404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL Furt calificat în formă continuată, tâlhărie şi violare de domiciliu în formă continuată

Asupra prezentului recurs penal:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău nr…. din data de 15.07.2009, înregistrat pe rolul Judecătoriei Buzău la data de 17.072009 sub nr. …/200, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului B F, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat în formă continuată, tâlhărie şi violare de domiciliu în formă continuată prevăzute de art. 208 – 209 al. 1 lit. a,e,g,i C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 75 lit.c C.pen.; art. 211 al. 1, 2 lit.b,c şi al. 21 lit. a,b C.pen. cu aplicarea art. 75 lit.c C.pen. şi art. 192 al. 1C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen.; toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.; punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului M I, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit.a,g,i C.pen. şi a inculpatului minor D I, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat în formă continuată şi tâlhărie prevăzute de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a,e,g,i C.pen. cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. şi art. 211 al. 1, 2 lit.b,c şi al. 21 lit. a,b C.pen., ambele cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.pen. şi art. 33 lit.a C.pen. .

În sustinerea rechizitoriului s-a reţinut că inculpatul B F, în perioada 26/27.02.-27/28.05.2009, fie singur fie împreună cu inculpaţii M I şi D I(minor) sau cu făptuitorul B I, a comis mai multe furturi sau tentative de furt din diferite locuinţe, o şcoală şi din autoturisme de pe raza judeţului Buzău, iar în noaptea de 27/28.05.2009, împreună cu minorul D I, l-au deposedat prin violenţă pe S C de un rucsac în care se aflau bunuri personale, folosindu-se în acest scop şi de un spray paralizant.

În sarcina inculpatului M I s-a reţinut că, în noaptea de 26/27.02.2009, împreună cu inculpatul B F, a pătruns în curtea numitei L A din comuna Movila Banului, de unde au sustras mai multe bunuri ce aparţineau numitului Z M.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul minor D I, s-a reţinut că acesta, începând cu data de 12.05.2009 până la data de 28.05.2009 a sustras sau a ajutat la sustragerea mai multor bunuri împreună cu inculpatul B F, iar în noaptea de 27/28.05.2009, împreună cu inculpatul B F, l-au deposedat prin violenţă pe S C de un rucsac în care se aflau bunuri personale, folosindu-se în acest scop şi de un spray paralizant.

Instanta de fond, prin sentinta penală nr.616/25.06.2010 în baza art.208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a,,e, g şi i Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. c Cod penal şi art. 74 lit. c-76 lit. c Cod penal, a condamnat pe inculpatul B B la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată; în baza art. 192 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 74 lit. c-76 lit. e Cod penal a condamnat pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu în formă continuată; în baza art. 211 alin. 1, 2 lit. b, c şi alin. 21 lit. a, b Cod penal, cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal şi art. 74 lit. c-76 lit. b Cod penal a condamnat pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie; în baza art.33 lit.a-34 lit. b Cod penal a contopit pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare; în baza art. 88 Cod penal s-a dedus din durata pedepsei aplicate perioada reţinerii de la 25.05.2009 şi de la 28.05.2009 şi a arestării preventive de la 28.05.2009 la zi; în baza art. 350 Cod procedură penală s-a menţinut starea de arest a inculpatului, M.A.P. nr. 40/28.05.2009; în baza art. 208 alin.1-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. c -76 lit. c Cod penal a condamnat pe inculpatul M I la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat; în baza art. 81-82 Cod penal a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 6 luni; în baza art. 359 Cod procedură penală a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor prevăzute de art. 83 şi 84 Cod penal; în baza art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, e, g şi i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 99-100 şi 109 Cod penal, art. 74 lit. a-76 lit. d Cod penal, a condamnat pe inculpatul minor D I la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată; în baza art. 211 alin. 1, 2, lit. b, c şi alin. 21 lit. a şi b Cod penal cu aplicarea art. 99-100 şi 109 Cod penal, art. 74 lit. a-76 lit. c Cod penal a condamnat pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie; în baza art. 33 lit. a-34 lit. b Cod penal a contopit pedepsele aplicate inculpatului minor, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare; în baza art. 81-82 Cod penal a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 4 ani; în baza art. 359 Cod procedură penală a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor prevăzute de art.83 şi 84 Cod penal; în baza art. 71 alin. 5 Cod penal a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii; în baza art. 346 Cod procedură penală raportat la art. 14 Cod procedură penală, cu referire la art. 998 Cod civil, art. 1000 alin. 2 Cod civil şi art. 1003 Cod civil, a obligat pe inculpaţii B F şi M I, în solidar, la plata către partea civilă Z M, a sumei de 500 lei, cu titlu de despăgubiri materiale şi a sumei de 20 lei, câte 10 lei fiecare către martorul-cumpărător de bună credinţă Baiaram Florian Siminică; pe inculpatul B F la plata către partea civilă C V a sumei de 500 lei, cu titlu de despăgubiri materiale; pe inculpaţii B F şi D I , acesta din urmă în solidar şi cu părţile responsabile civilmente D M şi D L, la plata către partea civilă Primăria comunei Movila Banului, jud. Buzău, a sumei de 50 lei despăgubiri materiale, a constatat că părţile vătămate I C şi S C nu s-au constituit părţi civile; în baza art. 118 alin. 4 Cod penal a confiscat de la inculpaţii B F şi D I(împreună cu părţile responsabile civilmente) suma de 30 lei, câte 15 lei de la fiecare, contravaloarea bunurilor sustrase de la partea vătămată P R iar în baza art. 191 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală a obligat inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare: pe inculpatul B F la 900 lei din care 700 lei onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu, pe inculpatul M I la 450 lei cheltuieli judiciare, din care 300 lei onorariul avocatului desemnat din oficiu şi pe inculpatul minor D I, în solidar cu părţile responsabile civilmente la 750 lei din care 600 lei onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu.

Pentru a pronunta această sentintă, instanta de fond a retinut următoarele considerente:

În noaptea de 26/27.02.2009, inculpatul B F, aflându-se în localitatea de domiciliu, s-a întâlnit cu inculpatul M I, căruia i-a propus să sustragă bunuri din locuinţa numitei L A, situată în sat Movila Banului, comuna Movila Banului, judeţul Buzău, întrucât ştiau că acest imobil nu era locuit. Escaladând gardul imobilului respectiv, cei doi au sustras din curte trei uluce metalice, o plită din fontă, un cărucior, un grătar şi cantitatea de 60 kg. ştiuleţi porumb, bunuri pe care le-au transportat apoi la marginea localităţii pe un teren agricol, ascunzându-le până a doua zi de dimineaţă, când M I a vândut cele trei uluce, plita şi grătarul martorului-cumpărător de bună credinţă B F S, pentru suma de 20 lei, pe care a împărţit-o apoi, în mod egal, cu inculpatul B F. Bunurile arătate au fost ridicate ulterior de organele de poliţie de la martorul B F S.

În după amiaza zilei de 10.05.2009, inculpatul B F, aflându-se în apropierea imobilului numitului C V, s-a hotărât să pătrundă în interior şi să sustragă bunuri, pe care să le valorifice prin vânzare, astfel că, găsind poarta de acces în curte neasigurată şi deplasându-se până la cea care face accesul în locuinţă, de asemenea, neasigurată, a pătruns în interior, iar dintr-o încăpere a sustras un telefon mobil marca Sagem MY 210 X şi încărcătorul aferent.

A doua zi, inculpatul a predat bunul sustras organelor de poliţie.

În după-amiaza zilei de 12.05.2009, inculpatul B F s-a deplasat până în satul C, comuna Movila Banului şi în dreptul Şcolii generale din acel sat s-a întâlnit cu inculpatul minor D I şi cu făptuitorul minor B I. Inculpatul s-a hotărât să pătrundă în incinta şcolii, de unde să sustragă bunuri, rugându-i pe cei doi să-l ajute, astfel s-au urcat toţi trei pe o anexă ce era lipită de unul din zidurile şcolii şi ajunşi pe acoperişul deteriorat al şcolii, au îndepărtat câteva ţigle, au intrat în spaţiul creat, după îndepărtarea a câteva ţigle, în pod. D I şi B I au aşteptat în acest spaţiu, iar în şcoală a pătruns doar B F şi dintr-o încăpere acesta a sustras 44 bucăţi de brânză topită, o cutie ce conţinea 100 gr. Cafea şi un termoplonjon. Pentru a ajunge din nou în podul şcolii, inculpatul s-a folosit de o funie realizată din trei huse de scaun pe care le-a înnodat, iar cu ajutorul celorlalţi doi, care i-au legat funia de o grindă din pod, inculpatul B F a reuşit să iasă din şcoală.

Bunurile sustrase au fost ascunse de cei trei, care au consumat o parte din ele, într-o clădire părăsită aparţinând fostului IAS Cioranca.

În data de 20.05.2009, în jurul orei 12.30, inculpatul B F s-a deplasat la domiciliul părţii vătămate C V pentru a-l ruga să-i dea de mâncare, partea vătămată oferindu-i mâncare acestuia.

Inculpatul a plecat din locuinţa părţii vătămate, însă mai târziu, în cursul, aceleiaşi zile, a revenit în imobil, pătrunzând în curte pe poarta găsită neasigurată şi profitând de faptul că partea vătămată era plecată de acasă, sustrăgând, dintr-o pereche de pantaloni găsită în cuier, suma de 350 lei şi din frigider mai multe produse alimentare, iar dintr-un dulap mai multe scule, bunuri pe care le-a pus într-o sacoşă şi a părăsit imobilul părţii vătămate. Tot în ziua respectivă, inculpatul a făcut mai multe cumpărături în magazinul aparţinând martorului V C, din banii sustraşi de la partea vătămată.

În data de 21.05.2009, în jurul orei 14.30, inculpatul B F a pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate B E, bunica lui, pentru a sustrage bunuri şi în momentul în care a pătruns în curte pe poarta găsită neasigurată, au început să latre câinii, fapt ce a determinat-o pe partea vătămată să iasă din casă, izgonind inculpatul, care nu a mai reuşit să sustragă nici un bun din imobil.

În seara zilei de 27.05.2009, inculpatul B F şi inculpatul minor D I au plecat din comuna Movila Banului, cu o maşină „de ocazie”, în municipiul Buzău şi ajunşi aici, pe B-dul Unirii, în parcarea blocului C.1, aceştia au observat autoturismul marca Dacia 1310, de culoare albă, cu nr. de înmatriculare BZ-…, aparţinând părţii vătămate Poteraşu Radu, s-au hotărât să sustragă bunuri din interiorul maşinii, profitând de faptul că în zonă nu se aflau alte persoane. Astfel, forţând portiera dreapta faţă, au reuşit să o deschidă, iar din interior inculpatul B F a sustras mai multe bunuri de uz sanitar( o pereche de mănuşi chirurgicale, un bandaj de culoare albă, plasturi, un leucoplast, o cutie cu vată), în timp ce inculpatul D DI asigura paza locului faptei. Apoi, cei doi s-au deplasat spre centrul municipiului Buzău şi ajungând în parcarea de pe strada Tunel, în apropierea blocului F, au găsit neasigurat autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare BZ-…, aparţinând părţii vătămate I C şi, procedând în acelaşi mod, arătat mai sus, inculpatul B F a sustras din interiorul maşinii un baston din cauciuc şi un cuţit cu mâner de culoare neagră. Cei doi au părăsit zona şi s-au îndreptat spre parcul „Sfinţii Îngeri”, unde au observat-o pe partea vătămată S C, care dormea pe o bancă, având sub cap un rucsac şi s-au hotărât să o deposedeze pe aceasta de rucsac. În acest scop, inculpatul B F s-a apropiat de banca respectivă şi i-a pulverizat în ochi părţii vătămate substanţe iritant lacrimogene dintr-un spray pe care îl avea asupra sa, în acest timp inculpatul D I sustrăgând rucsacul părţii vătămate, după care cei doi inculpaţi s-au întors în parcarea de lângă strada Tunel, unde au verificat conţinutul rucsacului, găsind în interior un hanorac de culoare gri cu dungi albastre, un hanorac de culoare albastră, o pereche de adidaşi de culoare galbenă, un pachet cu ţigări, în care se afla suma de 5 lei şi o brichetă, o sticlă de fanta de un litru, un fes de culoare neagră şi două suluri de hârtie igienică, au abandonat hanoracul de culoare gri şi cele două suluri de hârtie igienică pe un leagăn din zona respectivă, iar celelalte bunuri sustrase le-au introdus în rucsac şi au plecat spre parcul din apropierea băncii Banc Post Buzău, unde au fost depistaţi de organele de poliţie.

S-a mai retinut că inculpaţii B F şi M I au recunoscut faptele comise, în modalitatea şi împrejurările expuse, iar inculpatul minor D I a negat orice activitate infracţională, însă materialul probator atestă indubitabil vinovăţia acestuia.

Împotriva acestei sentinte penale au declarat apel inculpatii M Ionel si D I.

În motivarea apelului, apelantul M I, prin apărătorul său a învederat instantei că sentinta atacată este nelegală si netemeinică sub aspectul individualizării pedepsei aplicate, aceasta fiind prea mare raportat la valoarea mică a prejudiciului.

Desi s-au acordat mai multe termene de judecată, apelantul D I nu s-a prezentat în fata instantei de apel pentru a comunica motivele de apel.

Examinând apelurile formulate prin prisma dispozitiilor art.361 si următoarele C.pr.pen., tribunalul constată că acestea sunt nefondate din următoarele considerente:

Instanta de fond a retinut în mod corect situatiile de fapt deduse judecătii, a făcut o corectă încadrare juridică a faptelor săvârsite de apelantii-inculpati iar la individualizarea pedepselor aplicate, a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.pen., respectiv împrejurările săvârşirii faptelor, gradul de pericol social concret al acestora, limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală şi persoana apelantilor-inculpati dar si faptul că acestia au avut o atitudine relativ sinceră pe toată durata de desfăşurare a procesului penal, recunoscând săvârşirea infracţiunii reţinută în sarcina sa doar apelantul inculpat M I.

Astfel, instanta de fond a retinut în favoarea ambilor apelanti inculpati circumstante atenuante, aplicându-le pedepse sub minimul special prevăzut de lege pentru infractiunile pentru care au fost trimisi în judecată, dispunând si suspendarea conditionată a executării acestora în conditiile în care s-a ajuns la concluzia că scopurile pedepselor aplicate pot fi atinse chiar si fără executarea acestora în regim de detentie.

Desi inculpatul minor D I nu a recunoscut săvârsirea infractiunilor pentru care a fost trimis în judecată, vinovătia acestuia rezultă cu certitudine din declaratiile părtilor vătămate coroborate cu declaratiile martorilor, la momentul prezentării materialului de urmărire penală acesta, în prezenta apărătorului său si a mamei sale D L, recunoscând săvârsirea acestor infractiuni.

Având în vedere cele retinute mai sus, instanta, în baza dispozitiilor art.379 pct.1 lit.b C.pr.pen. urmează să respingă, ca nefondate, apelurile formulate de apelantii-inculpati M I si D I împotriva sentintei penale nr.616/25.06.2010 a Judecătoriei Buzău iar în baza art.192 al.2 C.pr.pen, să-i oblige pe acestia la plata sumei de câte 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din care, câte 300 lei onorariu apărători din oficiu, avansat Baroului de avocati Buzău din fondul special al Ministerului Justitiei.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro