404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Menţinerea arestului preventiv la sesizarea instanţei. Pericolul concret pentru ordinea publică.

Asupra prezentului recurs penal :

Prin încheierea din data de 5.01.2011 pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. 121/200/2011 s-a dispus menţinerea arestării preventive a inculpatului …

Pentru a dispune astfel , instanţa de fond a reţinut următoarele :

La data de 04.01.2011 a fost înregistrat la Judecătoria Buzău sub nr. 121/200/2011 rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău nr. 6428/P/2010, prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului …, în prezent aflat în Arestul I.P.J. Buzău, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, faptă prev. şi ped. de art. 279 alin. 3 lit. b Cod penal şi uz de armă letală fără drept, faptă prev. şi ped. de art. 136 din Legea nr. 295/2004 republicată, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, deoarece din vara anului 2010 şi până în decembrie 2010, a deţinut fără drept, depozitând şi transportând în diferite locaţii, ce îi aparţineau acestuia sau altor persoane din anturajul său, două arme letale, dintre care o armă de vânătoare marca Eibar şi o armă de tip sportiv cu glonţ, marca Winchester, împreună cu muniţia aferentă, arme pe care le-a folosit, în sensul executării unui număr de aprox. 25 de trageri neautorizate, în ţinte improvizate, amplasate în locuinţa sa din satul …, com. …, jud. Buzău.

Potrivit art.293 C.pr.penală şi art.3001 al.1 C.pr.penală instanţa de judecată, legal sesizată prin rechizitoriu este datoare să verifice din oficiu în Camera de Consiliu, legalitatea şi temeinicia arestării preventive, înainte de expirarea duratei arestării preventive.

Faţă de inculpatul …s-a luat măsura arestării preventive pentru o perioadă de 29 zile prin încheierea nr. 37/10.12.2010, dată de Judecătoria Buzău.

Instanţa care a dispus arestarea preventivă a constatat că sunt suficiente indicii, în accepţiunea dată de lege acestei noţiuni, că inculpatul a comis faptele pentru care este cercetat, respectiv că din vara anului 2010 şi până în decembrie 2010, a deţinut fără drept, depozitând şi transportând în diferite locaţii, ce îi aparţineau acestuia sau altor persoane din anturajul său, două arme letale, dintre care o armă de vânătoare marca Eibar şi o armă de tip sportiv cu glonţ, marca Winchester, împreună cu muniţia aferentă, arme pe care le-a folosit, în sensul executării unui număr de aprox. 25 de trageri neautorizate, în ţinte improvizate, amplasate în locuinţa sa din satul …, com. …, jud. Buzău.

Totodată instanţa a constatat că sunt întrunite şi celelalte condiţii prev. de art. 148 lit. f) C.proc.pen., astfel, pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului este închisoarea mai mare de 4 ani, iar lăsarea în libertate a acestuia prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, pericol relevat de natura şi gravitatea infracţiunilor săvârşite, de împrejurările concrete în care au fost întreprinse acţiunile ilicite, relaţiile sociale afectate, scopul urmărit prin comiterea faptelor, circumstanţele personale ale inculpatului.

Potrivit art.293 C.pr.penală şi art.3001 al.1 C.pr.penală instanţa , din oficiu procedând la verificarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, constată că temeiurile care au fost avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat impun în continuare privarea lui de libertate pentru considerentele:

Inculpatul prezintă pericol social concret pentru ordinea publică, pericol ce rezultă din modul în care a acţionat, în sensul că a deţinut arme periculoase, fără să aibă drept, le-a folosit, a transportat aceste arme pe distanţe mari, prin locuri publice, le-a ascuns în unele locaţii, existând astfel o probabilitate crescută de a fi folosite.

În plus, prin lăsarea în libertate a unor persoane cu activitate infracţională şi care persistă într-o conduită contra valorilor sociale şi legilor ce guvernează societatea civilă se creează în rândul acesteia un sentiment de insecuritate.

Instanţa reţine că pericolul social, concret si actual pentru ordinea publică, nu s-a diminuat, chiar dacă în cauză inculpatul a fost arestat preventiv din data de 10.12.2010, simpla recunoaştere a faptelor, în cursul urmăririi penale, probabil şi în scopul de a beneficia de prevederile Legii nr. 202/2010, neconstituind o garanţie în sensul desfăşurării, în continuare, în condiţii corespunzătoare a cercetării judecătoreşti în cauză, nici că în acest interval de timp a avut posibilitatea de a conştientiza deplin gravitatea faptelor şi consecinţele ce le pot avea, nefiind de ignorat nici că activitatea infracţională a inculpatului trebuie privită în contextul mai larg al combaterii actelor de violenţă ce sunt săvârşite cu astfel de arme, tot mai frecvente în ultimul timp.

Împotriva încheierii a declarat recurs inculpatul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie , solicitând să fie judecat în stare de libertate .

Analizând încheierea atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor legale incidente cauzei ,a motivelor de recurs invocate , precum şi din oficiu , sub toate aspectele de fapt şi de drept, tribunalul va respinge recursul de faţă pentru următoarele considerente :

Faţă de inculpat s-a luat măsura arestării preventive la data de 10.12.2010 prin încheierea nr. 37/2010 a Judecătoriei Buzău , măsură luată în temeiul art. 148 lit f Cod procedură penală.

Instanţa , sesizată prin rechizitoriu la data de 04.01.2011 , a procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 3001 Cod procedură penală la verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive.

În mod corect s-a constatat că infracţiunile pentru care inculpatul a fost trimis în judecată prezintă un grad ridicat de pericol social , că pedepsele cu închisoarea prevăzute de lege pentru aceste fapte sunt mai mari de 4 ani , iar lăsarea sa in libertate ar prezenta pericol concret pentru ordinea publică . Acest pericol rezultă din modul în care inculpatul a acţionat , în sensul că a deţinut arme periculoase , le-a folosit, le-a transportat pe distanţe mari , in locuri publice şi le-a ascuns în anumite locaţii , existând astfel posibilitatea de a fi folosite.

Instanţa constată că subzistă temeiurile care au determinat arestarea preventivă a inculpatului astfel încât încheierea atacată este legală şi temeinică.

Reţinând cele de mai sus , tribunalul in baza art. 38515 pct.1 lit b Cod procedură penală va respinge ca nefondat recursul declarat de inculpat.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin.2 Cod procedură penală.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro