404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Revizuire-infracţiunea de conducere a unui autoturism fără a poseda permis de conducere.

Asupra prezentului apel penal :

Prin sentinţa penală nr. /12.01.2010,Judecătoria Pătârlagele a respins ca neîntemeiată cererea de revizuire formulată de condamnatul L G ,împotriva sentinţelor penale nr. /20.02.2007 a Judecătoriei Pătârlagele si nr. /11.01.2006 a Judecătoriei Ploiesti.

Pentru a hotărî astfel,instanţa de fond a reţinut următoarele :

Condamnatul L G a solicitat revizuirea celor 2 sentinţe penale întrucât a fost condamnat pentru 2 fapte săvârşite în aceeasi noapte ,în localităţi aflate la o distanţă mare ce nu îi permitea deplasarea .

Instanţa a apreciat că cererea sa nu este întemeiată întrucât distanţa ce desparte municipiile Buzău si Ploiesti poate fi parcursa în aproximativ o oră cu un autoturism iar condamnatul,prin sentinţa penală nr. /2007 a fost condamnat si pentru infracţiunea de conducere a unui autoturism fără a poseda permis de conducere.

Împotriva acestei hotărîri judecătoresti a declarat apel condamnatul,arătând că în noaptea respectivă a comis doar furtul dintr-un magazin situat în Ploiesti,rămînând în incinta acestuia după închidere,a stat până în jurul orelor 2 noaptea astfel că nu mai avea cum să ajungă la Buzău pentru a săvârşi celălalt furt pentru care a fost condamnat.

Mai mult decât atât,nu avea cum să se deplaseze întrucât autoturismul său Toyota Corolla îi fusese confiscat printr-o hotărîre judecătoreasca si se afla în custodia poliţiei.

Tribunalul,analizând apelul declarat constată că acesta este nefondat,rumând a fi respins,pentru următoarele considerente :

Rezultă că prin sentinţa penală nr.77/11.01.2006 a Judecătoriei Ploiesti L G a fost condamnat la o pedeapsă de 6 ani închisoare,pentru o infracţiune de furt calificat comisă în formă continuată, în perioada 20-22.08.2001 în dauna SC … SRL Ploiesti.

Prin sentinţa penală nr….20.02.2007,Judecătoria Pătârlagele îl condamnă la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârşirea unei infractiuni de furt calificat din noaptea de 21/22.08.2001 in dauna SC … SRL Buzău .

Judecătorul fondului în mod corect a stabilit că distanţa dintre municipiile Buzău si Ploiesti poate fi parcursă cu un autoturism in aproximativ o oră.

Prin urmare inculpatul L G avea timp să săvârşeasca cele două infracţiuni în cursul aceleiasi nopţi.

Susţinerea sa referitoare la faptul că nu se mai afla în posesia autoturismului Toyota Corolla nu are nici un fel de relevanţă întrucât potrivit propriei declaratii infractiunea din municipiul Buzău din noaptea respectivă a săvârşit-o folosindu-se de un autoturism imprumutat.

Nu poate fi reţinută nici apărarea sa în sensul că face dovada cu sentinţa penală nr…/2001 că nu putea săvârşi fapta din …/22.08.2008 întrucât prin această hotărîre s-a menţinut sechestrul asigurător pe autoturism deoarece activitatea de conducere a acestuia a fost săvârşită în perioada 6 iulie 1999-16 iulie 2000.

Mai mult decât instanţa care a pronuntat sentinţa penală nr…./2001 nu a reţinut că la săvârşirea infractiunii în dauna SC … inculpatul s-a deplasat cu vreun autoturism.

De altfel,L G si-a retras apelul declarat împotriva acestei hotărîri judecătoresti.

Faptul că nu mai era in posesia autoturismului său a fost invocat de revizuient doar în calea de atac de faţă,neinvocând această situaţie anterior,nici prin cererile de revizuire, nici cu ocazia audierii la procuror la 8.09.2009 şi nici cu ocazia judecării în fond.

Faţă de toate aceste aspecte, constatând şi că pe tot parcursul judecării dosarelor in cauză L G a recunoscut faptele,urmează ca Tribunalul,în baza art.379 pct.1 lit.b cod pr.penală să respingă ca nefondat apelul declarat.

Văzând si disp.art.192 alin.2 cod pr.penală

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro