asemenea acelasi administrator desi a retinut lunar de la salaraiati contributie cu retinere la sursa nu le-a virat la bugetul consolidat al statului.

Efectuindu-se cercetari s-a constatat ca societatea a fost infiintata in anul 2007 iar in anul 2009 , la solicitarea organelor de cercetare penala , comisarii al Garzii Financiare B au efectuat un control de specialitate ce a vizat perioada ianuarie – august 2009 constatind ca :

– la finele lunii aprilie 2009 societatea avea un sold scriptic in casierie de 106518 lei;

– pina la 23.10.2009 administratorul societatii a retinut si nu a virat la bugetul consolidat al statului suma de 3837 lei.

Administratorul a declarat ca suma de 106518 lei nu exista in caseria societatii, banii fiind folositi in interes propriu iar suma de 3837 lei nu a virat-o la bugetul statului deoarece nu a avut bani.

Ulterior inculpatul si-a nuantat pozitia fata de infractiunile comise aratind ca din suma de 106518 lei a cheltuit cea mai mare parte in interesul societatii pentru transport , hrana muncitori si de achizitionare diferire scule dar nu are nici o dovada in acest sens si ca a retinut de la salariati CAS , somaj , sanatate si impozit pe venit , dar nu a virat banii la bugetul statului deoarece nu a avut posibilitati materiale.

In fata instantei de judecata , fiind interogat , inculpatul a declarat ca recunoaste faptele pentru care a fost trimis in judecata si a aratat ca activitatea infractionala a avut la baza anumite situatii specifice pe care le-a avut in familie si anume starea de sanatate precara a sotiei si a sa, suferind in anul 2009 o interventie chirurgicala pentru care a trebuit sa plateasca sume importante de bani.

Partea civila DGFP B s-a constituit parte civila cu suma de 52.854 lei conform cererii de constituire de parte civila de la fila 72 dosar.

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

Inculpatul S.P. in anul 2007 a infiintat societatea comerciala avind ca principal obiect de activitate constructii de cladiri si lucrari de geniu , societate cu sediu in RS.

Urmare unei sesizari din oficiu in cadrul biroului de investigare a fraudelor din cadrul Politiei RS in legatura cu faptul ca inculpatul in calitate de administrator al societatii nu inregistreaza veniturile obtinute din constructii , banii incasati folosindu-i in interes personal si ca in aceiasi calitate a retinut lunar de la salariati contributiile cu retinere la sursa , nu le-a virat la bugetul consolidat al statului , s-a declansat un control din partea Garzii Financiare B in anul 2009 privind perioada ianuarie – august 2009 in urma caruia s-a constatat ca la finele lunii aprilie 2009 societatea avea un sold scriptic in casierie de 106518 lei si ca pina la data de 23.10.2009 administratorul societatii a retinut si nu a virat la bugetul consolidat al statului suma de 3837 lei reprezentind impozit pe salarii , CAS asigurati si somaj asigurati.

In fata instantei de judecata inculpatul a recunoscut faptele comise aratind ca a avut unele probleme in familie si a fost nevoit sa foloseasca banii societatii.

Pina la solutionarea definitiva a dosarului inculpatul a facut dovada ca a achitat catre partea civila o parte din prejudiciu, si anume suma de 3000 lei.

Retinind vinovatia inculpatului in savirsirea celor doua infractiunii , instanta va hotari astfel :

In baza art.6 din legea 241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 cod penal va dispune condamnarea inculpatului S.P. la 1 an inchisoare.

In baza art.272 pct.2 din Legea 31/1990 cu art.41 al.2 cod penal se va condamna acelasi inculpat la 1 an inchisoare.

In baza art.33-34 cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea , aceea de 1 an inchisoare.

In baza art.81 cod penal se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3 ani.

Se va aplica art.71-64 lit.a teza a II-a si lit.b cod penal.

Se va aplica pedeapsa accesorie prevazuta de art.64 lit.c cod penal.

Instanta va dispune de asemenea aplicarea art.71 al.5 cod penal.

In baza art.359 cod procedura penala instanta va atrage atentia inculpatului cu privire la consecintele pe care le va suporta in cazul in care va mai comite alte infractiuni in termenul de incercare , acela de 3 ani.

La individualizarea pedepselor , precum si in aplicarea art.81 cod penal instanta are in vedere pericolul social al faptelor comise , persoana inculpatului care a recunoscut faptele comise , lipsa antecedentelor penale , faptul ca a achitat o parte din prejudiciu si de asemenea conditiile concrete in care s-a desfasurat activitatea infractionala , instanta formindu-si convingerea ca scopul educativ preventiv al pedepsei poate sa fie atins prin aplicarea pedepsei cu suspendare conditionata a executarii acesteia.

Cu privire la aspectul civil al cauzei instanta in baza art.14 cod procedura penala va dispune obligarea inculpatului in solidar cu partea responsabila civilmente SC la plata sumei de 49.854 lei catre partea civila DGFP B avindu-se in vedere ca din suma de 52.854 lei cu cit s-a constituit parte civila s-a achitat suma de 3000 lei , dovada fiind facuta cu chitanta nr.7233217 depusa la dosar la data de 03.02.2011.

De asemenea inculpatul va fi obligat sa aduca in patrimoniul SC a sumei de 106.518 lei pe care a folosit-o in interes personal.

Instanta va dispune ca dupa raminerea definitiva si irevocabila a hotaririi aceasta sa fie comunicata la Registrul Comertului.

In baza art.191 cod procedura penala inculpatul va fi obligat la 800 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste:

In baza art. 6 din Legea 241/2005 cu art.41 al.2 cod penal condamna inculpatul S.P., la 1 an inchisoare .

In baza art.272 pct.2 din Legea 31/1990 cu art.41 al.2 cod penal condamna acelasi inculpat la 1 an inchisoare

In baza art.33-34 cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea aceea de 1 an inchisoare.

In baza art.81 cod penal se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3 ani.

Aplica art.71-64 lit.a teza a II-a si lit.b cod penal.

Aplica pedeapsa accesorie prevazuta de art.64 lit.c cod penal.

Aplica art.71 al.5 cod penal.

Atrage atentia conform art.359 cod procedura penala.

Obliga inculpatul in mod solidar cu partea responsabila civilmente SC la plata sumei de 49.854 lei catre partea civila DGFP B.

Obliga inculpatul sa aduca in patrimoniul SC a sumei de 106.518 lei .

Dupa raminerea definitiva si irevocabila a hotaririi se va comunica la Registrul Comertului.

Obliga inculpatul la 800 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs in termen de 10 zile de la pronuntare si comunicare pentru partile lipsa.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro