404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Furt calificat

Asupra prezentelor recursuri penale:

Prin încheierea din 2.12.2010 pronunţată de Judecătoria Rm Sărat în dosarul nr. 2078/287/2010 s-a menţinut ca legală şi temeinică măsura arestării preventive a inculpatului OC , COC si ME .

Pentru a dispune astfel , instanţa de fond a reţinut următoarele :

Fapta pentru care sunt cercetaţi inculpaţii OC , COC şi ME – furt calificat , de către mai multe persoane , antrenarea unui minor , pe timpul nopţii ,este de gravitate deosebita de natura sa justifice arestarea preventiva a acestora pe o perioada de timp, iar lăsarea inculpaţilor in liberate prezenta un pericol concret pentru ordinea publica ,in contextul prezentei sporite a sustragerii de animale din gospodăriile cetăţenilor din raza de activitate a instanţei şi obiectul material vizează un animal cu valoare importanta pentru proprietari.

De asemenea infracţiunea pentru care s-a pus in mişcare acţiunea penala împotriva celor 3 inculpaţi este sancţionata cu pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani.

Inculpatul OC a arătat ca se afla intr-o situaţie deosebita , atât materiala cat si din punct de vedere medical ,a fost arestat pentru o fapta pe care nu a comis-o, poate dovedi ca nu se face vinovat de aceasta si solicita lăsarea in libertate .

Deşi inculpaţii OC si COC nu au recunoscut comiterea infracţiunii pentru care au fost trimis in judecata , la dosarul cauzei sunt suficiente indicii de vinovatie care impun mentinerea arestarii preventive a acestora.

In cursul urmaririi penale invinuirâtii minori SV si SV ( care au participat alaturi de inculpati la comiterea f aptei ) au dat declaratii detaliate cu privire la savarsirea faptei pentru care au fost trimisi in judecata aratind ca animalul a fost urcat in duba inculpatului OC dupa savarsirea faptei si ca initiativa comiterii acestui furt au avut-o inculpatii OC si ME .

Inculpatul ME a recunoscut participarea sa la fapta de furt aratind ca el a fost cel care a linistit cainii partii vatamate pentru ca acestia sa nu latre si a astfel sa se trezeasca partea vatamata descriind in amanunt modul in care au comis fapta.

Împotriva încheierii au declarat recurs inculpaţii OC şi ME care au criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie , solicitând să fie judecaţi în stare de libertate.

Analizând încheierea atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului , a dispoziţiilor legale incidente cauzei , a motivelor de recurs invocate , precum şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt si de drept , tribunalul va reţine următoarele :

Potrivit art. 3002 Cod procedură penală , in cauzele in care inculpaţii sunt arestaţi instanţa este datoare să verifice in cursul judecăţii legalitatea şi temeinicia arestării preventive in conformitate cu dispoziţiile art. 160b Cod procedură penală, periodic , dar nu mai târziu de 60 de zile.

Verificarea în cursul judecăţii a legalităţii si temeiniciei arestării preventive a inculpaţilor se desfăşoară în şedinţă publică .

Măsura arestării preventive a inculpaţilor expira la data de 3.12.2010.

Din partea introductivă a încheierii atacate reiese că şedinţa nu a fost publică ci secretă.

Potrivit art. 3859 alin.1 pct.4 Cod procedură penală , hotărârile sunt supuse casării în situaţia în care şedinţa de judecată nu a fost publică , in afară de cazurile când legea prevede altfel.

Având in vedere dispoziţiile art. 3857 Cod procedură penală , se va aplica efectul extensiv al recursului pentru inculpatul COC .

Fapta comisă de către inculpaţi prezintă un grad ridicat de pericol social , astfel că se impune luarea faţă de aceştia a unei măsuri preventive , respectiv obligarea de a nu părăsi ţara.

Reţinând cele de mai sus , tribunalul va admite recursurile declarate de inculpaţi , va aplica efectul extensiv al recursului şi pentru inculpatul C, va casa încheierea din 2.12.2010 a Judecătoriei Rm. Sărat şi în consecinţă :

Va revoca măsura arestării preventive a inculpaţilor , în conformitate cu art.3859 pct.4, art.197 alin.2 şi art.139 alin.2 c.pr.pen şi va dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor OC, ME şi COC de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr.1817/11.06.2010, emise de către Judecătoria Râmnicu Sărat, dacă nu sunt arestaţi în altă cauză.

În baza art.1451 c.pr.pen. se va lua faţă de inculpaţii OC, ME şi COC măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei de judecată.

În baza art.1451 alin.2 c.pr.pen. raportat la art.145 alin11 c.pr.pen. va obliga inculpaţii să respecte următoarele măsuri:

a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi;

b) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea (respectiv poliţia de domiciliu) conform programului de supraveghere sau ori de câte ori sunt chemaţi;.

c) să nu îşi schimbe domiciliu fără încuviinţarea instanţei de judecată;

d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme.

Se va atrage atenţia inculpaţilor asupra nerespectării măsurilor dispuse ce au drept efect înlocuirea cu arestul preventiv.

Decizia se va comunica organelor şi instituţiilor menţionate la art.145 alin.21 c.pr.pen. şi inculpaţilor.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, inclusiv onorariu apărător din oficiu de 200 lei.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro