404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CONT.ADM.: Soluţionarea fondului cu încălcarea dreptului la apărare , ceeace implică şi încălcarea dreptului la un proces echitabil, precum şi a principiului egalităţii armelor consacrat în jurisprudenţa CEDO

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă , constată :

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 9293/200/2009 din 4.09.2009, petentul G V M a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa in contradictoriu cu Inspectoratul General al Politiei Rutiere , Direcţia Rutieră să se dispună anularea procesului verbal seria CC nr. 33585585 din 26.08.2009 in baza căruia a fost sancţionat cu 6 puncte amendă in cuantum de 240 lei , reţinerea permisului şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru pretins comiterea contravenţiei prev. la art . 100 al. 3 lit. e ) din OUG nr. 195 /2002 raportat la art . 120 al. 1 lit. i) din HG nr. 1391/2006 , a procesului verbal seria CC nr. 3358586 din 26.08.2009 in baza căruia a fost sancţionat cu 9 puncte amendă in cuantum de 360 lei pentru pretins comiterea contravenţiilor prevăzute la art. 108 al. 1 lit. a ) pct. 3 raportat la art . 36 al. 1 din OUG nr. 195/2002 si respectiv la art.101 al. 1 pct. 15 din OUG nr. 195/2002 si a procesului verbal seria CC nr. 3358587 din 26.08.2009 in baza căruia a fost sancţionat cu 4 puncte amendă in cuantum de 240 lei pentru pretins comiterea contravenţiei prev. la art 100 al. 1 pct. 10 din OUG nr. 195/2002.

În motivarea plângerii , petentul a invocat nulitatea proceselor verbale încheiate in aceeaşi zi de către un agent de politie care călătorea pur si simplu cu autobuzul si nu se afla in exerciţiu atribuţiilor de serviciu, reţinând in sarcina sa , cu nerespectarea prevederilor legale in materie , fapte contravenţionale pe care nu le-a săvârşit .

În subsidiar , petentul a solicitat ca in cazul in care instanţa nu va primi apărările formulate , să dispună înlocuirea sancţiunilor aplicate cu avertisment .

Prin sentinţa civilă nr. 2209 din 23.03.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis plângerea ca întemeiată , dispunându-se anularea celor trei procese verbale de contravenţie.

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut in fapt si in drept :

Prin procesul verbal seria CC nr. 3358585 din 26.08.2009 petentul fost sancţionat cu 6 puncte amendă in cuantum de 240 lei , reţinerea permisului şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru pretins comiterea contravenţiei prev. la art . 100 al. 3 lit. e ) din OUG nr. 195 /2002 raportat la art . 120 al. 1 lit. i) din HG nr. 1391/2006 , prin procesul verbal seria CC nr. 3358586 din 26.08.2009 a fost sancţionat cu 9 puncte amendă in cuantum de 360 lei pentru pretins comiterea contravenţiilor prevăzute la art. 108 al. 1 lit. a ) pct. 3 raportat la art . 36 al. 1 din OUG nr. 195/2002 si respectiv la art.101 al. 1 pct. 15 din OUG nr. 195/2002, iar prin procesul verbal seria CC nr. 3358587 din 26.08.2009 a fost sancţionat cu 4 puncte amenda in cuantum de 240 lei pentru pretins comiterea contravenţiei prev. la art 100 al. 1 pct. 10 din OUG nr. 195/2002.

Instanţa a apreciat in baza probatoriului administrat cu înscrisuri si martori , că cele 3 procese verbale au fost încheiate in mod abuziv de către un agent de poliţie care a călătorit in particular cu autobuzul condus de petent , fără sa fie îmbrăcat cu uniforma şi fără să-si decline calitatea in momentul urcării încâlcind astfel prevederile art 41 din legea nr. 218/2002.

Din declaraţiile martorilor audiaţi rezultă că petentul nu a săvârşit niciuna din faptele contravenţionale reţinute in sarcina sa in sensul că pe parcursul traseului ar fi efectuat o depăşire neregulamentară a altui autovehicul ( conform primului procesului verbal ), că nu ar fi purtat centura de siguranţă , şi ar fi permis urcarea unui pasager intr-un alt loc decât cel amenajat (conform celui de al doilea proces verbal ) si că , in timp ce conducea autovehiculul ar fi completat foaia de parcurs , activitate de natură a-i distrage atenţia ( conform celui de al treilea proces verbal ).

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul in termen legal , conform art 34 al. 2 din OG nr. 2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse in scris la dosar .

In expunerea motivelor de recurs , intimatul a invocat soluţionarea pe fond a litigiului cu încălcarea dreptului sau la apărare , in condiţiile in care , fiind introdus in proces la termenul din 9.02.2010 , deşi a solicitat sa i se comunice plângerea si procesul verbal contestat pentru a formula întâmpinare , dispozitiile emise de instanţa in acest sens nu s-au materializat , nefiindu-i transmise documentele respective .

Pe fond , intimatul a invocat in esenţa motivarea nelegala a soluţiei de către instanţa , condiţia de valabilitate a unui proces verbal de contravenţie constând in întocmirea documentului de către un poliţist rutier . Procedând la audierea celor doi martori , instanţa nu a verificat daca persoanele respective au călătorit in aceea zi cu autobuzul , singura dovada in acest sens fiind foaia de parcurs .

Prin decizia nr. 653 din 4.10.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a admis recursul ca întemeiat si s-a casat sentinţa atacată , dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe , prilej cu care vor fi examinate si celelalte motive de recurs precum si susţinerile si apărările parţilor in proces.

Hotărând astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Desi plângerea contravenţională s-a înregistrat la data de 4.09.2009, fixându-se prim termen de judecata la 18.09.2009, după care s-a amânat la termenul din 23.10.2009, instanţa a dispus introducerea in proces a Inspectoratului General al Politiei Romane – Direcţia Rutiera, in calitate de intimat abia la termenul din 20.11.2009 , când Inspectoratul de Politie al Judeţului Buzău , iniţial citat , a invocat lipsa calităţii sale procesual pasive (filele 31,34,42 ).

Pe fondul lipsei de procedura de citare a intimatului in cauza , s-a mai acordat un termen la 9.02.2010 , fără ca instanţa sa dispună comunicarea către intimat , a plângerii formulate de petent si a proceselor verbale de contravenţie conform art 114 1 alin 2 din Codul de procedura civila ( fila 46 ) .

În contextul expus , desi prin cererea depusa la fila 47 dosar fond , rezoluţionată de primire la data de 8.02.2010 , intimatul a solicitat ferm comunicarea plângerii si a înscrisurilor ataşate in vederea pregătirii apărării, instanţa a omis sa se pronunţe asupra solicitării formulate, amânând cauza pentru termenul din 23.03.2010 , când , administrându-se si proba testimoniala s-a păşit la soluţionarea litigiului , pe fond ( filele 52, 54, 55).

Tribunalul retine , prin urmare , ca plângerea contravenţională formulata de petent s-a soluţionat pe fond cu nerespectarea dreptului la apărare al intimatului , dar si a dreptului de acces la un proces echitabil , luându-se in considerare doar susţinerile si înscrisurile invocate de petent , cu nerespectarea inclusiv a principiului egalităţii armelor , consacrat in jurisprudenţa CEDO , ceea ce echivalează cu necercetarea fondului .

Pentru considerentele ce preced , in baza art 312 alin . 5 din Codul de procedura civila , prin decizia nr. 653 din 4.10.2010 s-a admis recursul ca întemeiat si s-a casat sentinţa atacată , dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe , prilej cu care vor fi examinate si celelalte motive de recurs precum si susţinerile si apărările parţilor in proces .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro