404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CONT. ADM. : Contravenţie prevăzută la art. 102 alin. 3 lit. a) din OUG nr. 195/2002. Aparat Drager utilizat la măsurarea alcoolemiei, neprevăzut Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal LO/2009 şi neverificat metrologic

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2009 din 11.05.2009, petentul P.A. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria X nr. X din 9.05.2009 in baza căruia a fost sancţionat cu 9 puncte amendă în cuantum de 540 lei, corelativ cu aplicarea măsurii tehnico-administrative a reţinerii permisului de conducere şi a sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art.102 alin.3 lit. a) din OUG nr. 195/2002.

În motivarea plângerii, petentul a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat, constând în conducerea autoturismului X, la data de X/2009, pe b-dul X din municipiul Buzău sub influenţa băuturilor alcoolice. Consideră că procesul verbal de contravenţie este afectat de nulitate absolută, întrucât agentul constatator nu a descris pretinsa faptă comisă.

Intimatul a formulat întâmpinare solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. X/2009 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis plângerea în parte, dispunându-se înlocuirea cu avertisment a amenzii aplicate şi înlăturarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce .

Pentru a hotarî astfel , instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevazută la art.102 alin.3 lit. a) din OUG nr. 195/2002 , constând în conducerea autoturismului X, la data de X/2009, în jurul orelor de 04. :35, pe b-dul X din municipiul Buzău, judeţul Buzău sub influenţa băuturilor alcoolice, aparatul etilotest marca Drager 7410- ARRK, cu care a fost testat, indicând valoarea de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Apreciind însă că fapta săvârşită de petent prezintă o gravitate redusă, instanţa fondului a făcut aplicarea art. 7 din OUG nr. 2/2001, dispunând înlocuirea cu avertisment a amenzii aplicate şi înlăturarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău în termen legal conform art 34 al.2 din OUG nr. 2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat greşita apreciere de către instanţa fondului a gravităţii reduse a faptei săvârşite de petent, în raport de împrejurările în care a fost comisă , de altfel nedovedite, avându-se în vedere şi numărul mare de fapte contravenţionale comise într-o perioadă relativ scurtă de la data obţinerii permisului de conducere.

În apărare, petentul a depus la fila 13 dosar recurs un bon printat privind valoarea alcoolemiei măsurată pentru o altă persoană ce priveşte dosarul nr. Y/Y/2009, susţinând că bonul depus de intimat la fila 24 dosar fond, nu are forţă probantă în cauză, întrucât valoarea menţionată este înscrisă de mână.

În contextul expus, tribunalul a solicitat intimatului să prezinte atât instrucţiunile de utilizare a aparatului etilotest marca Drager 7410-ARRK 0290 cât şi rezultatul testului înscris la poziţia nr.X/2009 (fila 15).

La termenul de judecată fixat pentru soluţionarea recursului , intimatul a susţinut, prin reprezentantul său că nu deţine instrucţiuni cu privire la aparatul Drager utilizat în cauză, depunând la fila 17 dosar rezultatul testării petentului la data de X/2009, emis însă la data de Y/2010.

Prin decizia civilă nr. X/X/2010 s-a admis ca întemeiat recursul declarat de intimat, modificându-se sentinţa în sensul înlăturării dispoziţiei de înlocuire cu avertisment a amenzii aplicate, dar şi a măsurii tehnico administrativă a reţinerii permisului de conducere , cu menţinerea dispoziţiei referitoare la înlăturarea sancţiunii complementare a exercitării dreptului de a conduce.

Hotărând astfel, tribunalul a avut în vedere :

În baza probatoriului administrat, instanţa fondului a reţinut în mod greşit că petentul se face vinovat de savârşirea contravenţiei prevăzute la art. 102 alin.3 lit. a) din OUG nr. 195-2002, constând în conducerea autoturismului X la data de X/2009 sub influenţa băuturilor alcoolice şi că o astfel de faptă ar prezenta o gravitate redusă.

Contrar considerentelor sentinţei, tribunalul apreciază că intimatul nu a dovedit săvârşirea pretinsei contravenţii, în raport de bonul “Drager alcool- test printer” datat la X/2009, orele X.

Conform bonului (tichetului) depus la fila 15 dosar fond, rezultatul testării efectuate cu aparatul etilotest marca Drager 7410-ARRK 0292 : “0,24 mg/l” (alcool pur în aerul expirat) nu este printat, fiind scris de mână, astfel că nu poate fi calificat drept un document standard, în domeniu.

Spre deosebire de acest bon, actul depus la fila 13 dosar recurs, privind o testare similară, administrată însă, într-un alt dosar, relevă printarea efectivă a valorii alcoolemiei de « 0,13 mg/l » , aceasta nefiind scrisă de mână.

Documentul depus de intimat la fila 17 dosar recurs, privindu-l pe petiţionar, în cuprinsul căruia valoarea alcoolemiei de 0,24 mg/l este printată ( şi nu scrisă de mână) nu poate fi luat în considerare de către tribunal, avându-se în vedere că a fost emis la data de Y/2010, deci, pe parcursul procesului.

Se mai are în vedere şi faptul că mijlocul tehnic utilizat la măsurarea alcoolemiei nu se regăseşte în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. -2009, iar intimatul nici nu a făcut dovada verificării metrologice a acestuia, astfel cum se prevede imperativ la art. 109 alin.2 din OUG nr. 195/2002, o asemenea operaţiune nefiind echivalentă cu cea de calibrare, confirmată de buletinul nr. X/2009, depus la filele 14 dosar.

În contextul expus, reţinându-se că intimatul nu a dovedit contravenţia dincolo de orice dubiu, iar petentului îi este recunoscută şi garantată prezumţia de nevinovăţie, astfel cum se prevede art.6 paragraful 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale , în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedură civilă se va admite recursul ca întemeiat.

Prin consecinţă , tribunalul a modificat sentinţa atacată în sensul înlăturării dispoziţiei de înlocuire cu avertisment a amenzii aplicate, dar şi a masurii tehnico-administrative a reţinerii permisului de conducere, cu menţinerea dispoziţiei hotărârii privind înlăturarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro