404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Contestatie in anulare

Asupra prezentei contestatii în anulare:

Prin contestatia înregistrată pe rolul acestei instante la data de 03.09.2010, sub nr.3719/114, contestatorul GI a solicitat anularea deciziei penale nr.185/11.06.2010 a Tribunalului Buzău, pronuntată în dosarul nr.12757/200/2009.

În motivarea contestatiei, contestatorul a învederat instantei că decizia penală atacată a fost semnată de presedintele sectiei în locul presedintelui de complet desi nu există nicio dovadă că acesta se afla în concediu de odihnă; cu presedinta sectiei penale se află în dusmănie întrucât l-a dat afară din sala de sedintă când a solicitat să i desemeneze un apărător din oficiu, fiind în vârstă si cu o pensie mică; nu i s-a permis de către instanta de recurs să spună tot ceea ce dorea; toate plângerile sale penale formulate împotriva numitei DA au ajuns la acelasi lucrător de politie IA care a primit mită de la fosta sa soţie; procurorul nu a respectat dispozitiile art.131 din Constitutie, art.202, 203, 209, 216 si altele din C.pr.pen; o parte din membrii completului de judecată erau incompatibili, purtându-i dusmănie; judecarea recursului nu s-a făcut cu citarea tuturor părtilor; procurorul de sedintă de la instanta de fond nu a făcut în faza de urmărire penală tot ceea ce îi spusese; a fost judecat în lipsă la instanta de recurs care a pronuntat decizia penală atacată; instanta de fond nu a analizat toate probele administrate în faza de urmărire penală, neavând rol activ în vederea aflării adevărului; instanta de recurs nu a avut în vedere dispozitiile art.22 al.2 C.pr.pen.; instanta de recurs a solutionat cauza în conditiile în care procedura de citare nu era îndeplinită conform legii.

Examinând contestatia în anulare formulată de contestatorul GI împotriva deciziei penale nr.185/11.06.2010 a Tribunalului Buzău, pronuntată în dosarul nr.12757/200/2009, prin prisma dispozitiilor art.386 si următoarele C.pr.pen., a sustinerilor contestatorului si a actelor si lucrărilor dosarului, instanta constată că aceasta este inadmisibilă din următoarele considerente:

Prin decizia penală nr.185/11.06.2010 a Tribunalului Buzău, pronuntată în dosarul nr.12757/200/2009 a fost respins ca nefondat recursul declarat de către petentul GI împotriva sentinţei penale nr.178 pronunţată la data de 23.02.2010 de Judecătoria Buzău, recurentul fiind obligat la palta sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunta această decizie, instanta de recurs a retinut următoarele considerente:

În mod corect instanţa de fond a apreciat că aspectele invocate de petentul – recurent GI referitoare la comiterea de către partea vătămată DA a infracţiunilor de abuz de încredere, înşelăciune, furt, mărturie mincinoasă şi fals în declaraţii prevăzute de art.213, art 215 alin.1, art. 208 alin.1, art. 260 şi art. 292 Cod penal nu sunt de natură penală, fiind vorba de un litigiu civil care a fost soluţionat de către instanţele de judecată cu ocazia partajării bunurilor comune, sentinţă definitivă şi irevocabilă. De asemenea, corect s-a constatat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 260 şi art.292 Cod penal întrucât DA nu a avut calitatea de martor în procesele intentate de către petent.

Cu privire la intimatele NM şi MM, nu se poate reţine în sarcina lor comiterea infracţiunilor prevăzute de art.260 şi art.264 Cod penal, nedovedindu-se că acestea ar fi făcut declaraţii ce nu corespund adevărului cu ocazia audierii în calitate de martori.

S-a mai retinut că petentul GI a formulat o cerere de recuzare împotriva judecătorului, cerere care a fost respinsă prin încheierea din 25.01.2010 a Judecătoriei Buzău iar la dezbaterea în fond a cauzei, petentul a părăsit sala de judecată, instanta de recurs constatând că nu există nici un caz de incompatibilitate în ceea ce priveşte judecătorul ce a soluţionat cauza, potrivit art. 2781 alin.4 Cod procedură penală prezenţa părţilor nefiind obligatorie la soluţionarea cauzei.

Instanta constată că motivele invocate de contestator în sustinerea contestatiei în anulare pe care a formulat-o, nu se regăsesc în cele reglementate de dispozitiile art.386 C.pr.pen. .

Astfel dispozitiile art.386 lit.a C.pr.pen. vizează situatia în care procedura de citare a contestatorului la instanta de recurs, când s-a judecat recursul, nu a fost îndeplinită conform legii si nu situatia în care o altă parte, în cauza dedusă judecătii DA, care nu a formulat contestatie în anulare, nu a fost citată la judecarea recursului de către instanta de recurs.

Din practicaua deciziei penale atacate se poate constata că la termenul de judecată din data de 11.06.2010, când s-a judecat recursul, GI a fost prezent la apelul cauzei, acordându-i-se cuvântul cu privire la recursul formulat.

Având în vedere cele retinute mai sus, instanta, în baza dispozitiilor art.391 C.pr.pen., urmează să respingă, ca inadmisibilă, contestatia în anulare formulată de contestatorul GI împotriva deciziei penale nr.185/11.06.2010 a Tribunalului Buzău, pronuntată în dosarul nr.12757/200/2009 iar în baza art.192 al.2 C.pr.pen. să-l oblige pe contestator la plata sumei de 30 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro