404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Proxenetism.Inlesnirea practicarii prostitutiei.Dobandirea de foloase

Pe rol fiind soluţionarea apelurilor penale declarate de către inculpaţii , in Prezent aflat in stare de arest preventiv in Penitenciarul Focşani), împotriva sentinţei penale nr. 807 pronunţată la data de 15.10.2009 de Judecătoria Buzău.

La apelul nominal făcut in şedinţa publică au răspuns apelantul asistat din oficiu de avocat SI apelantul asistat de avocat ales şi martora ….

Procedura legal indeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

INSTANŢA

Deliberând asupra apelului penal de fata, constata:

Prin sentinţa penala nr. 807/15.10.1009, Judecătoria Buzău a dispus condamnarea inculpaţilor : PJ la pedeapsa închisorii de 2 ani si 6 luni pentru comiterea infracţiunii de proxenetism prev. de art. 329 al.1 cu aplicarea art. 41 al.2 si art. 37 lit.a cod penal; a revocat suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicata prin sentinţa penala nr. 1943/2003 a Judecătoriei Buzău; CDM la pedeapsa închisorii de 2 ani pentru comiterea infracţiunii de proxenetism, prev. De art. 329 al.1 cu aplicarea art.41 al.2 cod penal; a revocat suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 4 aluni închisoare aplicata prin sentinţa penala nr.2073/2006 a Judecătoriei Buzău.

Au fost interzise inculpaţilor drepturile prev. de art. 64 lit.a teza a II a, lit.b) si e) cod penal cu titlu de pedeapsa accesorie. A fost menţinuta starea de arest a inculpatului P J si a fost dedusa reţinerea si arestul preventiv pe perioada 18.07. – 14.10.2002 si apoi de la 17.12.2008 la zi.

s-a dispus confiscarea de la inculpatul PJ a sumelor de 4764,62 dolari, 30.000 euro si un flacon cu apa de toaleta Hugo Boss si de la inculpatul CM a sumei de 4062,29 euro.

Au fost obligaţi inculpaţii la câte 1000 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Inculpaţii sunt fraţi. In cursul anului 2003 inculpatul PJ a cunoscut-o pe martora CRE. La împlinirea vârstei de 18 ani i-a propus acesteia sa se prostitueze in Spania, in localitatea Moraleja unde el mai avea o fata care practica prostituţia. Inculpatul a achitat biletul pentru deplasarea martorei in Spania. Aici aceasta a practicat prostituţia timp de 2 luni trimiţându-i inculpatului suma de 3000 euro. Ulterior aceasta a mai trimis inculpatului alte sume in valuta din localităţile Mostales Fuenlabrada şi Talavera de la Reina – Spania.

In august 2006 martora a revenit in tara insa la scurt timp a plecat împreuna cu inculpatul in străinătate, dupa care s-au întors iar in tara.

In partea a doua a lunii octombrie 2006 martora a plecat in Italia unde a practicat prostituţia si a trimis inculpatului prin Raifensen Bank si prin sistemul Money Gram 1400 euro, iar in data de 11.02.2008 a mai expediat pe adresa inculpatului suma de 800 euro.

In luna august 2009, la sugestia inculpatului, martora a plecat in Anglia pentru a practica prostituţia. De aici a trimis inculpatului, prin sistemul Money Gram si prin BCR suma de 13.600 euro. In Anglia inculpatul a stat cu chirie in localitatea Slough împreuna cu inculpatul CM – fratele inculpatului PJ martora NA si copii inculpatului CM.

In total inculpatul a primit de la CR suma de 30.000 euro si 47,94,62 dolari, sume obţinute din practicarea prostituţiei.

La rindul sau inculpatul CM a îndemnat-o pe martora NA sa practice prostituţia in perioada aprilie-decembrie 2008 pe teritoriul Marii Britanii primind de la aceasta suma de 4061,29 euro.

La individualizarea pedepselor instanţa fondului a avut in vedere pe lângă criteriile generale de individualizare, perioada mare de timp pe care inculpaţii au tras foloase de pe urma practicării prostituţiei de către cele doua martore, dar si trecutul infracţional al acestora, condamnaţi la pedepse cu suspendarea sub supraveghere sau suspendare condiţionată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel inculpaţii.

Inculpatul PJ a criticat sentinţa deoarece in mod greşit s-a reţinut ca a îndemnat-o pe martora sa practice prostituţia in condiţiile in care si ulterior arestării sale aceasta se ocupa cu aceasta îndeletnicire. Consider ca nu se face vinovat de comiterea faptei si in subsidiar apreciază prea aspra pedeapsa aplicata. In latura civila solicita confiscarea doar a sumei de 16.200 euro si nu a întregii sume găsite in locuinţa sa la percheziţia imobiliara, suma de 16.200 euro fiind dovedita cu înscrisurile bancare.

Inculpatul CM solicita achitarea deoarece nu a îndemnat-o pe martora NAL sa practice prostituţia, iar sumele trimise de aceasta au fost returnate bunicii martorei CP.In subsidiar inculpatul solicita redoarea pedepsei.

Examinând apelurile declarate in raport de criticile formulate instanţa constata ca sunt neîntemeiate pentru cele ce urmeaza:

Din declaraţiile constante ale martorelor CRA, CGA, IM, NLA, jurnalul intim ţinut de CR ( filele 172-203 dosar urmărire , vol.I), procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice înregistrate cu autorizaţia instanţei ( filele 1-131 vol. II dosar urmărire ), instanţa de control judiciar concluzionează ca prima instanţa a reţinut in mod corect situaţia de fapt in sensul ca inculpatul PJ i-a propus martorei CRL ca dupa împlinirea vârstei majoratului sa practice prostituţia in folosul lui si in urma acceptului acesteia, a achitat contravaloarea transportului martorei atit in Spania, Italia cit si in Marea Britanie. Din registrul jurnal tinut de martora rezulta ca intre cei doi relaţiile erau foarte apropiate, practic aceasta traind împreuna o anumita perioada, inculpatul o suna aproape zilnic si-i dădea sfaturi cum sa racoleze clienti, ce sume sa solicite, cum sa se comporte si ce anume acte sexuale urma sa faca.

De asemenea acesta se arata nemulţumit de sumele pe care martora i le trimitea.

Pe lângă sume de bani inculpatul a primit si obiecte din aur de la martora, obiecte ce nu au fost identificate ( proces verbal de redare a convorbirilor telefonice din 11 decembrie 2008 / filele 167-168).

De obicei sumele de bani rezultate din practicarea prostituţiei erau trimise prin sistemul bancar ( filele 124-175 dosar urmărire penala, vol. I) cit si direct in perioada in care cei doi au locuit împreuna in Spania si Italia.

Tot din declaraţiile acestei martore rezulta ca si inculpatul CM a tras foloase de pe urma practicării prostituţiei de către martora NA atit in Italia cit si in Marea Britanie.

In Anglia martora a locuit impreuna cu inculpatul CM si martora NA.

Cele doua au practicat prostituţia in strada – ulterior fiind amendate de catre autoritatile engleze.

Din cuprinsul convorbirilor telefonice rezulta ca parte din banii primiti de la martora au fost folositi de inculpat la efectuarea lucrărilor la locuinta personala.

Inculpatul CM a încercat sa acrediteze ideea ca sumele confiscate ca fiind primite de la martora NA au fost predate in realitate bunicii acestea , CP.

Declaraţiile celor doua martore sunt contradictorii, martora CP apreciind sumele ca fiind modice si le folosea direct la cumpărarea de medicamente si alimente, iar martora NA declarând ca a trimis sume in euro pe care i le înmâna direct inculpatului CM.

Din declaraţia martorei NA rezulta ca aceasta atit in Italia cit si in Marea Britanie au fost prezenţi si inculpaţii PJ si CM si ca a practicat prostituţia, banii obţinuţi fiind folosiţi pentru procurarea hranei pentru ea si pentru iar o parte i-a dat-o acestuia.

Si martora IM declara ca inculpatul PJ a îndemnat-o pe martora CR sa practice prostituţia in Italia, Spania si Anglia, trăgând foloase materiale de pe urma acestei activitatea si chiar a agresat-o pe martora CR sa-i spuna exact sumele încasate de la clienţi.

Martora IM susţine ca si CM a îndemnat-o pe martora NA la practicarea prostituţiei ( filele 52-53 dosar urmărire).

In acelaşi sens sunt şi declaraţiile martorei CGA ( filele 41-51 dosar urmărire ).

Pedeapsa aplicata inculpatului PJ situată in apropierea minimului special este blinda in raport de modalitatea de comitere a faptei, perioada mare in care martora CR a practicat prostituţia in folosul acestora, valoarea foloaselor materiale obţinute, insa in lipsa apelului parchetului instanţa nu are îndrituirea sa o modifice.

Cit priveşte sumele confiscate, acesta rezulta din documentele bancare, din declaraţia martorei, din cuprinsul proceselor verbale de transcriere a convorbirilor telefonice cit si din jurnalul personal al martorei, ridicat din locuinţa inculpatului PJ.

Pedeapsa aplicata inculpatului CM corespunde pericolului social al faptei, modalităţii de comitere si suma de care a beneficiat din activitatea infracţionala a martorei NA– sumele fiind folosite de acesta si nicidecum înaintate martorei CP.

In contextul celor reţinute mai sus si in baza art. 379 pct.1 lit.b cod proc.penala se vor respinge ambele apeluri ca nefondate.

Se va menţine starea de arest preventiv a inculpatului PJ si vor fi deduse din durata totala a pedepsei de executat perioada 18.07.2002 -14.10.2002 executată in baza sentinţei penale nr.1943/2003 si pentru care s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere, precum si perioada executata prin arest preventiv începând cu 17.12.2008 la zi.

Vazind si disp. Art. 192 al.2 cod proc.penala.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respins ca nefondate apelurile penale declarate de către inculpaţii PJ, in Prezent aflat in stare de arest preventiv in Penitenciarul Focşani) şi CDM , împotriva sentinţei penale nr. 807 pronunţată la data de 15.10.2009 de Judecătoria Buzău.

Menţine starea de arest a inculpatului PJ şi deduce reţinerea şi arestul preventiv cu incepere de la 18.07.2002 la 14.10.2002 şi de la 17.12.2008 la zi .

Obligă pe inculpatul PJ la 50 lei şi pe CM la 250 lei cheltuieli judiciare către stat, din care pentru CM 200 lei onorar apărător oficiu ce va fi avansat don fondul M.J.

Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpatul PJ si de la pronunţare pentru inculpatul CDM.

Pronunţată in şedinţă publică, azi 12.01.2010

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro