404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Infracţiunea de viol

Asupra prezentului recurs penal :

Prin sentinţa penală nr. 144 din 15.02.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău in dosarul nr. 10751/200/2009 s-a dispus astfel :

In baza art. 197 alin. 1 cu aplicarea art. 37 lit a si b Cod penal a fost condamnat inculpatul DV la o pedeapsă de 10 ani închisoare pentru infracţiunea de viol şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b şi e Cod penal.

În baza art. 180 alin. 1 Cod penal la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru infracţiunea de lovire.

În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b Cod penal s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 10 ani închisoare.

În baza art. 61 alin. 2 Cod penal s-a revocat beneficiul liberării condiţionate pentru restul de 1301 zile închisoare neexecutate din pedeapsa de 9 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 201/30.09.2004 pronunţată de Tribunalul Buzău, rest ce va fi contopit cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, inculpatul urmând să execute 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a 2 a, lit. b şi lit. c Cod penal după terminarea executării pedepsei.

În baza art. 169 Cod penal s-a dispus restituirea către partea vătămată GC a bunurilor ridicate în vederea examinării şi aflate în custodia organelor de poliţie.

În baza art. 71 Cod penal au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a 2 a, lit. b şi lit. e Cod penal începând cu data rămânerii definitive şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea şi arestarea preventivă începând de la 21.08.2009 la zi.

În baza art. 350 Cod proc. Penală s-a menţinut starea de arest a inculpatului.

Constată că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile.

În baza art. 191 Cod penal a fost obligat inculpatul la 1500 lei cheltuieli judiciare din care 600 lei onorarii apărător din oficiu şi 620 lei c/val raportului de constatare tehnico – ştiinţifică.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele :

Partea vătămată GC a fost în vizită la o prietenă a sa din mun. Buzău , cartier Micro 14, în data de 19/20.08.2009 , unde a stat până în jurul orelor 00,30-1,00 după care a plecat spre locuinţa sa din str IB din mun.Buzău , unde se mutase cu gazdă de 2 zile , venind în Buzău pentru a-şi căuta de lucru . la ieşirea din bloc partea vătămată a observat pe inculpat care s-a uitat fix la ea, fără să acorde importanţă, continuându-şi drumul către intersecţia străzilor D. cu V. Partea vătămată a constatat că este urmărită de inculpat . la un moment dat , inculpatul a prins-o de mână şi a lovit-o cu pumnul în zona feţei , ameninţând-o că dacă mai ţipă îi rupe maxilarul , conducând-o pe partea vătămată pe un spaţiu verde , unde i-a cerut să întreţină relaţii intime. Întrucât GC nu a fost de acord , inculpatul a împins-o până când aceasta a căzut pe spate şi în aceste condiţii a întreţinut raporturi sexuale normale.

În timp ce inculpatul îi cerea părţii vătămate să întreţină relatii sexuale acesta şi-a aprins o ţigară , iar în timpul exercitării actelor de violenţă a aruncat restul de ţigară şi i-a căzut o brichetă din haină , acestea fiind găsite la locul faptei de către organele de politie care au fost ridicate si expertizate , concluzionându-se că urmele de pe aceste obiecte aparţin inculpatului DV.

În seara zilei de 20.08.2009 , în jurul orei 23,00 , în timp ce se afla pe raza mun. Buzău , la intersecţia străzii R., cu str. C. I B partea vătămată CAM a fost acostată de un bărbat necunoscut care a lovit-o cu pumnul în zona feţei , i-a pus mâna la gură şi a apucat-o de gât , apoi a tras-o de păr şi întrucât partea vătămată a opus rezistenţă şi a ţipat a reuşit să scape . deşi partea vătămată a precizat în declaraţiile date , în cursul procesului penal că persoana respectivă a avut intenţia de a o viola , nu s-a putut stabili cu certitudine scopul agresiunii , cu atât mai mult cu cât persoana respectivă nu a tras de hainele părţii vătămate şi nici nu i-a cerut explicit sau implicit să întreţină relaţii sexuale.

Partea vătămată CAM a mers la sediul Politiei din mun.Buzău pentru a reclama agresiunea la care a fost supusă , timp în care a fost adus şi inculpatul DV ce fusese identificat de organele de poliţie în zona cartierului Micro XIV cu ajutorul părţii vătămate GC , care l-a recunoscut în persoana celui care o violase în noaptea de 19/20.08.2009 . Partea vătămată CAM l-a recunoscut pe inculpat ca fiind persoana care a agresat-o la intersectia str. R. cu str. CIB.

Din declaraţia martorei PA rezultă că în seara zilei de 20.08.2009 , în jurul orei 23,00-23,10 în timp ce se afla în faţa porţii locuinţei sale pe str. CIB , nr.95 a observat o fată care ţipa , lângă care era un bărbat care ulterior a fugit spre str.V. Martora a declarat că a recunoscut –o pe partea vătămată CAM , cu care fusese colegă iar la sediul poliţiei a recunoscut inculpatul ca fiind bărbatul ce se afla lângă partea vătămată .

Din raportul de constatare medico-legal nr. 689/O/21.08.2009 a rezultat că partea vătămată GC a prezentat leziuni traumatice minime care au putut fi produse prin lovire cu corp dur sau comprimare digitală (pentru echimozele de la nivelul membrelor superioare ). S-a mai concluzionat că lipsa spermatozoizilor în secreţia vaginală nu exclude un raport sexual vaginal.

În drept, faptele inculpatului DV care în noaptea de noaptea de 19/20.08.2009 , în jurul orei 01,00-01,30, in timp ce se afla pe raza mun.Buzău în apropierea intersectiei str.D cu str. V, în spaţiul verde din spatele blocului 85, inculpatul prin ameninţări şi folosirea violenţei fizice a întreţinut relaţii sexuale cu partea vătămată GC, de 19 ani, împotriva voinţei acesteia iar în seara zilei de 20.08.2009 , în jurul orei 23,00 a acostat-o pe partea vătămată CAM , la intersectia str. R. cu str.CIB, lovind-o cu pumnul în zona feţei , apoi i-a pus mâna la gură, a apucat-o de gât şi atras-o de păr, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de viol prev. de art. 197 al.1 c.p. şi a infracţiunii de lovire prev. de art. 180 al.1 c.p.

Inculpatul a refuzat să facă declaraţii în legătură cu infracţiunile reţinute în sarcina sa însă probele administrate în cauză atestă indubitabil vinovăţia inculpatului .

Astfel în locul comiterii infractiunii de viol au fost ridicate 2 obiecte ce au aparţinut inculpatului iar urmele de pe acestea au fost identificate ca aparţinând inculpatului, declaratiile părţii vătămate prin care a fost arătat modul de comitere a infracţiunii precum şi recunoaşterea acestuia de către partea vătămată ca fiind autorul infracţiunii de viol.

Raportat la infracţiunea de lovire , probatoriul administrat în cauză , de asemenea atestă vinovăţia inculpatului. Astfel martora PA a recunoscut inculpatul în persoana bărbatului care se afla , în stradă lângă partea vătămată CAM , iar aceasta din urmă l-a recunoscut pe inculpat la sediul Politiei Buzău în prezenţa prietenului său CIL.

Infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie şi postexecutorie prev. de art. 37 lit.a şi b c.p.

Primul termen al recidivei prev. de art. 37 lit.a c.p. este dat de pedeapsa de 9 ani închisoare aplicată prin sentinta penală nr. 201 din 30.09.2004 a Tribunalului Buzău , a fost arestat la 5.03.2004 şi liberat condiţionat la 11.08.2009 având un rest de pedeapsă de 1301 zile neexecutat.

Primul termen al recidivei postexecutorii prev. de art. 37 lit.b c.p. îl constituie mai multe condamnări , ultima fiind pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinta penală nr. 926/1999 pronunţată de Judecătoria Buzău , definitivă prin decizia penală nr. 995 din 10.05.2000 a Curţii de Apel Ploieşti.

Împotriva sentinţei a declarat apel ( calificat ulterior ca recurs) inculpatul criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie susţinând că in mod greşit instanţa defond a calculat restul neexecutat din pedeapsa de 9 ani închisoare ca fiind 1301 zile , in realitate fiind mai mic cu 234 zile.

De asemenea, inculpatul , in numeroasele memorii depuse la dosar a precizat că nu se face vinovat de comiterea infracţiunilor pentru care a fost condamnat şi că nu s-au administrat probe din care să rezulte fără dubiu vinovăţia sa.

Recurentul a aratat că deşi era reţinut nu a fost prezent la cercetarea la faţa locului şi nu i s-a adus la cunoştinţă că poate fi reprezentat.

Analizând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor legale incidente cauzei, a motivelor de recurs invocate , precum şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept , tribunalul va reţine următoarele :

Instanţa de fond a reţinut corect situaţia de fapt şi încadrarea juridică a faptelor.

Din ansamblul materialului probator administrat in cauză in fond şi in recurs rezultă fără dubiu că inculpatul recurent în noaptea de 19/20.08.2009 urmărit-o şi a acostat-o pe partea vătămatăp GC in cartierul Micro XIV din municipiul Buzău şi a întreţinut cu aceasta, prin constrângere raporturi sexuale normale .

La faţa locului au fost descoperite şi o brichetă care în urma expertizării a rezultat că aparţineau inculpatului. De altfel, inculpatul recurent a recunoscut că îi aparţin , că s-a aflat la faţa locului dar că a întreţinut raporturi sexuale orale cu partea vătămată, cu acordul acesteia .

Afirmaţiile inculpatului nu se coroborează cu nicio altă probă administrată în cauză .

În seara zilei de 20.08.2009 , inculpatul recurent a acostat-o pe strada CIB pe partea vătămată CAM , a lovit-o cu pumnul în zona feţei, i-a pus mâna la gură , a tras-o de păr şi a apucat-o de gât, însă acesta din urmă a reuşit să scape. Inculpatul – recurent a fost recunoscut de către partea vătămată si de martora PA ca fiind persoana care a agresat-o.

Reţinând vinovăţia inculpatului, instanţa de fond a aplicat o pedeapsă corect individualizată in raport de criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal , respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege, gradul de pericol social al faptei , precum si persoana inculpatului care este recidivist , fiind condamnat pentru infracţiuni deosebit de grave.

Cu privire la faptul că inculpatul nu a fost prezent la cercetarea la faţa locului, aceasta s-a efectuat la data de 20.08.2010 intre orele 340 – 6oo şi 21.08.2010 între orele 2400 – 100 aşa cum reiese din procesele verbale ataşate la dosarul de urmărire penală .

Inculpatul – recurent a fost reţinut preventiv la data de 21.08.2009 , ora 3,50, deci după efectuarea ultimei cercetări la faţa locului, dispoziţiile art. 129 alin. 3 Cod procedură penală nefiindu-i aplicabile. .

Instanţa de fond a dispus în temeiul art. 61 alin. 2 Cod penal revocarea beneficului liberării condiţionate pentru restul neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 201/30.09.2004 a Tribunalului Buzău , rest de 1301 zile.

Din sentinţa penală nr. 524 /5.08.2009 a Judecătoriei Miercurea Ciuc , depusă in recurs , reiese că din pedeapsa de 9 ani închisoare , echivalentă cu 3287 zile , inculpatul a executat efectiv 1974 , iar prin adăugarea zilelor câştigate prin muncă prestată de 234 zile , acesta a executat 2208 zile . Astfel, restul de pedeapsă neexecutat este de 1079 zile.

Reţinând cele de mai sus , tribunalul în baza art. 38515 pct.2 Cod procedură penală va admite recursul declarat de inculpat, va casa in parte in latura penală sentinţa atacată , va dispune revocarea liberării condiţionate pentru restul de 1079 zile neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală 201/2004 a Tribunalului Buzău , rest ce se va contopi cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă.

Conform art. 350 Cod procedură penală va menţine măsura arestărioi preventive .

Conform art. 88 Cod penal va deduce din pedeapsă reţinerea şi arestul preventiv începând cu 21.08.2009 la zi.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin.2 Cod procedură penală.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro