404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Tilharie.Pedeapsa.Perseverenta infractionala

Asupra prezentului apel penal :

Prin sentinţa penală nr.159/15.12.2009 Judecătoria Pătârlagele a hotărât următoarele :

În baza art.211 alin.2 lit.b şi c cod penal cu aplicarea art.37 lit.a cod penal a dispus condamnarea inculpatului D.C., la o pedeapsă de 8 (opt) ani închisoare.

A constatat că această infracţiune este concurentă cu infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 211 alin.2 lit.b şi c cod penal comisă de inculpat în noaptea de 8/9.09.2006 pentru care a fost condamnat la 7 ani închisoare prin sentinţa penală nr. 100/16.09.2008 a Judecătoriei Pătârlagale definitivă la 18.05.2009.

A constatat că prin sentinţa penală nr. 100/2008 a Judecătoriei Pătârlagele a fost anulată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare dispusă prin sentinţa penală nr.1596/2006 a Judecătoriei Buzău şi a fost descompusă pedeapsa rezultantă în pedepsele componente de 2 ani închisoare şi 200 lei amendă pe care le-a contopit cu pedeapsa de 7 ani închisoare stabilind ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare.

În baza art. 33 – 34 cod penal a dispus ca să execute pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare.

În baza art. 36 alin.3 cod penal, a dedus din pedeapsa aplicată perioada executată începând cu 12.09.2006 la 04.12.2007, respectiv de la 22 .05.2009 la zi, iar în temeiul art. 88 alin. 2 cod penal dedus perioada reţinerii şi arestării preventive, respectiv de la 09.03.2008 la zi.

În temeiul art. 71 cod penal a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a teza a II şi lit. b cod penal.

A dispus anularea mandatului de executare nr.121/18.05.2009 al Judecătoriei Pătârlagele şi a dispus emiterea unui nou mandat.

În baza art. 998 cod civil a dispus obligarea inculpatului la 450 lei despăgubiri civile către partea civilă.

În baza art. 191 cod procedură penală a obligat inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat din care 100 lei onorariu apărător din oficiu ce va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt :

În dimineaţa zilei de 09.03.2008 în timp ce se deplasa împreună cu partea vătămată A.C. pe un drum public din comuna Bozioru a întrebat-o cât este ceasul, iar în momentul în care aceasta a scos telefonul mobil din buzunar, i l-a smuls din mână, i-a aplicat mai multe lovituri cu capul şi pumnii în zona feţei cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindicare 9 – 10 zile îngrijiri medicale ameninţând-o că dacă nu se întoarce din drum o va tăia cu cuţitul.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie susţinând că pedeapsa ce i-a fost aplicată este prea aspră.

A mai susţinut inculpatul că nu i-a sustras telefonul mobil părţii vătămate A.C..

Apelantul a solicitat să se dispună reducerea pedepsei întrucât aceasta este prea mare urmând ca instanţa să aibă în vedere şi faptul că are un copil minor în întreţinere.

Tribunalul,verificând sentinţa apelată pe baza materialului şi lucrărilor din dosar,motivelor de apel invocate,precum si sub toate aspectele de fapt şi de drept potrivit art.371 alin.2 şi 378 cod pr.penală va reţine că apelul este nefundat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Vinovăţia inculpatului D.C.a fost corect reţinută de către instanţa de fond pe baza declaraţiilor părţii vătămate A.C.coroborat cu declaraţiile martorilor A. M., B.M.M., O.S.F., C.I., A.V., T.N., D.M., C.V. şi menţiunile din certificatul medico-legal privind pe partea vătămată.

Potrivit actului medical menţionat,partea vătămată a prezentat la data examinării de către medicul legist (10.03.2008) leziuni traumatice constând în hematoame orbito-malare bilaterale, hematom masiv şi plagă de 0,5 cm pe nas,produse prin lovire cu corpuri contondente si care au necesitat pentru vindecare 9-10 zile încgrijiri medicale.

Inculpatul a recunoscut că l-a lovit pe A.C.pentru un incident pe care l-a avut cu acesta în discotecă,iar nu pentru a-i sustrage telefonul mobil.

Apărarea inculpatului este infirmată de declaraţia martorului A.M. (fila 31 dosar de urmărire penală) care a susţinut că l-a văzut pe A.C., în noaptea de 8/9.03.2008,având sânge pe faţă şi pe mâini si a aflat de la acesta că a fost lovit de inculpat în timp ce mergeau împreună pe un drum aflat într-o zonă împădurită fiindu-i sustras de către inculpat un telefon mobil. Martorul a mai declarat că l-a văzut pe A.C. în seara respectivă având asupra sa un telefon marca Nokia,telefon despre care partea vătămată i-a relatat că i-a fost sustras de către inculpat prin violenţă.

Martorii O.S.F., B.M.M. si C.I. au confirmat faptul că inculpatul şi partea vătămată s-au deplasat împreună în urma grupului în care se aflau martorii de la discoteca din satul Valea Fântânii către comuna Bozioru în noaptea de 8/9.03.2008.

Partea vătămată i-a relatat a doua zi dimineaţă tatălui său,martorul A. V. că a fost deposedat prin violenţă de telefonul mobil de către o persoană în timp ce se întorcea de la discotecă.

Faţă de mijloacele de probă administrate pe parcursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti tribunalul va constata că infracţiunea de tâlhărie,prev.de art.211 alin.2 lit.b si c cod penal a fost corect reţinută de către instanţa de fond astfel încât vor fi înlăturate apărările inculpatului cu privire la nevinovăţia sa.

Încadrarea juridică dată infracţiunii este legală iar pedeapsa a fost corect individualizată cu respectarea criteriilor prev.de art.72 cod penal.

Instanţa de fond a avut în vedere la stabilirea pedepsei de 8 ani închisoare atât pericolul social ridicat al infracţiunii comise cât şi datele ce caracterizează persoana inculpatului care a mai fost anterior condamnat pentru o infracţiune de tâlhărie la pedeapsa de 7 ani închisoare,faptă concurentă cu infracţiunea de dedusă judecăţii din prezenta cauză.

Infracţiunea de tâlhărie pentru care a fost trimis în judecată inculpatul a fost comisă în stare de recidivă postcondamnatorie,prev.de art.37 lit.a cod penal,primul termen al recidivei constituindu-l pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.100/2008 a Judecătoriei Pătârlagele.

Faţă de perseverenţa infracţională a inculpatului în acelaşi gen de infracţiuni,reţinând că pedeapsa aplicată este corect individualizată urmează ca apelul inculpatului să fie respins ca nefondat potrivit disp.art.379 pct.1 lit.b cod pr.penală.

În baza art.192 alin.2 cod pr.penală apelantul va fi obligat la 250 lei cheltuieli judiciare către stat,din care 200 lei onorariu apărător din oficiu.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro