404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Plângerea împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ

Asupra recursurilor penale :

Prin sentinţa penală nr.128/27.09.2010 Judecătoria Pătârlagele a dispus :

În baza art. 278 indice 1 alin. 8 lit. a cod procedură penală a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de către petentul ŞF, împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ din 22.03.2010, pronunţată în dosarul de urmărire penală nr. 746/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău şi a ordonanţei de respingere a plângerii din 03.05.2010 dată de Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău în dosarul 207/II/2/2010

În baza art. 278 indice 1 alin. 8 lit. a cod procedură penală a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de către petentul PA, împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ din 22.03.2010, pronunţată în dosarul de urmărire penală nr. 746/P/2009 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău şi a ordonanţei de respingere a plângerii din 03.05.2010 dată de Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău în dosarul 193/II/2/2010

A menţinut ordonanţa pronunţată de către Prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău , la data de 22.03.2010, în dosarul 746/P/2009.

A obligat pe fiecare petent la plata sumei de 200 lei , cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel,instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele :

în dimineaţa zilei de 27.12.2005, petentul ŞF se deplasa cu autoturismul Audi BZ 98 YZY proprietatea sa pe D.N. 10 pe direcţia Braşov Buzău . Din sens opus se apropia autoturismul Dacia cu nr. de înmatriculare BZ 03 –BCJ condus de PA.

Pe raza comunei Unguriu , într-o cubă periculoasă spre dreaptă conducătorul autoturismului Audi BZ – 98 – YZY , a pierdut controlul autoturismului în momentul în care acesta a pătruns cu roţile din faţă pe om zonă acoperită cu gheaţă , tamponându-se cu autoturismul Dacia ce se deplasa regulamentar .

Din accident a rezultat vătămarea corporală a petentului PA care a fost internat la Spitalul Judeţean Buzău – secţia ortopedie cu F.O. clinică nr. 12117/1575 în perioada 27-29.12.2005 şi în clinica de ortopedie Foişor secţia ortopedie I cu F.O. 6326/2005 în perioada 29.12.2005-12.01-2006 .

Din raportul medico legal nr. 127/0/14.03.2006 , al Serviciul Medico legal Buzău a rezultat că petentul PA ,a prezentat leziuni traumatice care pot data din 27.12.2005 şi necesită 65-70 zile de îngrijiri medicale.

Raportul medico legal a fost înaintat spre avizare Comisiei de Avizare şi Control de pe lângă Institutul Naţional de Medicină Legală Bucureşti care prin avizul nr. E 2/7719/2006 a recomandat efectuarea unei noi expertize medico legale la I.N.M. L. Bucureşti .

Prin raportul de nouă expertiză medico legală nr. A 5 /10442/2006 din 15.11.2006, întocmit de I.N.M.L. Bucureşti s-a concluzionat că PA a prezentat leziuni traumatice prin lovire de corpuri dure în condiţiile unui accident rutier în calitate de conducător auto la data de 27.12.2005 şi necesită 45-50 zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea exclusivă a leziunilor traumatice, timp ce include şi tratamentul de recuperare morfofuncţională .

Raportul a fost avizat de Comisia de Avizare şi Control de pe lângă I.N.-M.L. Bucureşti, în vederea stabilirii dinamicii accidentului şi a posibilităţii de evitare a impactului în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice auto .

Prin rezoluţia din 04.07.2007 Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele , s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a petentului ŞF .

Această rezoluţie a fost menţinută prin rezoluţia Prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele , motiv pentru care petentul a formulat plângere la instanţă împotriva rezoluţiei .

Prin sentinţa penală nr. 14/17.01.2008 , instanţa admite plângerea desfiinţează rezoluţia şi trimite cauza procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale, dispunând să se efectueze cercetări cu privire la latura obiectivă şi subiectivă a infracţiunii prevăzute de art.184 alin.1 şi 3 Cod penal.

Să se efectueze o expertiză tehnică judiciară care să stabilească dinamica procedurii accidentului cauzele producerii accidentului , care a fost viteza de deplasare a autoturismului condus de intimat înainte de producerea accidentului să se stabilească dacă în raport cu viteza de deplasare a autoturismului condus de intimat evitarea ar fi posibilă, se vor efectua şi alte acte de urmărire penală a căror necesitate se impune în urma cercetărilor.

După respingerea recursului formulat împotriva acelei sentinţe , cauza este trimisă procurorului şi a dispus redeschiderea urmăririi penale.

Aceasta s-a efectuat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău şi prin ordonanţa din 22.03.2010 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău , s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a petentului – intimat Ştefănescu Florin (învinuit în acea cauză) pentru infracţiunea prevăzută de art. 184 alin. 1 şi 3 cod penal şi sancţionarea administrativă a acestuia cu amendă de 1000 lei .

Împotriva ordonanţei a formulat plângere petentul PA, plângere ce a fost respinsă prin ordonanţa din 03.05.2010 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău (dosar 193/II/2/2010).

Lipsa gradului concret de pericol social a fost corect reţinută , în raport de intervalul mare de timp care a trecut de la momentul producerii accidentului , de modalitatea săvârşirii faptei , de forma de vinovăţie , de persoana şi conduita anterioară, dar şi ulterioară a făptuitorului .

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs ambele părţi criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate sub următoarele aspecte:

Persoana vătămată a solicitat să se dispună trimiterea cauzei la parchet pentru a se efectua o nouă expertiză medico-legală cu privire la consecinţele pe care le-a avut accidentul de circulaţie asupra sănătăţii sale care ulterior s-a înrăutăţit.

Intimatul ŞF a solicitat să se efectueze o nouă expertiză criminalistică în cadrul I.N.E.C Bucuresti întrucât nu a avut culpă în producerea accidentului de circulaţie.

Tribunalul verificând sentinţa recurată pe baza materialului si lucrărilor din dosar,motivelor de recurs invocate,precum si sub toate aspectele de fapt si de drept, potrivit art.3856 cod pr.penală va reţine că doar recursul persoanei vătămate este fondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Din analiza mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat că învinuitul ŞF nu a adaptat viteza cu care circula la volanul autoturismului ,la condiţiile de trafic,astfel încât a intrat în coliziune cu autovehiculul condus de către persoana vătămată Popa Aurelian,care a suferit leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 45-50 zile îngrijiri medicale.

În ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală din 22.03.2010 s-a reţinut că învinuitul a încălcat mai multe prevederi legale,respectiv art.31,35,48,54 din OUG 195/2002.

Potrivit raportului de expertiză criminalistică întocmit în cauză,a rezultat că învinuitul s-a deplasat cu autoturismul la data de 27.12.2005,dimineaţa,în condiţii de carosabil umed si temperatură scăzută ceea ce a favorizat apariţia poleiului,astfel încât într-o zonă de curbă deosebit de periculoasă,nu se poate reţine că acesta nu a putut prevdea posibilitatea derapării în condiţiile neadaptării vitezei la condiţiile meteo concrete.

Aprecierea organelor de urmărire penală şi a instanţei de judecată că fapta comisă,prev.de art.184 alin.1,3 cod penal nu prezintă gradul de pericol concret al unei infracţiuni,este netemenică si nelegală.

Potrivit art.181 cod penal,nu constituie infracţiune fapta pentru care legea penală,dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege si prin conţinutul ei concret,ca fiind lipsită în mod vădit de importanţă,nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

La stabilirea în concret a gradului de pericol social trebuie să se ţină seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei,de scopul urmărit,urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce precum si de persoana si conduita făptuitorului.

Învinuitul a încălcat mai multe dispozitii legale ce reglementează circulatia pe drumurile publice iar urmarea produsă a fost vătămarea corporală din culpă a persoanei vătămate PA căruia i a-u produs leziuni ce au necesitat pentru vindecare 45-50 zile de îngrijiri medicale.

De asemenea,învinuitul a comis fapta,sub aspectul laturii subiective,cu forma de de vinovăţiei a culpei cu prevedere,ignorând mai multe dispoziţii legale în condiţii de circulaţie rutieră pe timp de iarnă,cu carosabilul umed si posibilitatea producerii poleiului.

Analizând toate aceste împrejurări ce ţin de comitere a faptei si urmările produse nu se poate reţine că prin conţinutul său concret fapta este lipsită în mod vădit de importanţă,astfel încât nu prezintă gradul de pericol social al unei infractiuni.

La aprecierea lipsei de pericol social al unei infractiuni pentru fapta concret comisă,organele de urmărire penală şi instanţa de fond au avut în vedere,în principal datele ce caracterizează persoana învinuitului ,comportarea personală a acestuia,starea materială si familială,aspecte ce nu pot înlătura pericolul social concret al unei infracţiuni si nu fac ca aceasta să fie lipsită în mod vădit de importanţă.

În consecinţă,avându-se în vedere că probele existente la dosar sunt suficente pentru a se reţine,în conformitate cu art.2781 alin.8 lit.c cod pr.penală că fapta comisă întruneste trăsăturile esenţiale ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev.de art.184 alin.1,3 cod penal,rap.la art.17 cod penal,art.181 cod penal si art.18 cod penal,urmează a se desfiinţa ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală din 22.03.2010,ca efect al admiterii recursului si plângerii formulate de către persoana vătămată PA iar cauza va fi trimisă la Judecătoria Pătârlagele pentru a se pronunţa pe fond cu privire la infractiunea menţionată.

Recursul şi plângerea formulate de către făptuitor vor fi respinse în conformitate cu art.38515 pct.1 lit.b si art.2781 alin.8 lit.a cod pr.penală,avându-se în vedere considerentele de mai sus.

Văzând si disp.art.192 alin.2 cod pr.penală.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro