404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice

Asupra prezentelor apeluri penale:

Prin sentinţa penală nr. 190 din 22.02.2010, Judecătoria Buzău a hotărât următoarele:

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. a, Cod procedură penală achită inculpatul Ş G, pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 Cod penal, săvârşită în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece fapta nu există în ceea ce priveşte achiziţia de motorină, reabilitarea drumurilor comunale, achiziţia tâmplăriei de aluminiu.

În baza art.11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. b, Cod procedură penală achită inculpatul L G pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 Cod penal, săvârşită în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală în ceea ce priveşte achiziţionarea de mixtură asfaltică, achiziţia de lemne pentru şcoli şi acordarea de premii personalului primăriei.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. a, Cod procedură penală achită inculpatul L G pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu, prevăzută de art. 249, Cod penal şi infracţiunea de fals intelectual, săvârşite în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece faptele nu există în ceea ce priveşte achiziţia de motorină.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. d, Cod procedură penală achită inculpatul L G pentru infracţiunea de neglijenţă în serviciu, prevăzută de art. 249, Cod penal, săvârşită în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece faptele nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii (latura obiectivă) în ceea ce priveşte lucrările de amenajare a pârâului C, lucrările de reabilitare a Şcolilor Z şi S.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. a, Cod procedură penală achită inculpata T E, pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită art. 248 Cod penal, săvârşită în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece fapta nu există în ceea ce priveşte achiziţia de motorină, reabilitarea drumurilor comunale, achiziţia tâmplăriei de aluminiu.

În baza art.11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. b, Cod procedură penală achită inculpata T E pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 248 Cod penal, săvârşită în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală în ceea ce priveşte achiziţionarea de mixtură asfaltică, achiziţia de lemne pentru şcoli şi acordarea de premii personalului primăriei.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. a, Cod procedură penală achită inculpata T E pentru infracţiunea de fals intelectual, săvârşite în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece faptele nu există în ceea ce priveşte achiziţia de motorină.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. d, Cod procedură penală achită inculpata T E pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 248 Cod penal, săvârşită în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece faptele nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii (latura obiectivă) în ceea ce priveşte lucrările de amenajare a pârâului C, lucrările de reabilitare a Şcolilor Zilişteanca şi Sudiţi.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. a, Cod procedură penală achită inculpatul D N, pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 Cod penal, infracţiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 289, Cod penal şi infracţiunea de uz de fals, prevăzută de art. 291, Cod penal, săvârşite în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece faptele nu există în ceea ce priveşte achiziţia de motorină.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. d, Cod procedură penală achită inculpatul D N pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 132 din Legea 78/2000 cu referire la art. 248 Cod penal, săvârşită în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii (latura obiectivă) în ceea ce priveşte lucrările de amenajare a pârâului C.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. a, Cod procedură penală achită inculpatul P G, pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 248 Cod penal, infracţiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 289, Cod penal şi infracţiunea de uz de fals, prevăzută de art. 291, Cod penal, săvârşite în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece faptele nu există în ceea ce priveşte achiziţia de motorină.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. d, Cod procedură penală achită inculpatul P G pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 248, Cod penal, săvârşită în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii (latura obiectivă) în ceea ce priveşte lucrările de amenajare a pârâului C.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. a, Cod procedură penală achită inculpatul O V, pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 248 Cod penal, infracţiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 289, Cod penal şi infracţiunea de uz de fals, prevăzută de art. 291, Cod penal, săvârşite în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece faptele nu există în ceea ce priveşte achiziţia de motorină.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. d, Cod procedură penală achită inculpatul O V pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 248, Cod penal, săvârşită în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii (latura obiectivă) în ceea ce priveşte lucrările de amenajare a pârâului C.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. a, Cod procedură penală achită inculpatul D I, pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 248 Cod penal, infracţiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 289, Cod penal şi infracţiunea de uz de fals, prevăzută de art. 291, Cod penal, săvârşite în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece faptele nu există în ceea ce priveşte achiziţia de motorină.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. d, Cod procedură penală achită inculpatul D I pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 248, Cod penal, săvârşită în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii (latura obiectivă) în ceea ce priveşte lucrările de amenajare a pârâului C.

În baza art.11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. b, Cod procedură penală achită inculpata D E, pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 248 Cod penal şi infracţiunea de fals intelectual prevăzută de art. 289, Cod penal, săvârşite în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală în ceea ce priveşte avizarea dispoziţiei primarului privind acordarea de premii personalului primăriei.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. a, Cod procedură penală achită inculpata M E, pentru comiterea infracţiunilor de neglijenţă în serviciu, prevăzuta de art. 249 Cod penal, săvârşite în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece fapta nu există în ceea ce priveşte achiziţia de motorină.

În baza art. 11, punctul 2, lit. a, cu referire la art. 10, alin. 1, lit. a, Cod procedură penală achită inculpatele I V, şi V M, pentru comiterea infracţiunilor de neglijenţă în serviciu, prevăzută de art. 249, Cod penal, săvârşite în dauna părţii vătămate Consiliul local al comunei P C, deoarece faptele nu există în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică pentru lucrările de reabilitare şcoli.

Respinge, în parte, acţiunea civilă formulată de părţile vătămate M S, M M, M S, N C, T M, T L, P I şi I Ş, ca nefondată.

Constată acoperit prejudiciul creat prin acordarea premiilor.

Respinge acţiunea civilă formulată de partea vătămată M N, privind obligarea inculpaţilor la despăgubiri civile în cuantum de 100.000 lei pentru daune morale, ca nefondată.

Constată că părţile nu au solicitat cheltuielile judiciare avansate de acestea.

În baza art.192, pct.1, lit. a, Cod procedură penală obligă părţile vătămate M S, M M, M S, N C, T M, T L, P I, M N şi I Ş la câte 500 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 07.03.2007, Camera de Conturi a Judeţului Buzău, prin raportul intermediar de control nr. 96 din 01.03.2007 s-a adresat organelor de cercetare penală şi a solicitat cercetarea conducerii Primăriei comunei P C şi a altor salariaţi pentru comiterea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 248, 249 Cod penal, deoarece, în urma controlului efectuat la această instituţie, a rezultat că s-a făcut achiziţii de produse şi lucrări, fără respectarea prevederilor legale, după cum urmează:

I. Astfel în perioada ianuarie – noiembrie 2006 primăria a achiziţionat de la SC ,,, SRL P C, motorină în valoarea de 20.989,12 lei, fară a organiza selecţie de ofertă, deşi valoarea combustibilului a depăşit echivalentul a 5000 euro. Motorina achiziţionată a fost dată în consum pe baza bunurilor de consum semnate de viceprimarul D N, fără a se înscrie în toate destinaţia combustibilului.

Procesele verbale întocmite de comisia de recepţie au constituit acte justificative şi în urma centralizării lor a rezultat că cei 6257 litri de motorină au fost utilizaţi pentru lucrări de balastare drumuri comunale (2437 l), amenajare albie pârâu P C (1058 l), iar diferenţa pentru amenajarea rampei de gunoi şi înlocuirea pompelor de apă de pe raza comunei.

II. Amenajarea albiei pârâu P C s-a făcut prin încredinţare directă a lucrării către Primăria Z, valoarea lucrărilor achitate către executant fiind 14.110 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea manoperă. A fost folosită motorina aprovizionată de beneficiar (1058 l).

Nici pentru balastarea drumurilor comunale, nici pentru amenajaresa albiei pârâului nu s–au întocmit procese verbale de recepţia lucrărilor, existând suspiciuni că lucrările nu s-au efectuat în mod real.

III. În luna decembrie 2006, Primăria P C s-a aprovizionat de la SC … SA Pătârlagele cu cantitatea de 40 tone de mixtură asfaltică, fără a se întocmi documente care să justifice intrarea acestei cantităţi în gestiune şi modul cum s-a consumat. Există suspiciuni că lucrările de plombare a asfaltului nu s-au executat în totalitate, cantitatea de mixtura livrată fiind mai mică.

IV. Primăria a executat lucrări de balastare drumuri comunale si cu SC … SRL în urma unei selecţii de oferte. Deoarece nici în contract şi nici în situaţiile de lucrări nu se precizează tronsoanele de drum ce trebuiau balastate şi în acest caz se susţine că nu au fost executate cantităţile de lucrări achitate în valoare de 102.127,47 lei.

V. Primăria Poşta Cîlnău, în vara anului 2006 a achiziţionat lemne de foc de la AF CM din com. SB, jud. C, în valoare de 35.885 lei, fără a organiza selecţie de ofertă şi la un preţ mai mare decât oferta SC … SRL P C.

VI. La data de 16.11.2006, în urma unor selecţii de oferte, s-au încheiat contractele de lucrări nr. 5443 şi 5444 cu SC … 94 SRL Buzău, având ca obiect reabilitare şcoala cu clasele I – IV S, com. P C. Comisia de evaluare a ofertelor a fost compusă din D E – secretar primărie, V M, I V şi B C din partea CJ Buzău.

Deşi lucrările aveau termen de finalizare 17. 01. 2007, acestea nu au fost executate, iar primăria a achitat lucrări în valoare de 50.396 lei, fără a exista un proces verbal de recepţie a lucrărilor, existând date că lucrările achitate nu au fost executate. Plata a fost efectuată de primarul G L şi contabila T E.

VII. În luna decembrie 2006 s-a achiziţionat tâmplărie din aluminiu cu geam termopan de la SC .. .. SRL Buzău, în valoare de 8500 lei şi există bănuieli că nu a fost montată întreaga cantitate de tâmplărie achitată.

VIII. În luna decembrie 2006, primarul G L a dispus acordarea de premii tuturor salariaţilor primăriei, inclusiv pentru sine, fără a respecta legislaţia în materie privind salarizarea funcţionarilor publici, fapt ce a produs un prejudiciu bugetului local de 26.105 lei şi nu 264.313, 12 lei, cum în mod eronat se reţine în ordonanţa parchetului.

Pentru toate aceste nereguli, Camera de Conturi Buzău consideră că se fac vinovaţi L G – primar, care nu a organizat activitatea de achiziţii publice potrivit reglementărilor legale; T E – contabil, care nu şi-a exercitat atribuţiile stabilite cu privire la conducerea contabilităţii şi înregistrarea în evidenţa contabilă, decontarea lucrărilor făcându-se pe baza unor documente care nu conţin toate datele care să confirme realitatea operaţiunilor consemnate; D N – viceprimar, care a semnat bonurile de consum de motorină, fără justificarea consumului şi nu şi-a exercitat atribuţiile în ceea ce priveşte recepţia lucrărilor; P G, O V, D I, M P, preşedinte şi respectiv membrii comisiei de recepţie a lucrărilor de achiziţii publice, care nu şi-au exercitat atribuţiile în ceea ce priveşte recepţia lucrărilor, cât şi gestionarea în cadrul primăriei.

Judecătoria Buzău, având în vedere probatoriile administrate, respectiv raportul de expertiză întocmit de expertul R V, precum şi expertiza întocmită de T M, declaraţiile martorilor C D, D V, C V I, N I, A I, Ţ N, T C, declaraţiile inculpaţilor, procesele verbale de recepţie, chitanţele şi actele întocmite, precum şi constatarea Curţii de Conturi Buzău, a reţinut următoarele:

I. În ceea ce priveşte achiziţia cantităţii de 6257 litri motorină de la SC … 2000 SRL P C, în perioada ianuarie – noiembrie 2006, în valoare de 20.989,12 lei, fără a organiza selecţie de ofertă, deşi valoarea combustibilului a depăşit echivalentul a 5000 euro.

Potrivit art. 19 din OUG nr. 34/2006 „Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. 204 alin. (2).”, fapt reţinut corect de organul de control al Camerei de Conturi Buzău, dar raportat la valoarea totală a achiziţiei de 20.989, 12 lei (inclusiv TVA), aşa cum rezultă din centralizatorul întocmit de organul de control şi aflat la fila 19, vol.1, pe baza facturilor emise de furnizorul SC … 2000 SRL (filele 20-53, vol.I) şi la dispoziţiile art. 25, alin. 1, din acelaşi act normativ, care arată modalitatea de estimare a contractului de achiziţie publică „ Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului”, instanţa reţine că după deducerea TVA, valoarea contractului de achiziţie a motorinei a fost de 17.638 lei şi raportat la cursul mediu al euro din perioada achiziţiei (3,6120-30.01.2006 şi 3,4344-29.11.2006) de 3,5406 lei/euro, valoarea totală a contractului a fost sub 5000 euro (4992 euro – a se vedea în acest sens concluzia expertizei contabile – expert R V- fila 215, dosar de fond) şi deci nu implica organizarea unei proceduri de achiziţie publică de bunuri, achiziţia putând fi făcută direct. În acest sens nu se poate reţine săvârşirea vreunei fapte care să întrunească elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu sau neglijenţă în serviciu din partea inculpaţilor L G, T E.

În ceea ce priveşte înregistrarea şi consumul acestei cantităţi de motorină, instanţa constată că la fila 20 din volumul 1 se găseşte anexa nr.18 a raportului de control a camerei de conturi din care rezultă existenţa bonurilor de consum a cantităţilor de motorină eliberate (care totalizează 6257 litri), anexă realizată pe baza facturilor fiscale de achiziţie a motorinei, bonurilor de consum şi a proceselor verbale întocmite de comisia de recepţie a lucrărilor, înfiinţată potrivit Dispoziţiei nr. 85/11.05.2005 a Primarului comunei P C (fila 154, vol.I).

De altfel, din probele administrate, atât la urmărirea penală (raportul de expertiză tehnică-expert T M, şi răspunsul la obiecţiuni de la filele 8-70, vol.6), cât şi din declaraţiile martorilor N I (administratorul sălii de sport, care a declarat că a folosit motorină la încălzitul sălii), A I, Ţ N, T C (lucrători pe utilajele folosite la transportul balastului, care au declarat că au folosit motorina primăriei) şi D V (muncitorul care a lucrat pe Wola la încărcatul balastului din albia pârâului în utilajele care îl transportau şi la amenajarea rampelor de gunoi), rezultă că lucrările pentru care a fost folosită motorina au fost executate în totalitate în condiţiile arătate de procesele verbale de recepţie şi că acestea, potrivit opiniei expertului R V (fila 263, dosar de fond) pot fi luate în calcul, ca anexe la bonurile de consum întocmite.

Faţă de cele arătate mai sus nu poate fi reţinută vreo faptă care să întrunească elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu şi fals intelectual din partea inculpaţilor L G, T E, sau abuz în serviciu, fals intelectual uz de fals din partea inculpaţilor D N, P G, O V, D I şi a infracţiunii de neglijenţă în serviciu pentru inculpata M E.

II. Cu privire la amenajarea albiei pârâului C, din probele administrate a rezultat că valoarea lucrărilor executate a fost de 14.110 lei conform facturii nr. 9632014 emisă de Primăria comunei Z pentru prestări servicii cu buldoexcavatorul pentru un număr de 166 ore, aşa cum rezultă din anexele la factură (filele 77-80, vol. I, anexa la Raportul de control al camerei de conturi). În aceste condiţii valoarea lucrării fiind sub 5000 euro (4112,38 euro-raport de expertiză Roşioru Vartan, fila 264, dosar de fond) nu era necesară organizarea unei proceduri de achiziţie publică, achiziţia facându-se direct.

Instanţa nu va reţine ca fondate concluziile camerei de conturi, care arată că la valoarea lucrării de 14.110 lei adăugându-se şi contravaloarea a 1058 litri motorină, achiziţionată de Primăria P C, în valoare de 3681,21 lei, se depăşeşte pragul valoric de 5000 euro şi era necesară o procedură de achiziţie publică. Concluzia camerei de conturi este nefondată şi netemeinică în condiţiile în care aceiaşi cantitate de motorină trebuia supusă la două proceduri de achiziţie publică, o dată la achiziţia de bunuri-motorina (a se vedea pct.I) şi a doua oară la achiziţia de lucrări, în cadrul acestei proceduri.

Din probele administrate (expertiza tehnică-expert T M, pag 29, vol.VI) rezultă că raportat la cantităţile de lucrări constatate erau necesare, la o productivitate medie, un volum de 463 ore de lucru cu buldoexcavatorul. Primăria P C a achitat conform documentelor arătate mai sus contravaloarea unui număr de 166 ore, cu mult sub necesarul estimat. Din celelalte probe administrate în cauză, declaraţiile martorilor C D, D V, D V-I rezultă că au fost efectuate lucrări la albia pârâului C şi lucrări de strângere a gunoiului depozitat pe malurile pârâului.

Decontarea lucrărilor prin ordinul de plată nr. 947/05.12.2006, către Primăria comunei Z s-a făcut conform facturii nr. 9632014, emisă de furnizor şi a rapoartelor de schimb confirmate de inculpatul D N, fără să existe procese verbale de recepţie a lucrărilor, încheiate de comisia de recepţie înfiinţată prin dispoziţia primarului.

În concluzie, fapta inculpaţilor D N, P G, O V, D I de a nu întocmi procesul verbal de recepţie, fapta inculpatului L G de a aproba efectuarea plăţii şi fapta inculpatei T E de a efectua plata, fără documente justificative, care să certifice existenţa lucrării respective deşi constituie situaţia premisă a laturii obiective a infracţiunii de abuz în serviciu, prin faptul că lucrarea s-a efectuat şi prin aceasta nu s-a cauzat o vătămare a intereselor legale ale colectivităţii şi implicit a primăriei, instanţa apreciază că faptele acestora nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu (latura obiectivă).

III. Privind aprovizionarea de la SC .. SA Pătârlagele cu cantitatea de 40 tone de mixtură asfaltică, fără a se întocmi documente care să justifice intrarea acestei cantităţi în gestiune şi modul cum s-a consumat, instanţa reţine, din coroborarea probelor administrate în cauză, respectiv, (expertiza tehnică-expert T M, pag 29, vol.VI), declaraţia martorilor T M, C D, D V, C V-I, şi expertiza contabilă – expert R V, fila 209, dosar de fond), că lucrarea de plombare a învelişului asfaltic s-a realizat, ocazie cu care s-a folosit 10,99 tone mixtură asfaltică şi nu 17,99 tone cât a achitat primăria, conform facturii nr. 04741485/19.12.2006 către furnizorul SC … SA Pătârlagele.

În concluzie, fapta inculpatului L G de a aproba efectuarea plăţii şi fapta inculpatei T E de a efectua plata, fără documente justificative, care să certifice achiziţia în totalitate a cantităţii plătite, iar prin plata respectivă au produs un prejudiciu bugetului local, deşi există în mod obiectiv, nu poate constitui un temei al tragerii la răspundere penală, ea atrăgând răspunderea contravenţională a inculpaţilor (inculpatul L G a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 500 lei iar inculpata T E a fost sancţionată cu amendă contravenţională de 300 lei prin procesele verbale de contravenţie nr. 1 şi 3 din 27.02.2006).

IV. Primăria comunei P C a organizat, prin Dispoziţia primarului comunei nr. 231/09.10.2006 (fila 120-121, vol. III), procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări „reabilitare drumuri comunale prin balastare”.

Prin aceiaşi dispoziţie s-a aprobat documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică (filele 216-283, vol. III) şi comisia de evaluare a ofertelor.

În urma evaluării ofertelor formulate de SC … SA Buzău şi SC … SRL Buzău, pe baza criteriului de atribuire „oferta avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic” s-a încheiat Raportul de evaluare nr. 5054/25.10.2006 (filele 130-284, vol. III) şi a fost declarată câştigătoare oferta SC … SRL Buzău (fila 133, vol.III), cu care s-a încheiat contractul de lucrări nr. 5183/03.11.2006, în valoare de 102.127,47 lei.

Lucrările au fost executate, aşa cum rezultă din Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5672/28.11.2006 (filele 113-114, vol. III), situaţia de plată – deviz (filele 117-118) coroborate cu concluziile raportului de expertiză- expert T M care arată că sau realizat balastări (anexa V, fila 39, vol.VI) pe o suprafaţă mai mare dar cu un strat mai mic de balast şi ulterior a fost realizată lucrarea în totalitate aşa cum rezultă şi din declaraţiile martorilor B S, T C şi Ţ N.

În concluzie faţă de cele reţinute mai sus, instanţa apreciază că în situaţia analizată nu s-a săvârşit nici o faptă de către inculpaţi, care să întrunească elementele constitutive ale vreunei infracţiuni din cele reţinute în actul de sesizare a instanţei.

V. Primăria P C, în vara anului 2006, a achiziţionat lemne de foc de la AF C M din com. S B, jud. C, în valoare de 35.885 lei, fără a organiza selecţie de ofertă şi la un preţ mai mare decât oferta SC … SRL P P.

La dosarul cauzei nu este nici un înscris din care să rezulte că a fost organizată vreo procedură de achiziţie publică pentru cumpărarea de lemne pentru şcoli, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006.

Din raportul de expertiză contabilă-expert R V, anexa 5 (fila 220, dosar de fond) rezultă că pentru achiziţia respectivă au fost primite oferte de la trei societăţi respectiv: SC … 71 SRL (165 lei/mc, inclusiv TVA, transport inclus sau 175 lei secţionat în capete de 0,30 cm); SC … SRL (133,6 lei /mc, fără TVA, transport inclus) şi AF … .. (170 lei/mc, inclusiv TVA, transport inclus).

Din declaraţiile martorului A C şi a martorilor audiaţi la urmărirea penală (directorii de şcoli – O C şi S E) a rezultat că din punct de vedere calitativ lemnele achiziţionate au fost net superioare faţă de cele achiziţionate în anii precedenţi, iar societatea care a livrat lemnele a asigurat şi descărcarea acestora. Din aceleaşi declaraţii rezultă că lemnele erau buşteni de fag, cu putere calorică mare, fără putregai şi fără crengi aşa cum erau aduse în anii precedenţi şi datorită acestor caracteristici, în anul respectiv s-a înregistrat o economie, consumându-se cantităţi mai mici.

Instanţa reţine că în raport de valoarea achiziţiei, primăria era obligată să organizeze o procedură de achiziţie publică conform legislaţiei în vigoare. Din cele arătate mai sus rezultă că la achiziţia lemnelor de foc pentru şcoli a fost organizată o procedură de selecţie de ofertelor dar nu în condiţiile prevăzute de cadrul legal în vigoare.

În aceste condiţii instanţa reţine că potrivit art. 293, lit.d, din OUG nr. 34/2006, constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional fapta de aplicare a altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

În concluzie faţă de cele reţinute mai sus, instanţa apreciază că în situaţia analizată nu s-a săvârşit nici o faptă care să atragă răspunderea penală a inculpaţilor cu atribuţii în acest sens (L G-primar şi T E-contabil), fapta acestora nefiind prevăzută de legea penală.

VI. În ceea ce priveşte lucrările de reabilitare a Şcolilor Sudiţi şi Zilişteanca, instanţa reţine că la data de 16.11.2006, în urma unor selecţii de oferte, organizată potrivit legii, s-au încheiat contractele de lucrări nr. 5443 şi 5444 cu SC …4 SRL Buzău, având ca obiect reabilitare Şcoala cu clasele I – IV S, com. P C şi respectiv Şcoala cu clasele I – IV Z, com. P C. Comisia de evaluare a ofertelor a fost compusă din D E – secretar primărie, V M, I V şi B C din partea CJ Buzău.

Procedura de licitaţie şi documentaţia acesteia s-a desfăşurat conform prevederilor legale în materie (dosarul achiziţiei publice vol.IV-Şcoala Z şi vol.V- Şcoala S)

Potrivit contractelor încheiate, lucrările aveau termen de finalizare 17.01.2007, acestea nu au fost executate în totalitate, conform devizului ofertă avut în vedere la procedura de achiziţie publică, o parte dintre aceste lucrări au fost înlocuite de alte lucrări prin adoptarea unor soluţii constructive, care ulterior au fost însuşite de proiectant. Primăria a achitat lucrări în valoare de 50.396 lei, fără a exista un proces verbal de recepţie a lucrărilor. Din raportul de expertiză tehnică aflat la dosarul cauzei-expert R N (filele 327-330) rezultă că la cele două şcoli au fost efectuate lucrări suplimentare de 15185,30 lei (Şcoala Z) şi de 14.225,40 lei (Şcoala S), sume care au depăşit valoarea lucrărilor prevăzute în devizul iniţial 13.300 lei (Şcoala Sudiţi) şi 13110,97 lei (Şcoala Z).

Faţă de cele reţinute mai sus se poate constata că prin efectuarea plăţilor către constructor nu s-a produs o vătămare a intereselor legale ale primăriei şi că plata efectuată, în aceste condiţii, de primarul G L şi contabila T E, în lipsa unui proces verbal de recepţie, nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu (latura obiectivă), iar în ceea ce priveşte organizarea procedurii de achiziţie publică nu se poate reţine existenţa infracţiunii de neglijenţă în serviciu pentru membrii comisiei de licitaţie.

VII. Cu privire la achiziţia tâmplăriei de aluminiu, instanţa reţine că în luna decembrie 2006 s-a achiziţionat tâmplărie din aluminiu cu geam termopan de la SC … SRL Buzău, în valoare de 8500 lei. În urma verificării în teren a cantităţilor de tâmplărie cu geam termopan, cu ocazia efectuării expertizei tehnice – expert T M (pag. 30 şi anexa VI, pag 61) s-a constatat că au fost montate uşi şi ferestre aluminiu, cu geam termopan, în suprafaţă de 37,251 mp, concluzionându-se că bunurile achiziţionate conform facturii nr. 2176871 din 28.12.2006 se regăsesc în teren.

În concluzie faţă de cele reţinute mai sus, instanţa apreciază că în situaţia analizată nu s-a săvârşit nici o faptă de către inculpaţi, care să întrunească elementele constitutive ale vreunei infracţiuni din cele reţinute în actul de sesizare a instanţei.

VIII. În luna decembrie 2006, primarul G L a dispus acordarea de premii tuturor salariaţilor primăriei, inclusiv pentru sine, fără a respecta legislaţia în materie privind salarizarea funcţionarilor publici, fapt ce a produs un prejudiciu bugetului local de 26.105 lei şi nu 264.313, 12 lei, cum în mod eronat se reţine în ordonanţa parchetului şi în decizia penală pronunţată în recurs.

Potrivit Raportului Camerei de conturi Buzău (filele 1-29, vol.III) s-a constatat că s-au acordat premii în total de 26.105 lei din care 3268 lei reprezintă premiile acordate necuvenit pentru două persoane cu funcţii de demnitate publică (primar şi viceprimar).

Instanţa, în raport de dispoziţiile art. 12 din OG nr. 3/2006 coroborat cu dispoziţiile art. 55, alin.8 din Legea nr. 215/2001, constată că în mod legal fondul de premiere şi repartizarea acestuia s-a făcut prin dispoziţia primarului, în condiţiile în care consiliul local, la momentul respectiv, era dizolvat printr-o hotărâre judecătorească.

În ceea ce priveşte beneficiarii premiilor respective, instanţa constată că primarul şi viceprimarul comunei nu beneficiau de o astfel de premiere, în condiţiile art. 3, alin. 5 din OG nr. 3/2006, situaţie în care se poate reţine ca prejudiciu suma de 3268 lei reprezentând contravaloarea acestor premii.

Potrivit aceluiaşi Raport al Camerei de conturi Buzău s-a reţinut că răspunderea, în acest caz aparţine primarului L G, care a emis dispoziţia de aprobare a premiilor şi a vizat plata acestora, secretarei D E, care a vizat de legalitate dispoziţia de aprobare a premiilor şi contabilei T E care a întocmit şi vizat de legalitate statele de plată a premiilor.

Faţă de cele reţinute, instanţa de fond a constatat că faptele inculpaţilor L G, D E şi T E, aşa cum au fost reţinute mai sus, deşi există în mod obiectiv, nu pot constitui un temei al tragerii la răspundere penală, ele atrăgând răspunderea contravenţională a inculpaţilor (inculpatul L G a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 500 lei, inculpata D E a fost sancţionată cu amendă contravenţională de 500 lei iar inculpata Taifas Elena a fost sancţionată cu amendă contravenţională de 300 lei prin procesele verbale de contravenţie nr. 1, 2 şi 3 din 27.02.2006, încheiate de organul de control al Camerei de conturi Buzău – fila 28, vol.III).

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel părţile vătămate M S, M M, M S, M N, N C, T M, T L, P I şi I Ş, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea apelurilor, părţile vătămate au reiterat motivele din plângerea penală formulată, susţinând că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 248 Cod penal, de neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 Cod penal, de fals intelectual prev. de art. 289 Cod penal şi de abuz în serviciu contra intereselor publice astfel cum este reglementată de Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Analizând apelurile formulate, în raport de actele şi lucrările dosarului, precum şi de motivele invocate, Tribunalul în temeiul art. 379 pct.1 lit.b Cod procedură penală, le va respinge ca nefondate, din următoarele considerente:

Instanţa de fond a realizat o judicioasă interpretare a probatoriului în cauză, analizând corect probele administrate, astfel că hotărârea pronunţată este temeinică şi legală.

Tribunalul reţine că infracţiunile pentru care au fost judecaţi în primă instanţă inculpaţii sunt următoarele:

Infracţiunea prev. de art. 248 din Codul penal, respectiv abuzul în serviciu contra intereselor publice şi care constă într-o faptă a unui funcţionar public care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos, cauzând o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat.

Infracţiunea prev. de art. 249 Cod penal, respectiv negflijenţa în serviciu, care constă în fapta de încălcare din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat.

Infracţiunea prev. de art. 1131 din Legea 78/2000 pentur prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie care constă într-o infracţiune de abuz în serviciu contra intereselor publice, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi săvârşită de un funcţionar public pentru a obţine pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.

Instanţa de fond a analizat pentru fiecare capăt de acuzare existenţa laturii obiective şi laturii subiective a acestor infracţiuni în cazul fiecărui inculpat.

Evaluând în mod corect probatoriile administrate în raport de elementele constitutive ale acestor infracţiuni, instanţa de fond a constatat în cele mai multe cazuri că faptele pentru care inculpaţii au fost cercetaţi nu există, dispunând în temeiul art. 11 pct.2 lit.a Cod procedură penală, achitarea inculpaţilor.

De asemenea, instanţa de fond, printr.o interpretare judicioasă a probatoriului administrat în cauză, pentru alte fapte a dispus achitarea în temeiul art. 11 pct.2 lit.b raportat la art. 10 lit.d Cod procedură penală, reţinând că faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii.

Astfel, în legătura cu achiziţia cantităţii de 6257 de litri de motorină de la SC … SRL P C în perioada ianuarie – noiembrie 2006 în valoare de 20.989,12 lei, fără a se organiza selecţie de ofertă.

Instanţa de fond în mod temeinic a reţinut pe baza expertizei întocmite de expertul R V că nu era necesar să se organizeze licitaţie deoarece valoarea combustibilului achiziţionat era de 4992 de euro, deci sub limita legală necesară organizării unei astfel de proceduri.

Drept consecinţă, în mod legal s-a reţinut şi situaţia că faptele inculpaţilor L G şi T E nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu şi fals intelectual, deoarece aceste fapte nu constituie elementul material al infracţiunii deduse judecăţii.

Din aceleaşi considerente, în mod corect s-a reţinut şi faptul că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals în sarcina inculpaţilor D N, P G, O V, D I.

În legătură cu aceeaşi achiziţie de combustibil s-a dispus în mod temeinic şi legal şi achitarea inculpatei Mândruţă Elena pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 Cod penal.

Cu privire la constatările efectuate de Camera de Conturi în raportul întocmit, referitoare la cheltuielile efectuate cu amenajarea albiei pârâului C, instanţa în mod corect a reţinut pe baza expertizei tehnice întocmită de expertul T M, că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu şi de neglijenţă în serviciu faţă de inculpaţi.

De asemenea, achitarea lucrătilor prin O.P. nr. 947 din 5 decembrie 2006 fără să existe procesele verbale de recepţie, în condiţiile în care aceste lucrări au fost efectuate în realitate, nu constituie o tulburare însemnată a bunului mers al Primăriei P C şi în consecinţă, faptele inculpaţilor D N, P G, O V, D I, L G şi T E nu întrunesc elementele constitutive sub aspectul laturii obiective ale infracţiunii de abuz în serviciu.

Referitor la aprovizionarea cu cantitatea de 40 de tone de mixtură asfaltică efectuată de Primăria comunei P C de la SC … SA Pătârlagele, instanţa de fond în mod temeinc a reţinut pe baza expertizei efectuate de Tibăr Mircea şi a expertizei contabile efectuate de R V, că lucrarea de prombare a învelişului asfaltic s-a realizat, ocazie cu care s-au folosit cantitatea de 10,99 tone mixtură asfaltică. În aceste condiţii, fapta inculpatului L G de a aproba efectuzarea plăţii şi a inculpatei T E de a efectua plata fără existenţa documentelor ştiinţifice care să ateste folosirea cantităţii de materiale folosite, nu constituie tulburare însemnată a bunului mers al Primăriei P C, această faptă atrăgând răspunderea contravenţională a celor doi inculpaţi, situaţie care s-a întâmplat în realitate, cei doi fiind sancţionaţi cu amendă contravenţională, de 500 lei pentru inculpatul L G şi 300 lei pentru inculpata T E.

În legătură cu desfăşurarea contractului de achiziţie publică care a avut drept obiectiv „reabilitarea drumurilor comunale prin balastare”. Instanţa de fond, în baza expertizei efectuate de expertul T M, în care rezultă că s-au respectat procedurile de atribuire a contractului pe criteriu de „ofertă cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”, precum şi situaţia că lucrările de balastare s-au efectuat pe o suprafaţă mai mare, în mod just a stabilit că nu există nicio faptă penală în sarcina inculpaţilor, aşa cum s-a susţinut în plângerea formulată de părţile vătămate.

În legătură cu aspectele referitoare la achiziţionarea de lemne de foc de la AF CM în valoare de 35.885 lei fără a organiza selecţia de ofertă şi la un preţ mai mare decât oferta SC … SRL Poşta Câlnău, instanţa de fond a constatat în mod corect conform expertizei întocmită de expert R V că, având în vedere valoarea acestei achiziţii, Primăria P C era obligată să organizeze o procedură de achiziţie publică conform legislaţiei în vigoare şi nu doar o procedură de selecţie a ofertelor.

Această faptă constituie contravenţia prev. de art. 293 lit.d din OUG nr. 34/2006, şi nu infracţiunile de abuz în serviciu sau neglijenţă în serviciu aşa cum s-a susţinut în plângerea părţilor vătămate.

În ceea ce priveşte lucrările de reabilitare a Şcolilor S şi Z, instanţa de fond în mod judicios şi temeinic a reţinut pe baza probatoriilor administrate că procedura de licitaţie, desfăşurarea lucrărilor precum şi achitarea acestora s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în materie.

În mod temeinic s-a reţinut conform raportului de expertiză Rotaru Nicolae că Primăria P C a achitat sume în plus faţă de proiect datorită unor soluţii tehnice impuse şi însuşite de proiectant pe parcursul desfăşurării lucrărilor, condiţii în care faptele inculpatului G L şi ale inculpatei T E de a plăti către constructor sumele de bani în lipsa unui proces verbal de recepţie nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu.

În legătură cu achiziţia tâmplăriei de aluminiu, în urma porobatoriilor administrate, în mod temeinic instanţa de fond a reţinut că în luna decembrie 2006 au fost achiziţionate cantităţile de tâmplărie de aluminiu cu geam termopan în cantităţile prevăzute în acte, constatându-se de către expertul T M că uşile şi ferestrele din termopan sunt montate, iar aceste bunuri corespund facturii de achiziţionare.

În mod temeinic şi legal, instanţa de fond a apreciat că inculpaţii nu au săvârşit infracţiunile de fals şi uz de fals în legătură cu această situaţie de fapt.

În legătură cu situaţia că inculpatul L G, în calitate de primar a acordat premii salariaţilor primăriei, în luna decembrie 2006, în valoare de 26.105 lei, în condiţiile art. 12 din OG 3/2006, coroborat cu dispoziţiile art. 55 alin. Din Legea 215/2001.

Instanţa de fond în mod temeinic a reţinut în primul rând că prejudicierea bugetului local s-a făcut cu suma de 26.105 lei şi nu cu suma de 264.313,13 lei, cum în mod eronat s-a reţinut în Ordonanţa Parchetului şi în decizia Tribunalului nr. 227 din 29.08.2008.

Având în vedere concluziile raportului de experrtiză, se reţine în mod corect că fondurile de premiere au fost repartizate legal angajaţilor primăriei, cu excepţia primarului şi viceprimarului comunei care nu beneficiau de o astfel de premiere în condiţiile art. 3 alin.5 din OG nr. 3/2006, situaţie în care prejudiciul în legătură cu această faptă este de 3268 lei reprezentând contravaloarea acestor premii.

În aceste condiţii, soluţia instanţei de fond prin care s-a dispus achitarea inculpaţilor L G, D E, T E cu privire la infrracţiunile prev. de art. 248 şi 249 Cod penal, deoarece nu s-a produs o tulburare însemnată a bunului mers al primăriei P C, este temeinică şi legală.

Faptele celor trei inculpaţi au fost sancţionate contravenţional conform proceselor verbale de contravenţie nr. 1, 2 şi 3 din 27.02.2009 încheiate de Camera de Conturi Buzău.

În baza art. 192 pct.3 alin.3 Cod procedură penală, apelanţii vor fi obligaţi la câte 25 lei cheltuieli judiciare către stat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro