404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.OUG.195/2002 – apel Individualizarea pedepsei Cuantumul despăgubirilor

Deliberând asupra apelului penal de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.889/5.11.2009, Judecătoria … a dispus condamnarea inculpatului C C la pedeapsa închisorii de 1 an pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice fără a avea permis de conducere, faptă prev. de art. 86 al.1 din OUG.195/2002.

În baza art. 87 al.1 din OIG.195/2002 a fost condamnat inculpatul la 1 an şi 2 luni închisoare pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice având în sânge o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.

În baza art. 184 al.1 şi 3 cod penal a fost condamnat inculpatul a 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

În baza art. 33-34 lit.b cod penal au fost contopite pedepse aplicate în pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art.86/1 cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 4 ani.

Conform art. 86/3 cod penal inculpatul a fost obligat să se supună măsurilor de supraveghere, respectiv : să se prezinte de două ori pe semestru al fiecărui an la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul …; să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În baza art. 71 cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit.a , teza a II a şi lit.b cod penal.

În baza art.71al.5 cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale.

S-au aplicat disp. art.359 cod proc.penală.

În latura civilă a fost obligat inculpatul la 15.000 lei daune morale alături de Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii către partea civilă Ş B.

S-a constatat că partea vătămată nu a solicitat daune materiale.

Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut în fapt următoarele:

În data de 16.08.2008 inculpatul C C a consumat mai multe beri. În jurul orei 22,15 s-a urcat la volanul autoturismului Dacia cu nr. de înmatriculare BZ-03-, proprietatea mamei sale şi fără a poseda permis de conducere a condus autoturismul pe raza municipiului Buzău , de pe strada … pe strada …. Pe strada … , datorită stării de ebrietate şi lipsei de experienţă în conducere a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens şi s-a tamponat cu taxiul Cielo BZ-48- condus regulamentar de martorul C V. În urma accidentului, pe lângă avarierea celor două autovehicule s-a produs şi vătămarea corporală a minorei Ş B A, ocupantă a celuilalt autoturism, provocându-i leziuni care au necesitat 35-40 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. În autoturismul avariat se aflau şase persoane.

Urmare analizei probei biologice a rezultat că inculpatul avea o îmbibaţie alcoolică în sânge de 2,25 gr.%o şi respectiv.2,10 gr.%o la cele două probe recoltate.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Fondul de Protecţie Victimelor Străzii şi partea vătămată prin apărător.

Fondul de protecţie a victimelor străzii a susţinut că în mod nelegal a fost obligat alături de inculpat , în condiţiile în care acesta răspunde faţă de persoana vătămată în calitate de fidejusor.

Se mai arată că în mod greşit a fost obligat şi la plata cheltuielilor de spitalizare a părţii vătămate în condiţiile în care prin art. 5 al.4 din Normele de aplicare a Ordinului Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.113127/2006 „orice entitate care a compensat în orice fel persoanele păgubite sau a oferit acestora serviciu în legătură cu prejudiciile suferite … nu are dreptul să solicite de la Fond recuperarea cheltuielilor efectuate”.

De asemenea se consideră că suma acordată cu titlu de daune morale este exagerată.

În apelul său, apărătorul parţii vătămate consideră pedeapsa aplicată ca fiind prea blândă în condiţiile în care inculpatul avea o concentraţie alcoolică în sânge destul de ridicată şi pentru această faptă pedeapsa se impune să fie mult mai aspră.

De asemenea se arată că daunele morale acordate sunt reduse faţă de leziunile produse la nivelul feţei ceea ce-i conferă un aspect dezagreabil iar leziunile la nivelul bazinului vor avea consecinţe asupra capacităţii de procreare. Solicită majorarea daunelor morale la nivelul sumei de 20.000 lei.

Examinând apelurile declarate, instanţa constată că sunt neîntemeiate pentru cele ce urmează:

Fondul se Protecţie Victimelor Străzii a fost înfiinţat prin art. 61 din Legea 136/1995 în vederea protejării victimelor accidentelor de circulaţie auto soldate cu vătămări corporale sau decese,în care autovehiculul este neasigurat cum este în speţa de faţă.

Faţă de persoana vinovată de producerea accidentului fondul are calitatea de fidejusor.

Conform art. 1652 cod civil fidejusorul în cazul în care debitorul nu-şi îndeplineşte obligaţia, o va îndeplini în locul acestuia.

În speţă suntem în faţa unei fidejusiuni legale, fidejusorul fiind obligat să achite datoria în numele debitorului principal.

Fidejusorul se bucură de un drept de regres faţă de debitorul principal, conform art. 1669 cod civil.

Din analiza reglementăii fidejusiunii rezultă că în mod corect instanţa a obligat fondul alături de inculpat la plata despăgubirilor.

Cât priveşte obligarea fondului la plata cheltuielilor de spitalizare aceasta este corectă.

Conform fidejusiunii fondul răspunde pentru toate cheltuielile ce cad în sarcina debitorului principal, inclusiv cheltuielile de spitalizare a părţii vătămate.

Printr-un Ordin al Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu se poate modifica voinţa legiuitorului în sensul ca fondul să suporte doar o parte din cheltuielile ocazionate de comiterea unui accident de circulaţie, încălcându-se astfel însăşi obligaţia de garanţie a intereselor victimelor accidentelor străzii şi lipsind legea de conţinut.

Suma acordată de instanţă cu titlu de daune morale cuprinde pe deplin acoperirea suferinţelor părţii vătămate, aceasta suferind leziuni la nivelul feţei (plagă periorbitară),precum şi la nivelul bazinului ( fractură ischio-pubian stâng).

Cât priveşte susţinerea părţii vătămate privind blândeţea pedepsei, aceasta nu este întemeiată decât în parte, însă fără eficienţă asupra pedepsei rezultante.

Chiar dacă pentru conducerea unui autoturism cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală instanţa a aplicat inculpatului pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, considerată de partea vătămată prea blândă, pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă i-a fost aplicată pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, instanţa considerând că aceasta este urmare şi a faptei prev. de art. 87 al.1 din OUG.195/2002.

Lipsa antecedentelor penale, poziţia de recunoaştere a faptei, comportamentul anterior şi ulterior comiterii faptei, au îndreptăţit instanţa fondului să se orienteze la pedepse situate peste limita minimă prevăzute de textele de lege.

De asemenea termenul mare pe care s-a instituit supravegherea arată că în speţă pedepsele au fost judicios individualizate.

Cât priveşte daunele morale, din probe rezultă că au fost evaluate corect.

Din concluziile certificatului medico legal, fotografiile depuse de partea vătămată, rezultă că la nivelul feţei aceasta prezintă escoriaţii şi o plagă periorbitală, leziuni ce dispar în timp în mod natural, nefiind necesară o operaţie estetică, partea vătămată neriscând a rămâne cu sechele la nivelul feţei care să-i confere un aspect dezagreabil.

Niici leziunile la nivelul bazinului nu pledează pentru majorarea daunelor morale, neexistând probe medicale din care să rezulte că partea vătămată va avea probleme de fertilitate sau de poziţionare.

În contextul celor de mai sus şi în baza art. 379 pct.1 lit.b cod proc.penală se vor respinge apelurile ca nefondate.

Văzând şi disp. art. 192 al.2 cod proc.penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondate apelurile declarate de către L M, domiciliat în … şi FONDUL DE PROTECTRIE A VICTIMELOR STRĂZII, cu sediul în …, împotriva sentinţei penale nr. 889 pronunţată de Judecătoria … la data de 05.11.2009.

Obligă pe apelanţi la câte 130 lei cheltuieli judiciare către stat, onorariul pentru inculpat va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă. .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro