404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Incest.Copil nounascut.Interpretare probe

Pe rol fiind soluţionarea apelului penal declarat de către inculpatul împotriva sentinţei penale nr. 331 pronunţată la data de 8.12.2009 de Judecătoria Rm Sărat.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns apelantul asistat din oficiu de avocat V , lipsă fiind intimata .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Apelantul precizează că este de acord să fie asistat de apărătorul desemnat din oficiu.

Se aduce la cunoştinţa inculpatului că are dreptul de a nu face nici o declaraţie , atrăgându-i-se totodată atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa.

Apelantul precizează că este de acord să dea declaraţii în faţa instanţei.

Se identifică şi se audiază inculpatul , declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar.

Apărătorul inculpatului si reprezentantul Ministerului Public , având pe rând cuvântul , precizează că nu mai au alte cereri de formulat in cauza.

Instanţa constată dosarul in stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat , având cuvantul pe fond , susţine că inculpatul a declarat apel împotriva sentinţei penale nr. 331 pronunţată la data de 8.12.2009 de Judecătoria Rm Sărat, intrucat acesta se consideră nevinovat. Pe parcursul urmaririi penale si cercetării judecătoreşti in primă instanţa inculpatul a negat comiterea faptei si a contestat rezultatul expertizei medico legal precum si modalitatea de recoltare a probelor ce au facut obiectul expertizării., Solicită a se admite apelul declarat de către inculpat, să se caseze sentinţa apelată şi pe fond să se dispună achitarea inculpatului. Cu privire la cererea inculpatului privind prelungirea probatoriului solicită ca instanţa să admită această cerere şi să se dispună reaudierea inculpatului si efectuarea unei noi expertize medico – legale.

Reprezentantul ministerului Public, cu privire la cererea inculpatului de prelungire a probatoriului solicită a fi respinsă . Probele solicitate de către inculpat nu sunt pertinente cauzei . Cu privire la apelul declarat de către inculpat solicită a fi respins ca nefondat, să se mentină starea de arest preventiv a acestuia, să se deducă la zi preventia si să fie obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat, inclusiv onorariu apărător din oficiu. Vinovăţia inculpatului a fost dovedită . Din probele administrate atât la urmărirea penala cât şi in faza de cercetare judecătorească in primă instanţă , rezultă fără dubiu că inculpatul este autorul faptei ce i se impută. Raportul de constatare tehnico stiintifică este o probă ce atestă intr-un procent de 99,99997% că inculpatul este tatal minorul născut de către fiica sa , parte vătămată. Pedeapsa aplicată acestuia a fost judicios individualizata , sentinţa penală atacată fiind legala si temeinică.

Inculpatul, avand ultimul cuvant sustine că este nevinovat, solicită să i se facă o testare ADN . Pana la acest moment a recunoscut toate faptele penale comise , insă in această situatie nu este vinovat. Solicită a se efectua o expertiză ADN pe care este de acord să o plătească.

INSTANŢA

Asupra prezentului apel penal :

Prin sentinţa penală nr. 331/8.12.2009 pronunţată de Judecătoria Rm Sărat a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de incest prevăzută de art. 203 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit a Cod penal.

A fost menţinută liberarea condiţionată a inculpatului pentru restul neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 301/2008 a Judecătoriei Focşani.

S-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a , lit b, d,e Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii.

În temeiul art. 350 Cod procedură penală s-a menţinut măsura arestării preventive si s-a dedus din pedeapsa de executat reţinerea din data de 18.02.2009 si arestul preventiv de la 13.05.2009 la zi.

A fost obligat inculpatul la 1.000 lei cheltuieli judiciare către stat.

In fapt, prima instanţă a reţinut următoarele : la începutul anului 2008 inculpatul s-a liberat din penitenciar si a venit să o viziteze pe fiica sa la domiciliul martorului . Ulterior, inculpatul a venit într-o seară cand fiica sa era singură si a întreţinut raporturi sexuale cu aceasta, impotriva voinţei ei . Inculpatul a revenit in mai multe rânduri la fiica sa in situaţiile in care era singură in locuinţă şi de fiecare dată a întreţinut cu aceasta raporturi sexuale. Urmare acestor raporturi partea vătămată a rămas insarcinata iar la data de 17.02.2009 a dat nastere unei fetite.

Inculpatul nu a recunoscut savarsirea infractiunii de incest, contestând recoltarea probelor biologice pentru efectuarea analizei ADN .

Potrivit raportului de constatare tehnico stiintifică s-a retinut că inculpatul este tatal biologic al nou nascutului de sex feminin cu un indice de paternitate de 4.030.000 , ceea ce inseamna ca in afara acestuia 99,99997 % din populaţia studiata nu poate fi tatal biologic al minorei pe care partea vatamata a nascut-o la 17.02.2009.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel inculpatul .

In motivarea scrisă a apelului inculpatul a mentionat ca in anul 2005 a mai fost acuzat de incest si viol de către fiica sa, dar in urma cercetarilor efectuate de către organele judiciare s-a dispus neînceperea urmăririi penale .

Inculpatul apelant sustine ca nu a intretinut raporturi sexuale cu partea vatamata si ca a cerut de nenumărate ori sa fie efectuat testul de paternitate , dar instanta de fond nu a fost de acord.

A mai arătat apelantul că in prezent are 3 copii minori care au nevoie de prezenta sa pentru ale fi asigurate mijloacele de existenţă.

Prin apărătorul desemnat din oficiu ,cu ocazia dezbaterii in fond a apelului , inculpatul apelant a criticat sentinta pentru netemeinicie si nelegalitate, mentionand ca nu a comis fapta pentru care a fost condamnat si a contestat modalitatea de recoltare a probelor biologice si rezultatul expertizei medico legale.

Totodată inculpatul a solicitat efectuarea unei noi expertize medico legale cu privire la paternitatea minorului nascut de partea vatamata .

Instanţa de apel a procedat la audierea inculpatului in şedinţa publică din 28.01.2010 si a respins cererea privind efectuarea unei noi expertize medico legale privind stabilirea paternitatii copilului nascut de partea vatamata la data de 17.02.2009.

Pentru a dispune astfel instanta de apel a avut in vedere ca organele judiciare au incuviintat prin rezolutie motivata efectuarea unei expertize biocriminalistice pentru stabilirea profilurilor genetice ale probelor recoltate prin periaj bucal de la inculpatul , partea vătămată si copilul de sex feminin născut la data de 17.02.2009 de către .

Potrivit procesului verbal din 19.02.2009 incheiat de lucrătorii de politie s-a procedat la recoltarea a două probe ADN prin periaj bucal de la inculpatul , acesta fiind de acord si semnand procesul – verbal. Plicul care continea kitul de recoltare a probelor ADN a fost sigilat. In acelasi mod au fost recoltate probe biol.ogice de la partea vătămată si de la copilul nascut de aceasta din urma . Conform raportului de constatare tehnico stiintifică intocmit de Serviciul de biocriminalistică din cadrul IGPR ,probele prezentate au indeplinit cerintele regulamentare privind ambalarea ,sigilarea si transportul acestora.

Examinand sentinta atacată pe baza actelor , lucrarilor si mijloacelor de proba administrate in cursul urmaririi penale si cu ocazia cercetarii judecatoresti , prin prisma criticilor formulate de către inculpat, tribunalul constată că apelul este nefondat pentru considerentele ce vor fi arătate in continuare.

Inculpatul a intretinut relatii de concubinaj cu , relatii in urma cărora s-a nascut partea vatamata .

Partea vatamata a locuit la martorul , care este nepotul inculpatului . Inculpatul a fost condamnat si a executat mai multe pedepse privative de libertate , iar mama a părăsit-o pe partea vătămată. Aceasta din urmă a stat la casa de copii din Rm Sarat pana la varsta de 15-16 ani , apoi a locuit circa 2 ani la mama sa. Ulterior, partea vatamata a locuit la domiciliul martorului , care intretinea relatii de concubinaj cu martora . In vecinatatea imobilului acestora locuieste si inculpatul impreuna cu mama sa si doua minore rezultate din concubinajul acestuia cu…..

In cursul anului 2005 inculpatul a mai fost cercetat pentru savarsirea infractiunii de incest in duna părtii vatamate , in urma plangerii formulate de către mama acesteia din urma, in cauza dispunandu-se neinceperea urmaririi penale.

La data de 27.02.2008 inculpatul a fost liberat conditionat din executarea unei pedepse privative de libertate si a revenit in locuinţa mamei sale din satul Băbeni comuna Topliceni judetul Buzau . La scurt timp ,după ce inculpatul a fost liberat conditionat s-a intalnit cu partea vatamata in apropierea locuintei martorului şi a intretinut raporturi sexuale cu aceasta, pretinzându-i să îl anunte dacă va ramane insarcinata pentru a-i da bani in vederea efectuarii avortului. Totodată, inculpatul a cerut părtii vatamate sa nu relateze nimanui despre aceste raporturi sexuale . Ulterior , inculpatul a intretinut in mai multe randuri raporturi sexuale cu partea vatamata pe care o vizita in locuinta martorilor … , cand aceştia erau plecati. După ce a ramas insarcinata , partea vatamata a relatat acest lucru martorei in toamna anului 2008, afirmand in mod expres ca a intretinut relatii sexuale cu tatal sau….

Potrivit raportului de constatare tehnico-stiintifică intocmit de către Institutul de Criminalistica din cadrul I.G.P.R. inculpatul este tatal biologic al partii vatamate si in acelasi timp tatal biologic al copilului de sex feminin nascut la data de 17.02.2009 de către numita , cu un indice de parternitate de 4.030.000 ceea ce semnifica faptul ca 99,99997 dintre indivizii de sex masculin din populaţia caucaziană nu pot fi tatal nou nascutei mai sus mentionate.

Desi inculpatul sustine ca nu a comis infractiunea de incest si nu este tatal copilului nascut de partea vatamata ,din coroborarea declaratiilor partii vatamate ,ale martorilor si concluziile raportului de constatare tehnico stiintifica rezultă că acesta din urma este tatal biologic al minorei nascuta la data de 17.02.2009 .

In stabilirea faptelor , tribunalul se conduce dupa principiul probei dincolo se orice indoiala rezonabila , cu mentiunea ca o asemenea proba poate rezulta si dintr-un ansamblu de indicii temeinice, probe indirecte si prezumtii suficient de precise si concordante , care conduc spre concluzia existentei infractiunii de care este invinuit inculpatul.

Din ansamblul probator , rezultă că inculpatul a revenit in locuinta mamei sale după ce s-a liberat conditionat din executarea unei pedepse privative de libertate , iar partea vatamata locuia in apropriere la martorii . După ce a ramas insarcinata , partea vatamata a relatat martorilor ca a întretinut in mai multe randuri raporturi sexuale cu tatal sau , fiind fortată de acesta din urma.

Raportul de constatare tehnico stiintifica atestă cu o probabilitate relevantă ca inculpatul este tatal biologic atat al partii vatamate , cat si a minorei nascute de aceasta .

In urma analizarii probatoriilor administrate de organele de urmarire penala si cu ocazia cercetarii judecatoresti , tribunalul constata ca in mod judicios s-a retinut de către prima instanta existenta infractiunii de incest si vinovatia inculpatului in forma prevazuta de lege pentru antrenarea raspunderii penale.

Raportat la aceste considerente , apelul inculpatului apare ca nefondat si intrucat la examinarea sentintei , sub toate aspectele de fapt si de drept , nu se constata existenta altor motive care, considerate din oficiu , ar fi susceptibile sa determine desfiintarea acesteia , tribunalul urmeaza sa respinga apelul potrivit dispozitiilor art. 379 alin.1pct.1 lit.b Cod procedura penala.

In baza art. 350 Cod procedură penala va mentine starea de arest preventiv a inculpatului si va deduce din pedeapsa de executat retinerea din 18.02.2009 si preventia de la 13.05.2009 la zi.

In temeiul art. 192 alin.2 Cod procedura penala va obliga apelantul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat , din care suma de 200 lei reprezintă onorar avocat din oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul …..în Prezent aflat in stare de arest preventiv in Penitenciarul Focşani) împotriva sentinţei penale nr. 331 pronunţată la data de 8.12.2009 de Judecătoria Rm Sărat.

Menţine starea de arest preventiv a inculpatului…. şi deduce prevenţia la zi începând cu data de 13.05.2009 , precum şi reţinerea din data de 18.02.2009.

Obligă apelantul…..la 300 lei cheltuieli judiciare către stat din care 200 lei onorar avocat din oficiu.

Cu recurs in termen 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.01.2010

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro