404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Lovituri cauzatoare de moarte-omor

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău din 2009 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului I.M., pentru infracţiunea de omor calificat, prev. de art. 174 – 175 lit.i cod penal , cu aplicarea art.37 lit.b cod penal.

S-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că inculpatul l-a lovit în seara de …, în mod repetat pe Ş. V., în timp ce acesta se afla într-un loc public, provocându-i grave leziuni traumatice care i-au determinat decesul.

Din analiza mijloacelor de probă administrate în cauză, instanţa va reţine în fapt următoarele:

În seara de …, victima Ş. V., aflată în stare avansată de ebrietate se deplasa pe jos în localitatea …, com. …, unde venise împreună cu martorii S. G. şi L. I.

În jurul orelor 22:00 , victima a ajuns în zona locuinţelor martorilor B. A, P. T. şi U. I.vorbind incoerent şi lovind în porţile cetăţenilor care au ieşit alertaţi şi au încercat să-l îndrume spre comuna … unde spunea că locuieşte.

Victima Ş. V. a traversat strada de la poarta casei martorei P. T., spre poarta casei martorului U. I.care se afla împreună cu inculpatul I. M.. Inculpatul a ieşit în întâmpinarea victimei Ş. V. pe centrul părţii carosabile şi i-a aplicat o lovitură cu pumnul în zona feţei. Ca urmare a acestei lovituri, victima a fost proiectată pe spate, pe partea carosabilă şi a rămas în stare de neputinţă. Martorul B.A. T. a declarat că i-a sugerat inculpatului să-l ducă pe Ş. V. la marginea drumului spre a nu fi accidentat de autovehicule.

Inculpatul l-a prins pe Ş. V. de cămaşă şi pantaloni şi l-a aruncat la marginea drumului părţii carosabile, în dreptul locuinţei martorului U. I.

Ulterior, inculpatul I M a plecat spre locuinţă iar martorii B. A. şi U. I. au intrat în curte.

După aproximativ 5 minute martorul B. A. T.a ieşit în drum şi a constatat că victima îşi revenise, astfel încât a ajutat-o să se ridice şi i-a indicat în ce direcţie trebuie să se deplaseze pentru a ajunge în comuna …. Martorul a declarat că a constatat urme de sânge în zona capului şi la gură, că Ş. V. era dezorientat şi se deplasa în sensul opus celui pe care i l-a indicat.

În acest timp, inculpatul se afla în dreptul porţii casei sale şi a văzut că victima Ş. V. se deplasa spre el, adresându-i injurii pentru că l-a lovit. În acest condiţii, inculpatul l-a întâmpinat pe Ş. V. în dreptul locuinţei martorei B. D., pe cealaltă parte a drumului, şi l-a lovit cu pumnul peste faţă, doborându-l din nou pe partea carosabilă.

Victima Ş. V. a fost transportată la Spitalul Judeţean … cu diagnosticul „ politraumatism prin agresiune” iar la data de 23.08.2008 a fost transferată la Spitalul Clinic de urgenţă „Sf.Pantelimon „ Bucureşti unde a decedat la 10.09.2008.

Din raportul medico-legal de necropsie, întocmit în cadrul INML Bucureşti a rezultat că moartea victimei Şerban Viorel a fost violentă şi s-a datorat unui traumatism cranian cu hematon subdural, fractură mandibulă, luxaţie dinte nr. 11, plagă pericraniană şi echimoză buză superioară.

Mecanismul de producere a leziunilor traumatice constatate a fost acela de lovire cu şi de corp dur şi au avut legătură de cauzalitate cu decesul.

Fapta inculpatului I. M., astfel cum a fost reţinută întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor calificat, prev. de art. 174-175 lit.i cod penal, cu aplicarea art. 37 lit.b cod penal.

Vinovăţia inculpatului a fost stabilită pe baza raportului medico-legal de necropsie, certificatul medical constatator al decesului, copia foii de observaţie clinică a victimei, coroborat cu declaraţiile martorilor B. A. T., U. I. B. L., T. M. B., procesul verbal de cercetare la faţa locului, schiţa locului faptei şi planşele fotografice.

Inculpatul I. M. a declarat pe parcursul procesului penal că nu a intenţionat să-l ucidă pe Ş. V.. A mai susţinut că l-a lovit după ce acesta i-a adresa injurii şi l-a lovit cu pumnul în stomac.

A solicitat să se dispună schimbarea încadrării juridice a faptei în infracţiunea de lovire sau vătămări cauzatoare de moarte, prev. de art. 183 cod penal.

Cererea inculpatului nu este întemeiată şi urmează a fi respinsă.

Din mijloacele de probă administrate a rezultat că inculpatul a exercitat acte de agresiune asupra victimei Ş. V. în două momente distincte, petrecute la scurt timp între ele.

După primul episod, victima era în stare de neputinţă şi se deplasa dezordonat pe partea carosabilă situaţie în care inculpatul i-a mai aplicat o lovitură cu pumnul în faţă, a doborât-o la marginea părţii carosabile şi apoi a lovit-o cu piciorul în zona capului, rostogolind-o în şanţul marginal, unde a fost luată de personalul ambulanţei.

Inculpatul a acţionat cu intenţie directă, prevăzând rezultatul faptei sale şi acceptând posibilitatea producerii lui în condiţiile în care l-a lovit pe Ş. V. în mod repetat, cu violentă în zone vitale ale corpului.

Deşi inculpatul a susţinut pe parcursul cercetării judecătoreşti că victima a căzut într-o zonă în care fusese o pompă de apă, ce era dezafectată la momentul incidentului, astfel încât leziunile constatate s-au produs prin lovire cu capul de partea din metal şi lemn rămasă din pompa respectivă, mijloacele de probă administrate nu au confirmat susţinerile acestuia. În acest sens sunt planşele fotografice, procesul verbal de cercetare la faţa locului şi declaraţia martorei B. L. ( f-.53) care a susţinută că a văzut şi a doua zi locul în care a fost găsită victima, iar pompa de apă la care s-a referit inculpatul era la o distanţă mai mare de zona respectivă.

Infracţiunea a fost comisă într-un loc publică, pe stradă, în condiţiile recidivei postexecutorii prev. de art. 37 lit.b cod penal.

Din fişa de cazier judiciar ( f.77 dosar de urmărire penală) a rezultat că inculpatul a mai fost condamnat anterior pentru infracţiuni de furt calificat, ultima pedeapsă executată fiind de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1876/2003 a Judecătoriei Focşani.

La stabilirea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului vor fi avute în vedere pericolul social ridicat al infracţiunii comise, împrejurările în care a acţionat inculpatul, asupra unei persoane aflată în stare avansată de ebrietate, urmarea produsă şi faptul că infracţiunea a fost comisă în condiţiile recidivei postexecutorii, prev. de art. 37 lit.b cod penal.

Faţă de aceste considerente se va aplica inculpatului I. M. pedeapsa de 15 ani închisoare şi 6 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a,b,e cod penal. S-a avut în vedere la stabilirea pedepselor complementare periculozitatea socială ridicată de care a dat dovadă inculpatul ce a avut drept consecinţă suprimarea vieţii unei persoane, astfel încât este justificată interzicerea dreptului de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, precum şi dreptul de a fi tutore sau curator.

În baza art. 67 alin.1 şi 2 cod penal se va dispune degradarea militară a inculpatului I. M..

Pe durata executării pedepsei de 15 ani închisoare se va aplicat inculpatului pedepsele accesorii, respectiv interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a,b,e cod penal, sancţiune justificată de periculozitatea inculpatului şi condiţiile concrete în care s-a comis infracţiunea.

În baza art. 350 cod proc.penală se va menţine starea de arest a inculpatului avându-se în vedere pericolul concret pe care îl prezintă pentru ordinea publică lăsarea acestuia în libertate ca şi perseverenţa infracţională de care a dat dovadă.

În baza art. 88 cod penal se va deduce din pedeapsa de executat reţinerea şi arestul preventiv de la 15.09.2008 la zi.

Victima Ş. V. a fost internat o zi în Spitalul Judeţean … efectuându-se cheltuieli de spitalizare în cuantum de 167181 lei ( f.23 fond), sumă cu care spitalul s-a constituit parte civilă.

De asemenea, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf.Pantelimon” Bucureşti –a constituit parte civilă cu suma de 16.696,745 lei cheltuieli cu dobânzile legale aferente, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate cu internarea victimei Ş. V. în perioada 23.08 – 10.09.2008, astfel cum rezultă din decontul depus la dosar.

În cauză s-a constituit parte civilă şi sora victimei I. M. cu 30.000 lei despăgubiri materiale pentru cheltuielile ocazionate de înmormântarea fratelui său, precum şi pomenirile ulterioare. Partea civilă a susţinut că fratele său nu era căsătorit, astfel încât se vizitau des şi erau foarte apropiaţi. A solicitat şi 50.000 lei daune morale pentru prejudiciul psihic produs de decesul fratelui său.

Partea civilă a declarat că a cheltuit aproximativ 600 lei la pomenirea de înmormântare şi apoi a efectuat încă 5 pomeni a câte 500 lei fiecare; la aceasta s-au adăugat, potrivit tradiţiei creştineşti pomenirea de 6 săptămâni, 6 luni, 9 luni şi un an.

A mai susţinut că partea civilă că s-a deplasat zilnic la Bucureşti în cele 18 zile cât fratele său a fost internat în spital şi a cheltuit aproximativ 200 lei pe zi în total 3600 lei, la care s-au adăugat cheltuielile de îmbălsămare ( 300 lei) şi cele de la INML Bucureşti (500 lei).

Avându-se în vedere că victima nu avea alte persoane din familie care să se ocupe de îndeplinirea tradiţiilor creştineşti legate de înmormântare şi pomenirile ulterioare, reţinând că aceste cheltuieli au fost efectuate de parte civilă care a precizat că a înţeles să solicite ca despăgubiri sumele minime cheltuite, având în vedere şi precizările inculpatului care a susţinut că este de acord să despăgubească pe partea civilă, însă nu cu suma de 30.000 lei pe care a considerat-o exagerată, tribunalul va dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 15.000 lei cu titlul de despăgubiri civile, în temeiul art. 998 cod civil şi art.14 cod proc.penală.

Se va dispune obligarea inculpatului, în baza aceluiaşi temei juridic la plata sumei de 20.000 lei cu titlul de daune morale către partea civilă I. M..

La stabilirea acestei sume s-a reţinut că partea civilă a fost supusă unor suferinţe psihice determinate de moartea fratelui său de care era foarte apropiată.

Totodată, în baza art.998 cod civil , art. 14 cod proc.penală inculpatul va fi obligat la despăgubiri civile către cele două spitale reprezentând cheltuielile ocazionate cu internarea victimei Şerban Viorel, astfel cum s-a menţionat mai sus. În baza art. 191 cod proc.penală inculpatul va fi obligat la 3000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 300 lei onorariu apărători din oficiu la urmărirea penală şi la instanţa de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de către inculpatul I. M., din infracţiunea de omor calificat, prev. de art. 174 -175 lit.i cod penal, cu aplicarea art. 37 lit.b cod penal în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prev. de art. 183 cod penal, cu aplicarea art. 37 lit.b cod penal.

În baza art. 174 – 175 lit.i cod penal cu aplicarea art. 37 lit.b cod penal condamnă pe inculpatul I. M. la pedeapsa de 15 ani închisoare pentru infracţiunea de omor calificat.

Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a,b,e cod penal pe termen de 6 ani.

Dispune degradarea militară a inculpatului I. M..

Pe durata executării pedepsei de 15 ani închisoare se aplică inculpatului pedepsele accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a,b,e, cod penal.

Menţine starea de arest preventiv a inculpatului I. M. şi deduce din pedeapsa de executat reţinerea şi arestul preventiv de la 15.09.2008 la zi.

Obligă pe inculpat la 167,81 lei cheltuieli de spitalizare către Spitalul Judeţean de Urgenţă …

Obligă pe inculpat la 16.696,745 cheltuieli de spitalizare cu dobânzile legale până la achitarea debitului către Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Bucureşti.

Obligă pe inculpat la 15.000 lei despăgubiri materiale şi 20.000 lei daune morale către partea civilă I. M..

Obligă pe inculpatul I. M. la 3000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 300 lei onorariu apărători din oficiu la urmărirea penală şi instanţa de fond.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru toate părţile.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.06.2009

Preşedinte,

Grefier,

3 ex/29.06.2009

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro