404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Evaziune fiscala.Expertiza contabila.relevanat

Asupra apelurilor penale de faţă.

Prin sentinţa penală nr.285 din 26.03.2009, Judecătoria Buzău în baza art. 9, lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41, alin.2 Cod penal, Cod penal a dispus condamnarea inculpatului G.Gh., la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală săvârşită în dauna părţii vătămate Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău, în perioada ianuarie 2003-august 2005.

În baza art. 65, alin. 2, Cod penal cu referire la art. 9, alin.1 din Legea nr. 241/2005 a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64, alin. 1, lit. a, teza a II a, lit. b şi c, Cod penal, pe timp de 2 ani.

În baza art. 71, alin.2, Cod penal a interzis inculpatului pe durata executării pedepsei drepturile prevăzute de art. 64, alin.1, lit. a, teza a II a, lit. b, Cod penal.

În baza art. 81, Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani ce constituie termen de încercare pentru inculpat stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

În baza art. 71, alin. 5, Cod penal s-a dispuns suspendarea executării pedepsei accesorii aplicată inculpatului, prevăzută de art. 64, alin.1, lit. a, teza a II a, lit. b, Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 9, lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41, alin.2 Cod penal, Cod penal a fost condamnt inculpatul H.E., la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală săvârşită în dauna părţii vătămate Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău, în perioada ianuarie 2003-august 2005.

În baza art. 65, alin. 2, Cod penal cu referire la art. 9, alin.1 din Legea nr. 241/2005 a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 64, alin. 1, lit. a, teza a II a, lit. b şi c, Cod penal, pe timp de 2 ani.

În baza art. 71, alin.2, Cod penal a interzis inculpatului pe durata executării pedepsei drepturile prevăzute de art. 64, alin.1, lit. a, teza a II a, lit. b, Cod penal.

În baza art. 81, Cod penal s-a dispuns suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani ce constituie termen de încercare pentru inculpat stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

În baza art. 71, alin. 5, Cod penal a dispuns suspendarea executării pedepsei accesorii aplicată inculpatului, prevăzută de art. 64, alin.1, lit. a, teza a II a, lit. b, Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 359, Cod procedură penală s-a atras atenţia inculpaţilor cu privire la dispoziţiile art. 83 şi art. 84, Cod penal.

În baza art. 14, alin. 3, lit. b, Cod procedură penala cu referire la art. 998 Cod civil a obligat cei doi inculpaţi, G.Gh. şi H.E., în solidar cu partea responsabilă civilmente, SC A. SA la 169.934 lei despăgubiri civile reprezentând daune materiale către partea vătămată Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău, constituită parte civilă.

Menţine sechestrul asigurător asupra apartamentului, proprietatea inculpatului H.E., instituit prin Ordonanţa din data de 31.10.2007 şi adus la îndeplinire prin Procesul verbal din data de 12.11.2007 ( vol.1, filele 149-150).

În baza art.13, alin.1 din Legea nr. 241/2005, o copie a prezentei sentinţe, după rămânerea definitivă se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

În baza art. 191, Cod procedură penală a obligat fiecare inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente, la câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

În esenţă, prima instanţă a reţinut în fapt că cei doi inculpaţi G.Gh. şi H.E., în calitate de director general şi administrator al SC A. SA Buzău în perioada ianuarie 2003 – august 2005 s-au sustras de la plata către bugetul consolidat al statului, a unui impozit pe profit de 96.170,92 lei şi au dedus suplimentul TVA în valoare de 73.762,98 lei în cauză Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău s-a constituit parte civilă cu suma de 169.934 lei despăgubiri civile reprezentând daune materiale din care 76.171 lei impozit pe profit şi 73.763 lei TVA.

Inculpaţii G.Gh. şi H.E. au declarat apel împotriva sentinţei penale menţionate.

În prima instanţă câr şi în apel, cei doi inculpaţi nu au recunoscut săvârşirea faptelor de evaziune fiscală pentru care sunt trimişi în judecată.

În apel inculpaţii au solicitat efectuarea unui supliment de expertiză care să clarifice în ce mod a fost prejudiciat bugetul de stat.

Astfel inculpaţii apelanţi susţin că expertul trebuia să aibă în vedere activitatea totală a societăţii cu privire la plata impozitului pe profit.

Tribunalul, examinând sentinţa penală prin prisma criticilor formulate de către inculpaţii G.Ghe. şi H.E.constată în fapt şi în drept următoarele:

În primă instanţă inculpaţii G.Gh. şi H. E.au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev.de art.9 lit.c din L.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 c.pen.

Inculpaţii G.Gh. şi H.E.în calitatea lor de administrator şi respectiv director economic al SC A. SA Buzău au încheiat contracte economice, care nu reflectau realitatea, în virtutea cărora s-au efectuat plăţi cu scopul reducerii masei impozabile a societăţii pe care o conduceau, şi-au însuşit sumele respective şi astfel s-au sustras de la plata către bugetul consolidat al statului a unui impozit pe profit de 96.170, 92 lei şi au dedus suplimentul TVA în valoare de 74.762,98 lei.

În adevăr suplimentarea probatoriului prin efectuarea unui supliment de expertiză nu se justifică.

Expertul contabil desemnat în cursul urmăririi penale a răspuns la toate obiectivele stabilite precizând că nu au fost găsite documente justificative la SC A. SA şi nici în evidenţele primare ale SC R. S. SRL şi SC M. I. SRL care să certifice executarea contractelor comerciale, aşa fiind cheltuielile respective sunt de natura cheltuielilor nedeductibile fiscal.

Prima instanţă a dat eficienţă probatoriului administrat recte raportului de inspecţie fiscală, raportului de expertiză contabilă, actelor depuse şi probelor testimoniale, rezultând existenţa faptei şi vinovăţia inculpaţilor.

Prin raportul de expertiză efectuat în cursul urmăririi penale s-a răspuns la toate obiectivele aşa încât suplimentul de expertiză solicitat de către cei doi inculpaţi este superfluu.

Mai mult decât atât prin raportul de inspecţie fiscală nr.25605 din 18.06.2007, organele fiscale au prezentat situaţia impozitului pe profit pe trimestru, ţinând cont şi de pierderea fiscală înregistrată de societate în aceste intervale de timp.

Cu privire însă la cuantumul pedepselor aplicate celor doi inculpaţi, tribunalul apreciază că se impune o redozare a acestora întrucât inculpaţii se află la prima încălcare a legii penale.

În raport de cele expuse, tribunalul va admite apelurile declarate de inculpaţi, va desfiinţa în parte în latura penală sentinţa atacată şi va reduce pedepsele aplicate inculpaţilor de la 2 ani la 6 luni prin aplicarea dispoziţiilor art. 74 şi 76 lit d Cod penal , termenele de încercare reducându-se corespunzător, de la 4 ani la 2 ani şi 6 luni pentru fiecare inculpat.

Va înlătura pedepsele complementare aplicate inculpaţilor.

Se vor menţine restul dispoziţiilor sentinţei.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro