404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CONT.ADM. :Contravenţie prevăzută de art. 25 alin.1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, constând în revânzarea unui bilet pentru un meci internaţional de handbal

Prin plângerea întregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2010 , petentul L.S.G. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria J O nr. X/ 2010 în baza căruia a fost sancţionat cu 1000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţie prevăzută la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 4 /2008.

În motivarea plângerii petentul a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat în sensul că ar fi cumpărat în scop de revânzare un bilet pentru meciul internaţional de handbal R.- U.

În realitate , în ziua de – /2010 a cumpărat două bilete pentru meciul respectiv , unul pentru el şi altul pentru un bun prieten , cel de-al doilea bilet vânzându-l unui cetăţean , la acelaşi preţ de 10 lei , pentru a-şi recupera banii, întrucât prietenul său l-a anunţat că nu mai poate veni .

Intimatul a formulat întâmpinare în condiţiile art. 115-118 din Codul de procedură civilă solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată .

Prin sentinţa civilă nr. X/2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a respins plângerea ca neântemeiată .

Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia compoetiţiilor şi a jocurilor sportive , întrucât la data de 3.04.2010 , orele 10:20, aflându-se în faţa Sălii Sporturilor ” Romeo Iamandi ” din municipiul Buzău , a oferit spre vânzare cetăţeanului G.V. un bilet seria BSBZ nr.X la meciul de handbal R.- U. , la prerţul de 10 lei .

Astfel reţinută situaţia în fapt şi în drept, instanţa fondului a avut în vedere declaraţia martorului G.V. cumpărătorul biletului pentru meci , care a confirmat că a plătit petentului suma de 10 lei – preţul de cumpărare afişat şi la casa de bilete .

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal conform art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar .

În expunerea motivelor de recurs petentul a invocat în esenţă că nu se consideră vinovat de saăvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa , avându-se în vedere faptul că nu a cumpărat în scop de revânzare bilete pentru meciul de handbal R.- U. , ci , pur şi simplu a vândut cel de-al doilea bilet achiziţionat iniţial pentru prietenul său , la preţul oficiul de 10 lei , întrucât acesta l-a încunoştiinţat că nu se mai poate prezenta la meci .

Intimatul a formulat întâmpinare , solicxitând motivat respingerea recursului ca neântemeiat .

Prin decizia civilă nr. X/2010 s-a admis recursul declarat de petent, modificându-se sentinţa atacată în sensul admiterii plângerii şi anulării prpocesului verbal de contravenţie .

Hotărând astfel, tribunalul a avut în vedere :

Prin procesul verbal contestat s-a reţinut în sarcina petentului că se face vinovat de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia compoetiţiilor şi a jocurilor sportive , întrucât la data de – /2010 , orele 10:20, aflându-se în faţa Sălii Sporturilor ” X ” din municipiul Y , a oferit spre vânzare cetăţeanului G.V. un bilet seria BSBZ nr. X la meciul de handbal R.-U., la preţul de 10 lei .

Contrar situaţiei în fapt şi în drept reţinute prin procesul verbal de contravenţie , confirmat în tot de instanţa fondului , tribunalul apreciază că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, constând în cumpărarea în scop de revânzare a biletelor de acces la competiţii sportive .

S-a apreciat în acest sens că apărările formulate de petent în sensul că, alături de biletul său pentru meciul internaţional de handbal R.-U. organizat pentru data de – /2010 , a achiziţionat încă un bilet pentru un bun prieten , fiind nevoit să-l înstrăineze însă unei terţe persoane, la acelaşi preţ de cumpărare de 10 lei , pentru a-şi recupera banii investiţi, compară drept credibile .

Însuşi martorul audiat în cauză , menţionat în procesul verbal şi anume G.V. a confirmat că petentul avea spre vânzare un singur bilet pentru care a plătit preţul de 10 lei afişat la casierie .Or, achiziţionarea unui participa la acel eveniment şi respectiv înstrăinarea biletului în împrejurările expuse , nu poate fi calificată drept contravenţie , astfel cum a fost reţinută prin procesul verbal .

Pentru considerentele expuse , în baza art. 312 alin. 2 raportat la art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă s-a admis recursul întemeiat şi s-a modificat sentinţa atacată în sensul admiterii plângerii şi anulării procesului verbal de contravenţie .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro